DUZP a služby z EU (1)

Vytvořil | 11 května, 2022

Reagujeme na aktuální dotaz a rozebereme si, jak je to s DUZP – správněji v tomto případě se dnem, kdy je nutné přiznat plnění (daň)….

Dodavatel z EU

Obchodní partner poskytl službu například v listopadu, ale „daňový doklad“ (fakturu) vystavil „až“ v prosinci. Předpokládáme, že místo plnění je stanoveno podle § 9 a násl. zákona o DPH, tj. v tuzemsku, proto se řídíme § 24 ZDPH:

  • „…přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění…“

Dále se § 24 odvolává na obecná pravidla podle § 21 (zde uplatníme odstavec třetí “…dnem jejího poskytnutí…”) a § 9/1 zákona o DPH.

Není proto rozhodující, když již byla služba poskytnuta v kalendářním měsíci listopadu, že poskytovatel nepřipravil včas daňový doklad.

Příjemce je povinen zařadit plnění do listopadu! Tam patří související náklad též v účetnictví a pro daň z příjmů.

Naše RADA

Jestliže je plný nárok na odpočet daně, jde pouze o průběžnou položku u DPH. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *