Archiv kategorie: Daňový náklad

Věčné téma – CO je opravou?

Vytvořil | 24 listopadu, 2021

Reagujeme krátce na aktuální dotaz navazující na pondělní VIDEO. Technické zhodnocení Dříve, než odpovíme na otázku v titulku, tak si musíme připomenout, že věcně tento problém neřešíme, jestliže vezmeme v úvahu § 33 ZDP a především zvýšené finanční kritérium 80 000 Kč! 🙂 Oprava a údržba Následně, jde-li o vyšší částky, odpovězte si na tuto otázku podle našeho… Zobrazit více »

Lze uznat členské příspěvky jako daňový náklad?

Vytvořil | 2 července, 2020

Otázka by se mohla zdát každému jako zbytečná, protože by neměl žádný podnikatelský subjekt zbytečně vynakládat finanční prostředky, resp. „utrácí“ se účelně s jasným cílem, aby se v podnikání dařilo… 🙂 ALE… (1) V zákoně o daních z příjmů je však uvedeno omezení v § 23/2/d, proto je aktuální dotaz zcela na místě. Zrekapitulujeme si, že se v této konkrétní… Zobrazit více »

Drobné vánoční dárky a daně

Vytvořil | 19 prosince, 2019

Před vánočními svátky se mimo jiné řeší, jak je to s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty u drobných dárků pro klienty. 🙂 Odpovídáme také krátce na aktuální dotaz. Daň z příjmů Aby se jednalo o daňový náklad – nikoliv nedaňovou „reprezentaci“, musí být splněny podmínky § 25/1/t ZDP – jedná se zejména o: Typ dárku, má to… Zobrazit více »

Náklady na lékařské prohlídky

Vytvořil | 11 prosince, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz, který se týká případů, kdy zaměstnavatel hradí budoucím zaměstnancům náklady na lékařské prohlídky. Řešíme, jestli: Je možné tyto položky uznat jako daňový náklad (vznikly před dnem nástupu do zaměstnání)? Zda jde o příjem osvobozený od daně u zaměstnanců? Teorie Zákon pamatuje na obdobné situace v obecné rovině v § 24/2/j/2, a v Pokynu… Zobrazit více »

Zdanění ročních odměn

Vytvořil | 17 prosince, 2018

Dostanete od svého zaměstnavatele 13. nebo dokonce také 14. plat? Blahopřejme VÁM! 🙂 A co daň z příjmů? U zaměstnavatele se jedná o daňové náklady související s předmětným účetním (zdaňovacím) obdobím. Pro zaměstnance jde o zdanitelný příjem ze závislé činnosti za kalendářní rok 2018. „Dodatečné“ odměny Jsou-li vypláceny roční odměny až v příštím roce, je-li na ně nezpochybnitelný… Zobrazit více »

(NE)daňové reklamní předměty

Vytvořil | 19 prosince, 2017

Na konci kalendářního roku je běžné, že firmy rozdávají různé drobné dárky (reklamní předměty) svým zákazníkům, obchodním partnerům. 🙂 Jaký je daňový režim, jaké je správné účtování? Tak zní aktuální dotaz na BLOGu. Odpověď si rozdělíme na tři části. Daň z příjmů (1) V dotaze je správná zmínka na jednotkovou cenu reklamního předmětu, kterou je pro uznání… Zobrazit více »

Živelní pohromy a daně

Vytvořil | 20 listopadu, 2017

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃 Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂 Živelní pohroma Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy. Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila. To znamená, že není důležité, jestli majetek… Zobrazit více »

Neprodejné zásoby

Vytvořil | 12 května, 2015

Co s nimi máme činit? Likvidace zásob Dotaz je velmi jednoduchý a výstižný… Při fyzické inventuře bylo potvrzeno, že jsou evidovány staré a nepotřebné zásoby. Nabízí se jediné řešení: ušetříte na nákladech spojených se skladováním, když zásoby fyzicky zlikvidujete. 🙂 Stručnou radu si doplníme o posouzení daňových dopadů. Jde o daňový náklad – oporou je… Zobrazit více »

Kritéria pro daňové náklady

Vytvořil | 11 prosince, 2014

Jsou upravena v Zákoně o daních z příjmů Účetnictví a daně Probíhá proces účetní uzávěrky a provádí se současně odhady daňové povinnosti. Jednou ze základních oblastí je řešení otázky, co je a není daňovým nákladem. Odpověď bychom měli nalézt v Zákoně o daních z příjmů, někdy je příjemná, jindy nás rozladí, když zjistíme, že vynaložené nemalé výdaje… Zobrazit více »

Úroky z půjčky

Vytvořil | 20 října, 2014

Od fyzické osoby musí být uhrazeny! Daňový náklad Zákon o daních z příjmů si stanoví různá kritéria – podmínky pro uznání daňových nákladů, zejména v §§ 24 a 25. 🙃 V některých případech musí být „náklad“ uhrazen. U úroků se nejedná jen o úroky z prodlení (sankce). Pokud má SRO půjčené finanční prostředky od fyzické osoby, „která neúčtuje“.… Zobrazit více »