Archiv kategorií: Vstupní cena

Nemovité věci v účetnictví a daních (1)

Pokud evidujeme (máme v majetku) nemovitou věc, postupujeme při účtování standardním způsobem. Zdůrazníme si, jaké chyby mohou nastat, nejsme-li dostatečně pozorní. Pořizovací cena (PC) Většinou takový majetek získáme koupí, a tak je třeba určit hodnotu, z níž budeme uplatňovat účetní odpisy. Řídíme se (musíme!) ustanovením § 47 Vyhlášky. Nepřesností bývá, že opomeneme do PC zahrnout celou řadu… Zobrazit více »

Co je základnou pro daňové odpisy?

Tento týden budeme věnovat několik článků k odpisování, jaké jsou možnosti tuto významnou nákladovou položku optimalizovat. Vstupní cena Pravidla jsou uvedena v § 29/1 zákona o daních z příjmů, odpisy vypočítáváme ze vstupní ceny. Ve většině případů je to velmi jednoduché, protože nový hmotný majetek si kupujeme, a tak se vstupní cena rovná tzv. pořizovací ceně. Účetní… Zobrazit více »

FO Dotace a vstupní cena HM a TZ

Včera jsme si připomněli, jak se stanoví vstupní cena u fyzické osoby. Dnes doplňujeme text k osvobození u fyzické osoby. Investiční dotace Už samotný název napovídá, že jde o dotaci na pořízení majetku, pro daně si doplníme hmotného majetku nebo i jeho technického zhodnocení. Daň z příjmů FO U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se jedná… Zobrazit více »

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob. Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že: podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny, a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě… Zobrazit více »

Daň z nabytí a pořizovací cena

Nekonečný příběh, jestli je při pořízení nemovitostí kupujícím povinně hrazená daň z nabytí nemovitých věcí, součástí pořizovací (vstupní) ceny nebo jednorázovým daňovým nákladem, pokračuje… Koordinační výbor KDP Toto téma je zevrubně popsáno v zářijovém Koordinačním výboru KDP, ale „rozhodnutí“ – resp. názor daňové správy zatím není k dispozici, a tak si musíme počkat. Co platí? Předkladatelé správně dovodili,… Zobrazit více »