Technické zhodnocení a nájem (a cese)

Vytvořil | 4 října, 2018

Krátce Vás upozorníme na složitější daňové problémy, které jsou však v praxi velmi časté, týkající se technického zhodnocení (TZ) prováděné nájemcem.

Technické zhodnocení a daně

Nájemce vynaloží nemalé finanční prostředky, má-li písemný souhlas pronajímatele, může uplatnit daňové odpisy.


Daňová úskalí 🙃 jsou jak na straně nájemce, tak pronajímatele (§ 23/6 ZDP) – viz naše články.


Cese nájemní smlouvy

Vyskytují se však komplikované situace, může dojít k cesi nájemní smlouvy.

Jak mají obě strany postupovat?

Koordinační výbor Komory daňových poradců

Toto téma bylo rozebíráno na KOV KDP v lednu letošního roku.

Dostanete-li se do takové situace, nebo o ni uvažujete, určitě si pečlivě nastudujte závěry z tohoto jednání. Navíc došlo ke shodě v mnoha bodech obou diskutujících stran. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *