Archiv kategorií: Koordinační výbor KDP

Komplikované daňové případy a KOV

Pravidelně vás informujeme o příspěvcích projednávaných metodiky KDP (Komory daňových poradců) a správy daní, tedy na tzv. koordinačních výborech. Září 2023 Na posledním jednání byly projednány následující „kauzy“: Daň z příjmů 613/13.09.23 Vliv podstatné změny podle § 38na ZDP na prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP 611/21.06.23 Určení daňové rezidence trustů a trustových… Zobrazit více »

TIPY z Koordinačního výboru 06/2023

Na posledním červnovém Koordinačním výboru bylo projednáno několik zajímavých příspěvků, odborných problémů. Možná nejvíc interesantní jsou takové, které zatím byly „odloženy…“. Posuďte sami. Přehled příspěvků Daň z příjmů: 610/21.06.2023 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku – povinnost ukládání finančních prostředků v zákoně o rezervách, tvorba rezervy na majetek odpisovaný podle § 30b ZDP – Uzavřeno s… Zobrazit více »

Daňová ztráta a neziskovky

Na Koordinačním výboru KDP nebylo v březnu rušno. Projednána byla jen dvě témata: Spotřební daně Daň z příjmů Pro praxi je důležitý druhý příspěvek. Citujeme ze závěru (s redakční úpravou): „Kterýkoliv poplatník, který nebyl založen za účelem dosahování zisku (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které nejsou předmětem tohoto příspěvku), může vytvořit daňovou ztrátu. Přitom skutečnost, zda daňová ztráta… Zobrazit více »

Klidný KOV: v daních klid před bouří?

Lednový Koordinační výbor KDP byl velmi skrovný, což potvrzuje zápis z tohoto jednání uskutečněné 25. ledna. Předmětem diskusí totiž byly jen dva příspěvky (?!): Daň z příjmů Ztráta u neziskové organizace Jedná se určitě o velmi zajímavé téma! Autor Blogu je zvědav, jak se metodici Finanční správy vypořádají s argumenty kolegů. Budeme vás informovat, co (ne)platí… 🙂 Naše… Zobrazit více »

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Výsledek? Druhý příspěvek byl odložen, a v prvním se došlo k částečnému souladu, viz příslušný zápis. Klíčové posuzování bezúplatné pomoci prostřednictvím zaměstnavatele, případně prostřednictvím jiné právnické osoby (např. profesní komory). Ocitujeme si jeden ze závěrů… Zobrazit více »

Paušální náhrady pro zaměstnance a KOV KDP

Jedná se o schůzky odborníků z Komory daňových poradců s metodiky Finanční správy. Informujeme vás o tématech, těch složitějších, která byla projednávána na březnovém jednání odborníků s metodiky Finanční správy: UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK – Daň z příjmů 588/24.11.21 Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI – Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ? Paušální náhrady…

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Naše RADA Vážení, pokud tyto problémy řešíte, pečlivě si přečtěte zápis KOV… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ a KOV: odpisování a DPH

Zkratku „KOV“ čtenáři BLOGu znají, v příslušné kategorii komentujeme zápisy z jednání Koordinačního výboru, tj. KDP a metodiků Finanční správy. Květen 2021 Velmi náročné muselo být květnové jednání, zápis má úctyhodných 75 stran (!). Na druhé straně řada příspěvků byla uzavřena „…s rozporem…“ a dva další zajímavé „…odloženy…“. Vybrali jsme pro vás upozornění na následující témata k ZDP… Zobrazit více »

Paušál nebo Prokázané výdaje? A co Obchodní majetek FO aj.

Z dalších jednáních odborníků, Koordinačního výboru KDP, upozorňujeme na nejasnosti, které existují u fyzických osob. Týkají se obchodního majetku a souvisí se způsobem stanovení dílčího základu daně z podnikání podle § 7 ZDP. Uvádíme přehled uzavřených příspěvků, jak potvrzuje závěrečná poznámka, daně jsou opravdu komplikované…! 🙃 Co bylo v září projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Hybridní vozy pro soukromé použití aj.

Co bylo v lednu projednáno odborníky na Koordinačním výboru? Téměř skoro nic…, to se někdy stává, po Vánocích… 🙃 Většina příspěvků byla totiž odložena… „S rozporem uzavřeno“ 🙃 Daň z příjmů a DPH/561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance Různé… Zobrazit více »