Archiv kategorií: Nemovitost a DPH

Prodej lesa a daň z přidané hodnoty

Odpovídáme na dotaz, jak je to s prodejem lesa (lesního porostu). Co je „les“? Dlouhodobý majetek je v zákoně o dani z přidané hodnoty definován v § 4/4/d, bod 1., je jím mimo jiné hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů. Musíme tedy nahlédnout do 26/1/d ZDP, kde je uvedeno „…pěstitelské celky trvalých porost s obou plodností delší než… Zobrazit více »

Nižší cena u nemovitostí již nyní!

Titulek může být vskutku pravdivý.  🙂 Pokud uvažujete o koupi nemovité věci, u které bude od 1. ledna platit nižší 12% sazba daně, místo dnešní 15%, zdůrazněte tuto skutečnost prodávajícímu. Určitě nebude nadšen, ale musí reálné snížení prodejních cen v úrovni včetně daně z přidané hodnoty, vzít v úvahu. „Sleva“ Propočet je velmi jednoduchý, u bytu za 8 000 000… Zobrazit více »

Sociální bydlení a podlahová plocha

Včera jsme Vás informovali o zásadním snížení tzv. první snížené sazby daně z přidané hodnoty, která je plánována s účinností od 1. ledna 2024. Parametry Konkrétní kritéria – co je sociálním bydlením jako takovým – naleznete v zákoně o dani z přidané hodnoty, a to v § 48 a § 48a. Podlahová plocha Klíčová je velikost – 120 m2.… Zobrazit více »

Nová informace GFŘ k nemovitostem a DPH

Včera jsme vás upozornili na odklad novely zákona o dani z přidané hodnoty o půl roku. K ožehavým tématům „nemovitě věci a daň z přidané hodnoty“ si doplníme informaci o slibu Finanční správy. Nové sdělení… Citujeme: „Závěrem doplňujeme, že v rámci jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců dne 21. 6. 2023 byly detailněji zpracovány některé oblasti související… Zobrazit více »

Novela DPH „až“ 1. ledna…

Informujeme Vás, že se posunula účinnost ustanovení týkajících se nemovitých věcí, z původního termínu 1. 7. 2023 na 1. leden 2024. Citujeme ze sdělení Finanční správy „V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),… Zobrazit více »

Aktuální DPH a novela zákona

DNES řešíme možná na poslední chvíli daňové přiznání k DPH za květen a v médiích se diskutuje novela zákona účinná od 1. července 2023. Na aktuální DP k DPH nemají novinky žádný vliv! Novela stavebního zákona a praxe Pro plátce, ale i jejich obchodní partnery, se nejdůležitější novinky týkají nemovitých věcí, konkrétně paragrafů: Změna v… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti a jak je to s DPH?

Navazujeme na naši krátkou odpověď z minulého týdne. Časový test pět let O tom, jestli bude nebo nebude prodej nemovité věci zdanitelným plněním nebo osvobozeným plněním, tj. bez DPH, rozhoduje § 56 zákona o DPH, ve kterém je stanoven pětiletý časový test. Proto se v dotazovaném případě jedná o plnění osvobozené, „neúčtuje“ se daň z přidané hodnoty, resp.… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem – zprostředkování

Slíbili jsme, že se vrátíme k problematice těchto služeb – viz články z minulého týdne. Zprostředkování Kdyby činnost dotčených subjektů naplňovala znaky: zprostředkování, příjemcem služby by byla osoba nepovinná k dani, jedná „jménem a na účet jiné osoby“, místo plnění je podle § 10i zákona o DPH tam, kde je místo zajišťovaného plnění. To znamená, že by český… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (2)

Navazujeme na včerejší článek, zvolíme si následující modelovou situaci: Plátce DPH („A“) pro neplátce („B“), která zajišťuje prodej nemovité věci v zahraničí, poskytne poradenské služby. Služby přímo související… a řešení Uplatníme shodný režim – místo plnění v zahraničí, pokud jde opravdu o vybraný typ služby: znalce, odhadce, realitní kanceláře…, odborné „stavební“, například architekt… Ze zadání nevyplývá zcela… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (1)

Otázky související s nemovitými věcmi patří u daně z přidané hodnoty k nejsložitějším. 🙃 Potvrzuje to také aktuální dotaz, i když to tak na první pohled nevypadá. Místo plnění Zásadní je totiž výklad § 10 zákona o DPH, kde je místo plnění při zprostředkování prodeje nemovitosti, která je v zahraničí. Platí následující podle § 10/1 zákona o DPH: Při poskytnutí… Zobrazit více »