Category Archives: Technické zhodnocení

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2022 (a 2023)?

ANO, v titulku skutečně není překlep, vycházíme z návrhu Ministerstva financí, o kterém jsme Vám informovali minulý pátek. Jaká budou pravidla? Podmínky pro loňský rok, resp. hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2021, jsme si rozebrali ve včerejším příspěvku. Novinka? Podle návrhu by se doba pořízení – viz výše – prodloužila na kalendářní roky 2022 a též… Read More »

FO Dotace a vstupní cena HM a TZ

Včera jsme si připomněli, jak se stanoví vstupní cena u fyzické osoby. Dnes doplňujeme text k osvobození u fyzické osoby. Investiční dotace Už samotný název napovídá, že jde o dotaci na pořízení majetku, pro daně si doplníme hmotného majetku nebo i jeho technického zhodnocení. Daň z příjmů FO U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se jedná… Read More »

Retroaktivita pro více technických zhodnocení?

Několikrát jsme vás upozorňovali na novinku, zvýšení limitu na 80 000 Kč u technického zhodnocení (TZ) podle § 33 ZDP, které se dá využít zpětně od 1. 1. 2020. 🙂 Více technických zhodnocení Pokud tazatel provedl více TZ na jednom majetku, a to skutečně v loňském roce, samozřejmě může pro jejich testování aplikovat výše zmíněnou novinku. Oporou… Read More »

„Nový“ limit pro TZ a Auditor (se) zlobí… (3)

V našem miniseriálu, v němž řešíme běžně se vyskytující diskuse mezi vedením účetní jednotky a auditorem doplňujeme k vstupním cenám, které mohou (a nemusí) být za loňský rok vyšší, poznámku k technickému zhodnocení („TZ“) – viz aktuální dotaz. Změna kritéria pro TZ Úprava je obdobná jako u vstupní ceny, limit je zvýšen na dvojnásobek, tj. částku 80 000 Kč podle… Read More »

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení

Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně přísná pravidla pro „dodanění“ nepeněžního příjmu – technického zhodnocení provedeného nájemcem, dojde-li ke skutečnostem uvedeným v § 23/6.  🙃 Také u nájemce se následně objeví problém s uznáním daňové zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení. 🙃 Novela a § 28/7 Již jsme Vás informovali o rozumné novince, která je v zákoně… Read More »

Koordinační výbor březen 2015

Praktická témata Diskuse KDP a správa daní Na loňském březnovém Koordinačním výboru se diskutovalo několik zajímavých témat. Odčitatelná položka vzdělávání Tzv. odpočet na učně je skutečně možným legitimním snížením základu daně, a to podle 35f a násl. ZDP. Příspěvek se zabývá vyčíslením těchto nákladů, jde-li o vlastní vzdělávací zařízení poplatníka daně z příjmů. 🙂 Poměrně dobře a podrobně jsou v závěru,… Read More »

Dokoupení licencí

TZ nebo ne? HW vs. SW První problém se týká propojení hardwarového zařízení se softwarem. Je možné k serveru zařadit také trvalou licenci? Domníváme se, že běžný software spíše nepatří přímo k hardwarovému zařízení. Praxe je poměrně benevolentní a často se software, resp. základní operační systém ponechává u pořizovací ceny počítačů apod. Licence programu Druhý dotaz se… Read More »

Úpravy software

Jedná se o provozní náklad? Existuje TZ SW? Jinými slovy: Lze „technicky zhodnotit“, v pojetí Zákona o daních z příjmů, účetní program? ANO, skutečně existují případy, kdy takové úpravy není možné zaúčtovat do provozních nákladů. Update nebo Upgrade? Nová evidence pro Kontrolní hlášení je technickým zhodnocením? Domníváme se, že nikoliv. Jde o UpDate – zajištění funkčnosti programu,… Read More »

Nedaňové technické zhodnocení

Bohužel existuje… Nájemce a technické zhodnocení Provede-li nájemce technické zhodnocení na svůj účet, má písemný souhlas s jeho odpisováním, vše je v pořádku. V nájemních smlouvách se však často zapomíná – a je to z dotazu patrné – na pravidla při ukončení nájemního vztahu. Zůstatková cena TZ Zákon je jasný, podle ustanovení § 24/2/tb uznáme daňovou zůstatkovou cenu takového… Read More »