Sdružení: DPH vs. ZDP, “přeúčtování mezi společníky

Vytvořil | 9 října, 2018

Titulek není zmatečný, neboť mnoho fyzických osob, které podnikají formou společnosti (sdružení bez právní subjektivity), řeší, jak se vypořádají s novinkou platnou od 1. 1. 2019 a jaké změny to přináší pro daň z příjmů.

„Nové“ DPH

Na toto téma jsme již uveřejnili několik článků, k dispozici je též kniha autora BLOGu. 🙂


Od ledna musí každý společník (účastník sdružení) vystupovat pro účely daně z přidané hodnoty „sám za sebe“.


Vliv na ZDP

V zákoně o daních z příjmů nenalezneme žádnou změnu. 🙂


Dopad je pouze nepřímý, i nadále záleží při rozdělení příjmů a výdajů jen a jen na rozhodnutí společníků.


Aktuální dotaz

Týká se způsobu fakturace – z pohledu DPH čtyř společníků, když je problémem určit u jednotlivých faktur přijatých a vydaných konkrétní poměry.

Řešení:

Nejjednodušší by mělo být pro účely DPH pravidelné rozúčtování mezi společníky, doporučujeme nejpozději vždy k poslednímu dni zdaňovacího období DPH. Výše částek se stanoví poměrem: a) podle pravidel dohodnutých pro ZDP nebo b) kvalifikovaným odhadem.

A co je opravdu zásadní, jak se uvádí v dotaze, citujeme:

  • „Z hlediska zákona o dani z příjmu by se nic nezměnilo a sdružení by fungovalo stále stejně….“

Jinými slovy, pro zdaňovací období kalendářní rok 2019 se zjistí konkrétní příjmy a výdaje podle uzavřené smlouvy. 🙂


Pouze bude propočet, vzhledem k vzájemné fakturaci jakoby komplikovanější ve srovnání s letošním rokem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *