Archiv kategorie: Nájem a technické zhodnocení

KOV leden 2019

Vytvořil | Květen 7, 2019

Za letošní rok zatím není mnoho pozitivních „daňových zpráv“, a tomu odpovídají i jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂🙃 Příspěvky uzavřené (soulad i nesoulad) v lednu Uvádíme odkaz na toto jednání: Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího… Zobrazit více »

Technické zhodnocení a nájem (a cese)

Vytvořil | Říjen 4, 2018

Krátce Vás upozorníme na složitější daňové problémy, které jsou však v praxi velmi časté, týkající se technického zhodnocení (TZ) prováděné nájemcem. Technické zhodnocení a daně Nájemce vynaloží nemalé finanční prostředky, má-li písemný souhlas pronajímatele, může uplatnit daňové odpisy. Daňová úskalí 🙃 jsou jak na straně nájemce, tak pronajímatele (§ 23/6 ZDP) – viz naše články. Cese nájemní… Zobrazit více »

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení

Vytvořil | Listopad 22, 2017

Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně přísná pravidla pro „dodanění“ nepeněžního příjmu – technického zhodnocení provedeného nájemcem, dojde-li ke skutečnostem uvedeným v § 23/6.  🙃 Také u nájemce se následně objeví problém s uznáním daňové zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení. 🙃 Novela a § 28/7 Již jsme Vás informovali o rozumné novince, která je v zákoně… Zobrazit více »

Novela a daňové odpisy?

Vytvořil | Srpen 31, 2017

Také toto téma začíná být zajímavé, neboť daňové odpisy jsou významnou položkou snižující základ daně, ať už poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Daňové odpisy Zákon o daních z příjmů se zabývá daňovými odpisy v § 26 a násl. ustanoveních. Co je nového? Pro běžné poplatníky nenalezneme v novele žádnou zásadní novinku, vyjma níže zmíněné otázky… Zobrazit více »