Archiv kategorií: Cestovní náhrady

Nové cestovní náhrady

Každý rok se mění výše cestovních náhrad na základě příslušné Vyhlášky! Uvádíme základní přehled pro podnikatelský sektor. Tuzemské stravné pro pracovní cestu 140 Kč, 5 až 12 hodin, 212 Kč, 12 až 18 hodin, 333 Kč, déle než 18 hodin. Nezapomeňte na povinné krácení, je-li zaměstnanci poskytnuta jídlo, na které nepřispívá! Průměrná cena pohonných hmot… Zobrazit více »

JAKÉ jsou cestovní náhrady v roce 2023?

Na začátku každého kalendářního roku se řeší, co se (ne)změnilo… Nezapomeňte při vyúčtování „cesťáků“ za leden vzít v úvahu platné sazby. Zdrojem jsou příslušné Vyhlášky publikované ve Sbírce, na které uvádíme odkazy. Pro “tuzemské” č. 467/2022 Sb. a „zahraniční“ pod č. 401/2022 Sb. Stravné Je různé, to víme, a to podle hodin: 5 až 12/129 až… Zobrazit více »

Jak je to s novým stravným?

O této novince jsme vás také již informovali 🙂, nicméně, protože jde o aktuální změně – a přijaté v průběhu kalendářního měsíce srpna – opakují se k tomuto tématu dotazy. INFO Finanční správa proto uveřejnila krátké sdělení, z něhož část citujeme: „…S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu… Zobrazit více »

Stravné a benzín podle aktuální vyhlášky

Pro lepší orientaci uvádíme text Vyhlášky č. č. 237/2022 Sb. a reagujeme tím na aktuální dotaz. Stravné „§ 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,… Zobrazit více »

Další aktuální změny u cestovních náhrad

Léto je zpravidla ve znamení daňového klidu, prázdnin… a žádné novinky nemusíme řešit. ALE… Není tomu tak, opět se musíme přizpůsobit změně při výpočtu cestovních náhrad, a to: Tuzemského stravného na 340 Kč 🙂, dosud 283 Kč. Termín S novým výpočtem počítejte při vyúčtováních za měsíc srpen, bude trochu složitější, neboť novinka platí od soboty 20.… Zobrazit více »

Další úpravy u cestovních náhrad

Vývoj inflace vede k další a dalším opatřením…, jedním z nich je aktualizace cestovních náhrad, účinná už v květnu. Nové limity Jedná se o následující hodnoty, a to za litr benzínu a motorové nafty: 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty. E-Auta… Zobrazit více »