Category Archives: Vstupní cena

Co je základnou pro daňové odpisy?

Tento týden budeme věnovat několik článků k odpisování, jaké jsou možnosti tuto významnou nákladovou položku optimalizovat. Vstupní cena Pravidla jsou uvedena v § 29/1 zákona o daních z příjmů, odpisy vypočítáváme ze vstupní ceny. Ve většině případů je to velmi jednoduché, protože nový hmotný majetek si kupujeme, a tak se vstupní cena rovná tzv. pořizovací ceně. Účetní… Read More »

FO Dotace a vstupní cena HM a TZ

Včera jsme si připomněli, jak se stanoví vstupní cena u fyzické osoby. Dnes doplňujeme text k osvobození u fyzické osoby. Investiční dotace Už samotný název napovídá, že jde o dotaci na pořízení majetku, pro daně si doplníme hmotného majetku nebo i jeho technického zhodnocení. Daň z příjmů FO U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se jedná… Read More »

„Nové“ daňové odpisy a Auditor (se) zlobí… (2)

Navazujeme na článek z minulého týdne. V odborné veřejnosti se diskutuje „zdánlivý“ nesoulad metodiky účetnictví a daně z příjmů. Změna vstupní ceny Opravdu platí, že u hmotného majetku („HM“), který jste si pořídili v loňském roce, se rozhodujete, jestli bude či nebude zařazen do daňově odpisovaného HM podle kritéria výše vstupní ceny (§ 29/1 ZDP). U všech stejné pravidlo?… Read More »

Krácené DPH a vstupní (pořizovací cena) OA

Jak jsme uvedli minulý týden, je pouze na rozhodnutí poplatníka, jaký typ daňových odpisů uplatní! 🙂 Vstupní cena Odpisy vypočítáme podle § 29 ZDP ze vstupní ceny  – v tomto případě se jedná o pořizovací cenu podle účetních předpisů! VC = PC Tak je to přímo – u formy pořízení „koupí“ – resp. „…je-li pořízen úplatně…“ uvedeno… Read More »

Daň z nabytí a pořizovací cena

Nekonečný příběh, jestli je při pořízení nemovitostí kupujícím povinně hrazená daň z nabytí nemovitých věcí, součástí pořizovací (vstupní) ceny nebo jednorázovým daňovým nákladem, pokračuje… Koordinační výbor KDP Toto téma je zevrubně popsáno v zářijovém Koordinačním výboru KDP, ale „rozhodnutí“ – resp. názor daňové správy zatím není k dispozici, a tak si musíme počkat. Co platí? Předkladatelé správně dovodili,… Read More »

Odpisy nového auta

Pořídíte-li si nyní do podnikání osobní auto, čeká Vás pro daň z příjmů možná příjemné překvapení. 🙂 Jaké jsou odpisy? Musíme rozlišovat dvě různé kategorie. Daňové odpisy „x“ Účetní odpisy Přestože vůz budete používat až na konci roku, můžete uplatnit „celé roční daňové odpisy“ – není totiž rozhodující, jestli jste auto koupili v lednu nebo v prosinci. To… Read More »

Pořizovací nebo vstupní cena?

Na otázku, proč se používají tyto dva výraz, existuje velmi jednoduchá odpověď! 🙂 Účetnictví vs. Daň z příjmů Jedná se o (ne)soulad mezi účetními předpisy a daňovými, resp. ne vždy zákon o daních z příjmů v plné míře respektuje účetnictví. Je to v pořádku, pokud tak praví přímo zákon o daních z příjmů. Pořizovací cena Jestliže si pořizujeme dlouhodobý hmotný… Read More »

Koordinační výbor září 2015

Zajímavá diskuse KDP Různá témata Ze zářijového Koordinačního výboru jsme vybrali dvě různé problematiky: Posouzení DPH spojené s bezplatným převodem vyvolané investice Zákon o daních z příjmů nabízí v § 29/1 zařadit do vstupní ceny částku výdajů vynaložených na tzv. vyvolanou investici. Na KOV se řešilo, jak je to s daní z přidané hodnoty u této vyvolané investice. Zpravidla se jedná o… Read More »

Pořizovací a vstupní cena

Jaký je mezi nimi rozdíl? Přednášky a diskuse na téma Majetek Jedním z témat, které se řeší na probíhajících přednáškách, je oblast majetku: z pohledu účetnictví třídy 0 a účtové skupiny 55, z daňového výše daňových odpisů. Pořizovací cena V účetnictví uvedeme dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do užívání účetní operací MD 01x nebo MD 02x/D 04x. Jedná se… Read More »

Rozdíl mezi vstupní a pořizovací cenou

Jedná se spíše o výjimečné případy. Pořizovací cena (PC) Jedná se o veličinu pro stanovení základny účetního odpisování a její určení je podle § 47 Vyhlášky. Vstupní cena (VC) Ze vstupní ceny počítáme daňové odpisy – vycházíme zejména z ustanovení § 29 Zákona o daních z příjmů. Opravdu je rozdílů velmi málo. Jako vzorový příklad, kdy daň… Read More »