Category Archives: Sazba DPH

Změna sazby DPH k 1. lednu 2021

V loňském roce došlo k několika podstatným úpravám sazeb daně z přidané hodnoty, o kterých jsme vás informovali. 🙂 Uvidíme, jaké novinky nás čekají v letošním roce. Každopádně, jedna již platí a týká se komunálního odpadu. INFO Finanční správy Jak se má novela zákona o DPH promítnout v praxi, popisuje aktuální sdělení FinS. Jedná se o:… Read More »

Ne vše je pro DPH ubytovací službou!

Navazujeme krátce na článek z minulého úterý a aktuální dotaz. Automaticky 10% sazba? Přestože budou služby poskytnuty v ubytovacím zařízení, nemůžeme na otázku v titulku odpovědět kladně. 🙃 Vedlejší plnění jako Hlavní plnění… Sice je pravdivé tvrzení, že v zásadě: kopíruje vedlejší plnění, je-li součástí plnění hlavního,  použijeme sazbu takového hlavního plnění, ale je-li jednoznačně samostatné – „rovnocenné“ – není… Read More »

Zmatek v sazbách DPH od 1. července?

Převratné politicky motivované změn sazeb daně z přidané hodnoty způsobují problémy s určením správné výše DPH u stravovacích a ubytovacích služeb. 🙃 10% sazba Aktuálně se jedná zejména o ubytovací služby, u nichž je novinkou od 1. července možnost aplikovat tuto nízkou sazbu daně. Hlavní nebo vedlejší služba? Musí se přesně určit, jestli jde o službu vedlejší, která… Read More »

Nové sazby DPH

Navazujeme na čtvrteční článek a doplňujeme informaci k novým sazbám daně z přidané hodnoty, které platí od 1. května. 🙂 Základní novinky Uvádíme přehled zásadních změn, jde zejména o úpravy v přílohách k zákonu o DPH. INFO Finanční správy Podle informace GFŘ se jedná o tyto změny, citujeme: „Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %) Odvádění a čištění… Read More »

Kdo zodpovídá za sazbu DPH u reverse charge?

Daň vypočte příjemce plnění podle stanovené sazby… Povinnosti dodavatele Opravdu je povinností poskytovatele zdanitelného plnění u přenosu daňové povinnosti („PDP“) určit sazbu daně z přidané hodnoty. Viz též článek: Sazba DPH u PDP 🙃 Tato povinnost, na kterou dodavatelé zapomínají, vyplývá z ustanovení § 92a zákona o DPH. Stavební firma vystaví daňový doklad: uvede jen základ daně… Read More »