„Nové sazby daně“ a rady Správy daní

Vytvořil | 25 dubna, 2024

Navazujeme na včerejší článek, neorientujete se v nových sazbách DPH…? Existuje pomoc: tzv. editační povinnost správy daně, za jeden dotaz zaplatíte 10 000 Kč a odpověď dostanete za několik měsíců… 🙃

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

K dispozici je toto sdělení, ve kterém naleznete mimo jiné základní pravidla pro „nové“ sazby DPH:

U služeb, třeba u podávání nápojů v rámci stravovací služby aj.

U zboží, například u zdravotnických prostředků, u dodání potravin a nápojů.

Jak je to s osvobozením u knih.

Stavebně-montážní práce

Tomuto tématu je věnován následující text:

„Snížená sazba daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací a při dodání stavby pro sociální bydlení Úprava zákona o DPH zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje přechodná ustanovení týkající se aplikace první snížené sazby daně dle § 48 a § 49 zákona o DPH, a to s účinností od 1. 1. 2024. Tím, že pozdější úpravou došlo ke zrušení dvou snížených sazeb DPH a zavedení pouze jedné snížené sazby DPH, projevil zákonodárce vůli aplikovat na plnění obsažená v § 48 a 49 zákona o DPH sníženou sazbu DPH ve výši 12 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že obsah pojmu rodinný dům po novele uskutečněné zákonem č. 284/2021 Sb. je širší, nikoli užší, jak se předpokládalo při tvorbě přechodného ustanovení a na co bylo přechodným ustanovením mířeno3 , nedochází k faktické změně aplikace snížené sazby DPH na rodinné domy, pouze ke změně výše snížené sazby DPH z 15 % na 12 %.“

Naše RADA

Doporučujeme Vám prostudovat náměty Finanční správy dříve, než se rozhodnete podat žádost o závazné posouzení!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *