Category Archives: Nemovitost a DPH

Prodej nemovitosti a jak je to s DPH?

Navazujeme na naši krátkou odpověď z minulého týdne. Časový test pět let O tom, jestli bude nebo nebude prodej nemovité věci zdanitelným plněním nebo osvobozeným plněním, tj. bez DPH, rozhoduje § 56 zákona o DPH, ve kterém je stanoven pětiletý časový test. Proto se v dotazovaném případě jedná o plnění osvobozené, „neúčtuje“ se daň z přidané hodnoty, resp.… Read More »

Zajímavé příspěvky v KOV KDP a DPH

Všichni jsme řešili, a ještě se jimi zabýváme, daně za loňský rok. Proto zůstaly trochu stranou příspěvky projednávané na tzv. Koordinačním výboru, jednání KDP a metodiků Finanční správy. Leden 2021 Projednána a uzavřena byla témata: 568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem Jak je to s položkami, které nejsou součástí obchodního majetku podle zákona o DPH… Read More »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem – zprostředkování

Slíbili jsme, že se vrátíme k problematice těchto služeb – viz články z minulého týdne. Zprostředkování Kdyby činnost dotčených subjektů naplňovala znaky: zprostředkování, příjemcem služby by byla osoba nepovinná k dani, jedná „jménem a na účet jiné osoby“, místo plnění je podle § 10i zákona o DPH tam, kde je místo zajišťovaného plnění. To znamená, že by český… Read More »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (2)

Navazujeme na včerejší článek, zvolíme si následující modelovou situaci: Plátce DPH („A“) pro neplátce („B“), která zajišťuje prodej nemovité věci v zahraničí, poskytne poradenské služby. Služby přímo související… a řešení Uplatníme shodný režim – místo plnění v zahraničí, pokud jde opravdu o vybraný typ služby: znalce, odhadce, realitní kanceláře…, odborné „stavební“, například architekt… Ze zadání nevyplývá zcela… Read More »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (1)

Otázky související s nemovitými věcmi patří u daně z přidané hodnoty k nejsložitějším. 🙃 Potvrzuje to také aktuální dotaz, i když to tak na první pohled nevypadá. Místo plnění Zásadní je totiž výklad § 10 zákona o DPH, kde je místo plnění při zprostředkování prodeje nemovitosti, která je v zahraničí. Platí následující podle § 10/1 zákona o DPH: Při poskytnutí… Read More »

Finanční služby osvobozené od DPH

Aktuální dotaz se týká zprostředkování, které je překvapivě osvobozeno od daně z přidané hodnoty! O co se jedná? Podle § 54 zákona o DPH jsou osvobozené od daně různé finanční služby. 🙂 V tomto případě s totiž jedná o specifické zprostředkování podle § 54/1/y ZDPH: Předmětem je nikoliv nemovitá věc, ale „podíl“! Řešení Proto tato služba zajištěná realitní kanceláři… Read More »

DPH a časový test u nemovitostí

Reagujeme na doplňující dotaz k předchozímu článku. Jestli si Kupující pořídí nemovitost s DPH/🙃 nebo bez DPH/🙂 je samozřejmě velký finanční rozdíl. 5letý časový test Zjednodušeně platí, že prodej nemovitosti je osvobozen od DPH po pěti letech podle § 56/3 zákona o DPH. Dojde-li však k tzv. podstatně změně u stavby, startuje běh nové pětileté lhůty. Podstatná změna… Read More »

DPH a prodej nemovitosti

Jedná se o zdanitelné nebo osvobozené plnění? Odpověď na tuto otázku je velmi důležitá nejen pro Kupujícího – tj. kolik za nemovitost zaplatí… Prodávající Jestliže bude nemovitost osvobozena od DPH, nemá prodávající u souvisejících přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet DPH! 🙃 Kupující Pro fyzické osoby, které pořizují nemovitý majetek mimo podnikání, je varianta osvobození… Read More »