Archiv kategorie: Technické zhodnocení

Retroaktivita pro více technických zhodnocení?

Vytvořil | 24 června, 2021

Několikrát jsme vás upozorňovali na novinku, zvýšení limitu na 80 000 Kč u technického zhodnocení (TZ) podle § 33 ZDP, které se dá využít zpětně od 1. 1. 2020. 🙂 Více technických zhodnocení Pokud tazatel provedl více TZ na jednom majetku, a to skutečně v loňském roce, samozřejmě může pro jejich testování aplikovat výše zmíněnou novinku. Oporou… Zobrazit více »

„Nový“ limit pro TZ a Auditor (se) zlobí… (3)

Vytvořil | 9 června, 2021

V našem miniseriálu, v němž řešíme běžně se vyskytující diskuse mezi vedením účetní jednotky a auditorem doplňujeme k vstupním cenám, které mohou (a nemusí) být za loňský rok vyšší, poznámku k technickému zhodnocení („TZ“) – viz aktuální dotaz. Změna kritéria pro TZ Úprava je obdobná jako u vstupní ceny, limit je zvýšen na dvojnásobek, tj. částku 80 000 Kč podle… Zobrazit více »

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení

Vytvořil | 22 listopadu, 2017

Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně přísná pravidla pro „dodanění“ nepeněžního příjmu – technického zhodnocení provedeného nájemcem, dojde-li ke skutečnostem uvedeným v § 23/6.  🙃 Také u nájemce se následně objeví problém s uznáním daňové zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení. 🙃 Novela a § 28/7 Již jsme Vás informovali o rozumné novince, která je v zákoně… Zobrazit více »

Koordinační výbor březen 2015

Vytvořil | 29 září, 2016

Praktická témata Diskuse KDP a správa daní Na loňském březnovém Koordinačním výboru se diskutovalo několik zajímavých témat. Odčitatelná položka vzdělávání Tzv. odpočet na učně je skutečně možným legitimním snížením základu daně, a to podle 35f a násl. ZDP. Příspěvek se zabývá vyčíslením těchto nákladů, jde-li o vlastní vzdělávací zařízení poplatníka daně z příjmů. 🙂 Poměrně dobře a podrobně jsou v závěru,… Zobrazit více »

Dokoupení licencí

Vytvořil | 21 července, 2016

TZ nebo ne? HW vs. SW První problém se týká propojení hardwarového zařízení se softwarem. Je možné k serveru zařadit také trvalou licenci? Domníváme se, že běžný software spíše nepatří přímo k hardwarovému zařízení. Praxe je poměrně benevolentní a často se software, resp. základní operační systém ponechává u pořizovací ceny počítačů apod. Licence programu Druhý dotaz se… Zobrazit více »

Úpravy software

Vytvořil | 5 května, 2016

Jedná se o provozní náklad? Existuje TZ SW? Jinými slovy: Lze „technicky zhodnotit“, v pojetí Zákona o daních z příjmů, účetní program? ANO, skutečně existují případy, kdy takové úpravy není možné zaúčtovat do provozních nákladů. Update nebo Upgrade? Nová evidence pro Kontrolní hlášení je technickým zhodnocením? Domníváme se, že nikoliv. Jde o UpDate – zajištění funkčnosti programu,… Zobrazit více »

Nedaňové technické zhodnocení

Vytvořil | 5 listopadu, 2015

Bohužel existuje… Nájemce a technické zhodnocení Provede-li nájemce technické zhodnocení na svůj účet, má písemný souhlas s jeho odpisováním, vše je v pořádku. V nájemních smlouvách se však často zapomíná – a je to z dotazu patrné – na pravidla při ukončení nájemního vztahu. Zůstatková cena TZ Zákon je jasný, podle ustanovení § 24/2/tb uznáme daňovou zůstatkovou cenu takového… Zobrazit více »