Prodej nemovitosti a jak je to s DPH?

Vytvořil | 5 dubna, 2022

Navazujeme na naši krátkou odpověď z minulého týdne.

Časový test pět let

O tom, jestli bude nebo nebude prodej nemovité věci zdanitelným plněním nebo osvobozeným plněním, tj. bez DPH, rozhoduje § 56 zákona o DPH, ve kterém je stanoven pětiletý časový test.

Proto se v dotazovaném případě jedná o plnění osvobozené, „neúčtuje“ se daň z přidané hodnoty, resp. sjednaná prodejní cena je opravdu bez této daně. 🙂

„Technické zhodnocení“

V praxi se jen musí kontrolovat, zda nedošlo k zásahu do nemovité věci, tzv. „podstatné změně“ podle § 56/3 ZDPH (což podle dotazu není tento případ).

Naše RADA

Kdyby bylo pro prodávajícího nevýhodné osvobození od daně, je-li kupujícím plátce, lze dohodnout, že se bude jednat o zdanitelné plnění, a to podle § 56/6 zákona o DPH.

Proč? Odpověď uveřejníme zítra. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *