Nehmotný majetek a jednoduché účetnictví, DE

Vytvořil | 5 května, 2022

Asi všichni podnikatelé a pronajímatelé, jsou-li Fyzickými osobami, vědí, že software a jiný nehmotný majetek neodpisují, ale jedná se u nich o jednorázový daňový výdaj (náklad) podle § 24/2/zn ZDP. Můžeme citovat: „…nevedou účetnictví…“. 🙂

Účetnictví?

A samozřejmě jsme Vás již několikrát upozorňovali, že také u poplatníků FO a PO (účetních jednotek) se nově aplikují účetní odpisy, které se stávají daňovým nákladem. V zákoně o daních z příjmů nenaleznete zrušený § 32a ZDP. 🙂

A CO Jednoduché účetnictví?

Problémem je totiž text § 25/1/a ZDP.

ALE máme pro tyto poplatníky dobrou zprávu. V návaznosti na KOV KDP ze dne 19. 5. 2021 je jasné, že mohou použít § 24/2/zn ZDP. Jde o poplatníky s příjmy podle § 7 a § 9 ZDP, kteří “nevedou účetnictví”, tj. používají daňovou evidenci nebo u nájmu “záznamy”.

Naše RADA

Ne vždy se novely vydaří. 🙃

V tomto případě se řiďte bez obav závěrem ze zápisu zmíněného KOV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *