Category Archives: Jednoduché účetnictví

Nehmotný majetek a jednoduché účetnictví, DE

Asi všichni podnikatelé a pronajímatelé, jsou-li Fyzickými osobami, vědí, že software a jiný nehmotný majetek neodpisují, ale jedná se u nich o jednorázový daňový výdaj (náklad) podle § 24/2/zn ZDP. Můžeme citovat: „…nevedou účetnictví…“. 🙂 Účetnictví? A samozřejmě jsme Vás již několikrát upozorňovali, že také u poplatníků FO a PO (účetních jednotek) se nově aplikují… Read More »

Daň z příjmů a jednoduché účetnictví

Evidujeme minimum dotazů k problematice jednoduchého účetnictví za více než deset let fungování BLOGu (!), i když je toto téma nyní aktuální. Účetní předpisy Zákon o účetnictví nabízí variantu jednoduchého účetnictví pro vybrané subjekty, zpravidla tzv. neziskové, viz § 13b. Nejedná se o vedení účetnictví ve „zjednodušeném rozsahu“ podle § 13a ZÚ. Daň z příjmů právnických osob… Read More »

Jednoduché účetnictví

Existuje? ANO Ale nejedná se o nový způsob nahrazující tzv. daňovou evidenci, jak se omylem mnoho podnikajících fyzických osob domnívá. Vybrané účetní jednotky a podmínky Takové účetní jednotky (neziskové organizace) nesmí být například plátcem daně z přidané hodnoty. A platí další omezení: Příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne částku 3 000 000 Kč, Hodnota majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.… Read More »

Novela zákona o účetnictví

Je i není významná?! Účetní předpisy Z praxe víme následující, pokud se hlavní účetní setká s nějakým účetním problémem, nahlédne do následujících předpisů: Vyhlášky nebo Českých účetních standardů. Takový postup je správný, neboť v těchto „prováděcích“ předpisech jsou ty nejdůležitější návody pro běžné účetnictví. Zákon o účetnictví Je mnohdy právem považován za nezáživnou obecnou normu. Nicméně Vám doporučujeme… Read More »

Fyzická osoba a Jednoduché účetnictví

Co platí v letošním roce? Novely účetních předpisů V tisku se objevují „zaručené“ zprávy, že bylo znovu zavedeno Jednoduché účetnictví. Pravda je trochu jiná, ale dotaz se týká něčeho jiného. Co platí v roce 2015 pro podnikající fyzickou osobu, resp. co se změnilo? Novely 2016 Skutečně je zákon o účetnictví výrazně novelizován, ale na výše uvedený dotaz existuje… Read More »