Category Archives: Koordinační výbor KDP

V daních se stále „něco“ děje…

Nyní se většina z nás zabývá daňovými novinkami, o kterých vás průběžně informujeme a nabízíme vám VIDEO přednášky 🙂. KOV KDP Víte, že za touto zkratkou se skrývají informace ke Koordinačním výborům Komory daňových poradců z jednání s metodiky správy daní. Čas od času jsou některé diskutované příspěvky velmi zásadní. Posuďte sami, zda se to týká i dvou… Read More »

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Daň z příjmů a DPH, č. 595/18.05.22 Daň z příjmů, č. 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022 Výsledek? Druhý příspěvek… Read More »

Komplikované stravné?

Na otázku v titulku bychom automaticky odpověděli „NE“ 🙂, nicméně na červnovém Koordinačním výboru KDP se tato otázka otevřela jako téma: Daňová uznatelnost nákladů na zajištění stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště O co se jedná: Citujeme: „Zákon o daních z příjmů nedává jednoznačnou odpověď na otázku daňové uznatelnosti nákladů na zajištění stravování… Read More »

Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství

Titulek je velmi výmluvný…, neboť je to odraz reálné situace díky rostoucí inflaci, ruské agresi… 🙃 Koordinační výbor KDP Toto téma bylo projednáno mezi odborníky a resortem Financí, a to se závěrem „bez rozporu“. 🙂 A jak je to s daní z přidané hodnoty? Ocitujeme si text: „Za takovýchto skutkových okolností se má za to, že zde existuje… Read More »

Paušální náhrady pro zaměstnance a KOV KDP

Jedná se o schůzky odborníků z Komory daňových poradců s metodiky Finanční správy. Informujeme vás o tématech, těch složitějších, která byla projednávána na březnovém jednání odborníků s metodiky Finanční správy: UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK – Daň z příjmů 588/24.11.21 Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI – Daň z příjmů a… Read More »

Komplikované DANĚ?

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Daň z příjmů (příspěvek uzavřen) Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena… Read More »

LÉTO a je čas na DANĚ

Možná vás titulek zaskočil, ale je pravdou, že jste se v první polovině letošního roku zabývali dokončením evidencí (u FO) a účetnictvím (u PO) s cílem zvládnout dobře daňová přiznání, abyste neplatili zbytečně daně… 🙂 Pokud jste měli jakékoliv nejasnosti, využili jste texty na našem BLOGu anebo jste nám poslali konkrétní dotaz! A co v letních měsících? Je… Read More »

Daňové otazníky

Všichni v oboru sledují, co je nového a také náměty, které se projednávají na Koordinačním výboru KDP. Nabízíme Vám přehled témat z aktuálního listopadového KOV. Daň z příjmů Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka ODLOŽENÝ PŘÍSPĚVEK Příspěvek č. 573, neuzavřen,… Read More »

Daně jsou vskutku komplikované…

Uvádíme pro Vaši informaci odkaz na poslední tzv. Koordinační výbor Komory daňových poradců („KDP“) z 15. září 2021, na kterém se řešily aktuální živé problémy… A výsledek…? Ke shodě mezi odborníky z KDP a metodiky správy daní moc nedošlo. 🙃 Co bylo projednáváno: Daň z příjmů: Některé nejasné otázky ohledně nové metody paušální daně Uzavřeno s rozporem DPH:… Read More »

Co je nového u KOV u Daně z příjmů aj.?

Na rozdíl od květnového – viz včerejší článek – bylo asi jednání v červnu, před dovolenými, velmi krátké. Co obsahuje tento zápis: 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka PŘÍSPĚVEK V ČÁSTI II. VKLAD CENNÝCH PAPÍRŮ a PODÍLŮ,… Read More »