Archiv kategorií: Koordinační výbor KDP

Daňové otazníky MF a KDP

Plníme opět zpravodajskou povinnost a informujeme vás o jednání Komory DP s metodiky správy daní. Jedná se o zápis z jednání ze dne 28.2. 2024. Spotřební daně 618/28.02.24 Výroba lihových výrobků (jako vybraných výrobků) z pohledu zákona o spotřebních daních – konkrétní situace Uzavřen s rozpory DPH 617/28.02.24 Charakter plnění přijímaných a uskutečňovaných vydavateli palivových karet Odloženo Daň… Zobrazit více »

Daňové otazníky a diskuse odborníků

Plníme zpravodajskou povinnost a informujeme vás o jednání Komory DP s metodiky správy daní. Jedná se o zápis z jednání ze dne 28. 11. 2023. Daň z příjmů 615/28.11.23 Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách Uzavřeno s rozpory Daň z příjmů 616/28.11.23 Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst.… Zobrazit více »

Komplikované daňové případy a KOV

Pravidelně vás informujeme o příspěvcích projednávaných metodiky KDP (Komory daňových poradců) a správy daní, tedy na tzv. koordinačních výborech. Září 2023 Na posledním jednání byly projednány následující „kauzy“: Daň z příjmů 613/13.09.23 Vliv podstatné změny podle § 38na ZDP na prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP 611/21.06.23 Určení daňové rezidence trustů a trustových… Zobrazit více »

TIPY z Koordinačního výboru 06/2023

Na posledním červnovém Koordinačním výboru bylo projednáno několik zajímavých příspěvků, odborných problémů. Možná nejvíc interesantní jsou takové, které zatím byly „odloženy…“. Posuďte sami. Přehled příspěvků Daň z příjmů: 610/21.06.2023 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku – povinnost ukládání finančních prostředků v zákoně o rezervách, tvorba rezervy na majetek odpisovaný podle § 30b ZDP – Uzavřeno s… Zobrazit více »

Daňová ztráta a neziskovky

Na Koordinačním výboru KDP nebylo v březnu rušno. Projednána byla jen dvě témata: Spotřební daně Daň z příjmů Pro praxi je důležitý druhý příspěvek. Citujeme ze závěru (s redakční úpravou): „Kterýkoliv poplatník, který nebyl založen za účelem dosahování zisku (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které nejsou předmětem tohoto příspěvku), může vytvořit daňovou ztrátu. Přitom skutečnost, zda daňová ztráta… Zobrazit více »

Klidný KOV: v daních klid před bouří?

Lednový Koordinační výbor KDP byl velmi skrovný, což potvrzuje zápis z tohoto jednání uskutečněné 25. ledna. Předmětem diskusí totiž byly jen dva příspěvky (?!): Daň z příjmů Ztráta u neziskové organizace Jedná se určitě o velmi zajímavé téma! Autor Blogu je zvědav, jak se metodici Finanční správy vypořádají s argumenty kolegů. Budeme vás informovat, co (ne)platí… 🙂 Naše… Zobrazit více »

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Výsledek? Druhý příspěvek byl odložen, a v prvním se došlo k částečnému souladu, viz příslušný zápis. Klíčové posuzování bezúplatné pomoci prostřednictvím zaměstnavatele, případně prostřednictvím jiné právnické osoby (např. profesní komory). Ocitujeme si jeden ze závěrů… Zobrazit více »

Paušální náhrady pro zaměstnance a KOV KDP

Jedná se o schůzky odborníků z Komory daňových poradců s metodiky Finanční správy. Informujeme vás o tématech, těch složitějších, která byla projednávána na březnovém jednání odborníků s metodiky Finanční správy: UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK – Daň z příjmů 588/24.11.21 Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI – Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ? Paušální náhrady…

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Naše RADA Vážení, pokud tyto problémy řešíte, pečlivě si přečtěte zápis KOV… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ a KOV: odpisování a DPH

Zkratku „KOV“ čtenáři BLOGu znají, v příslušné kategorii komentujeme zápisy z jednání Koordinačního výboru, tj. KDP a metodiků Finanční správy. Květen 2021 Velmi náročné muselo být květnové jednání, zápis má úctyhodných 75 stran (!). Na druhé straně řada příspěvků byla uzavřena „…s rozporem…“ a dva další zajímavé „…odloženy…“. Vybrali jsme pro vás upozornění na následující témata k ZDP… Zobrazit více »