Category Archives: Přehledy POJ

DNES je další DAŇOVÝ TERMÍN

Mezi daňové povinnosti se řadí také hrazení zákonného pojistného, tj. sociálního a zdravotního pojištění. Fyzické osoby a Přehledy pojistného Pokud jste podávali daňová přiznání v prodlouženém termínu, až k 1. červenci, vězte, že DNES máte další povinnost. Nutné je podat příslušné Přehledy a včas uhradit případný nedoplatek. 🙃 Zákonná lhůta je totiž do jednoho měsíce od podání… Read More »

Přehledy pojistného

Zvládli jste nejpozději v pátek podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Očekáváme kladnou odpověď s dovětkem: „…a užili jsme si krásný volný víkend…! 🙂 ALE… Nejde v této chvíli o nic dramatického, nekažte si tento víkend, v němž se v České republice tak trochu „zastaví čas“ a „všichni budou na dovolené“. Další termín… Read More »

Přehledy Pojistného za rok 2021

Pokud jste odevzdali daňové přiznání za loňský rok v prvním termínu, tj. do 1. dubna 2022, nezapomeňte na Přehledy. 🙃 SOC Pojištění V tomto případě je lhůta do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Daňové přiznání bylo odevzdáno až v aprílový den – pro Přehled máte čas do 2. května. DPFO pošlete elektronickou formou, například „až“ 2. 5.… Read More »

Přehledy o platbách SOC POJ v elektronické podobě

Nečekejte zbytečně na pošťáka… 🙃, výpis o Vašich uhrazených částkách SOC pojištění získáte, ale na webu! JAK ho získám? Určitě si chcete údaje zkontrolovat. Využijete stránky ČSSZ, jejich ePortál, Informace o zaplacených zálohách. Přístup? Je možný přes datovou schránku, eObčanku nebo bankovní identitu. Naše RADA Dále se vám nabídne možnost vyplnění interaktivního Přehledu. Nevíte-li si… Read More »

Přehledy SOC a ZDR Pojištění

Daňová přiznání jste již určitě odevzdali, ale připomínáme vám, pokud podnikáte, resp. máte příjmy podle § 7 ZDP, že ve většině případů je povinností zpracovat a odevzdat přehledy na pojistné. A též pojistné případně doplatit. 🙃 Termín 2. 8. 2021 Dnešní termín se týká jak zdravotního, tak sociálního pojištění. Zpracování tzv. Přehledů by vám nemělo… Read More »

JAK je to s přehledem na ZDR pojištění?

Máme pro vás krátkou a příjemnou zprávu: Času je skutečně dost… Velmi obdobně jako u SOC pojištění…, o kterém jsme vás informovali v úterý. 🙂 Lhůta Máte-li příjmy z § 7 ZDP, dále „OSVČ“, musíte-li přehled na zdravotní pojištění za loňský rok zpracovat a odevzdat (případně uhradit nedoplatek): nejpozději do pondělí 2. srpna! Jde skutečně… Read More »

JAK je to s přehledem na SOC pojištění?

Máme pro vás krátkou a příjemnou zprávu: Času je skutečně dost… 🙂 INFO Citujeme volně ze zdrojů MPSV. Termín 30. 6. 2021 Přehled mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný… Read More »