Archiv kategorie: Nájem a technické zhodnocení

KOV leden 2019

Vytvořil | Květen 7, 2019

Za letošní rok zatím není mnoho pozitivních „daňových zpráv“, a tomu odpovídají i jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂🙃 Příspěvky uzavřené (soulad i nesoulad) v lednu Uvádíme odkaz na toto jednání: Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího… Zobrazit více »

Technické zhodnocení a nájem (a cese)

Vytvořil | Říjen 4, 2018

Krátce Vás upozorníme na složitější daňové problémy, které jsou však v praxi velmi časté, týkající se technického zhodnocení (TZ) prováděné nájemcem. Technické zhodnocení a daně Nájemce vynaloží nemalé finanční prostředky, má-li písemný souhlas pronajímatele, může uplatnit daňové odpisy. Daňová úskalí 🙃 jsou jak na straně nájemce, tak pronajímatele (§ 23/6 ZDP) – viz naše články. Cese nájemní… Zobrazit více »

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení

Vytvořil | Listopad 22, 2017

Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně přísná pravidla pro „dodanění“ nepeněžního příjmu – technického zhodnocení provedeného nájemcem, dojde-li ke skutečnostem uvedeným v § 23/6.  🙃 Také u nájemce se následně objeví problém s uznáním daňové zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení. 🙃 Novela a § 28/7 Již jsme Vás informovali o rozumné novince, která je v zákoně… Zobrazit více »

Optimalizace: nájem a technické zhodnocení

Vytvořil | Září 5, 2017

V článku Konec nájmu a technické zhodnocení jsme minulý týden upozornili na nepříjemné dopady, které může s sebou přinést ukončení nájmu, jestliže nájemce provedl a daňově odpisoval technické zhodnocení. „Optimalizace“ Doplňujeme naši informaci o variantu řešení… 🙂 Ano – je možné se zdanění na straně pronajímatele vyhnout. Nájemce je zavázán při ukončení nájmu na své náklady odstranit… Zobrazit více »

Novela a daňové odpisy?

Vytvořil | Srpen 31, 2017

Také toto téma začíná být zajímavé, neboť daňové odpisy jsou významnou položkou snižující základ daně, ať už poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Daňové odpisy Zákon o daních z příjmů se zabývá daňovými odpisy v § 26 a násl. ustanoveních. Co je nového? Pro běžné poplatníky nenalezneme v novele žádnou zásadní novinku, vyjma níže zmíněné otázky… Zobrazit více »

Konec nájmu a technické zhodnocení

Vytvořil | Srpen 29, 2017

Jedná se o velmi komplikovanou problematiku, a tak krátce reagujeme na stručný dotaz na BLOGu. Doporučujeme tyto složitější případy konzultovat s daňovým poradcem. Pronajímatel dal nájemci písemný souhlas s odpisováním jím hrazeného technického zhodnocení. Došlo k ukončení nájmu. Pozice pronajímatele Testuje se, jestli nedošlo k nepeněžnímu příjmu podle § 23 odst. 6 Zákona o daních z příjmů, které zvyšuje daňový… Zobrazit více »