Archiv kategorie: Koordinační výbor KDP

Co je nového u KOV u Daně z příjmů aj.?

Vytvořil | 29 července, 2021

Na rozdíl od květnového – viz včerejší článek – bylo asi jednání v červnu, před dovolenými, velmi krátké. Co obsahuje tento zápis: 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka PŘÍSPĚVEK V ČÁSTI II. VKLAD CENNÝCH PAPÍRŮ a PODÍLŮ,… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ a KOV u daně z přidané hodnoty aj.

Vytvořil | 28 července, 2021

Zkratku „KOV“ čtenáři BLOGu znají, v příslušné kategorii komentujeme zápisy z jednání Koordinačního výboru, tj. KDP a metodiků Finanční správy. Květen 2021 Velmi náročné muselo být květnové jednání, zápis má úctyhodných 75 stran (!). Na druhé straně řada příspěvků byla uzavřena „…s rozporem…“ a dva další zajímavé „…odloženy…“. Vybrali jsme pro vás upozornění na následující témata k ZDP… Zobrazit více »

Další příspěvky v KOV KDP a ZDP

Vytvořil | 21 července, 2021

Na březnovém jednání Koordinačního výboru (ne)byli schopni se účastníci domluvit… 🙃 ZDP S rozporem byl uzavřen následující příspěvek: 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 Velmi aktuální pro nové vlastníky! Bez rozporu: 572/24.03.21 Bezúplatné vydání… Zobrazit více »

Zajímavé příspěvky v KOV KDP a DPH

Vytvořil | 20 července, 2021

Všichni jsme řešili, a ještě se jimi zabýváme, daně za loňský rok. Proto zůstaly trochu stranou příspěvky projednávané na tzv. Koordinačním výboru, jednání KDP a metodiků Finanční správy. Leden 2021 Projednána a uzavřena byla témata: 568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem Jak je to s položkami, které nejsou součástí obchodního majetku podle zákona o DPH… Zobrazit více »

Říjnový Koordinační výbor: nejasnosti u daně z přidané hodnoty aj.

Vytvořil | 8 prosince, 2020

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na říjnovém Koordinačním výboru. 🙂 Ty nejdůležitější k dani z přidané hodnoty byly “odloženy…”, viz níže. 🙃 Co bylo v říjnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/557/29.01.20 Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu „Uzavřeno bez rozporu“ DPH/566/09.09.20 Oprava základu… Zobrazit více »

Paušál nebo Prokázané výdaje? A co Obchodní majetek FO aj.

Vytvořil | 7 prosince, 2020

Z dalších jednáních odborníků, Koordinačního výboru KDP, upozorňujeme na nejasnosti, které existují u fyzických osob. Týkají se obchodního majetku a souvisí se způsobem stanovení dílčího základu daně z podnikání podle § 7 ZDP. Uvádíme přehled uzavřených příspěvků, jak potvrzuje závěrečná poznámka, daně jsou opravdu komplikované…! 🙃 Co bylo v září projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Koordinační výbor: BREXIT aj.

Vytvořil | 2 prosince, 2020

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na KOV  Komory daňových poradců v červnu. Co bylo v červnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu Daň z příjmů/551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví Daň z příjmů/558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů… Zobrazit více »

Hybridní vozy pro soukromé použití aj.

Vytvořil | 26 listopadu, 2020

Co bylo v lednu projednáno odborníky na Koordinačním výboru? Téměř skoro nic…, to se někdy stává, po Vánocích… 🙃 Většina příspěvků byla totiž odložena… „S rozporem uzavřeno“ 🙃 Daň z příjmů a DPH/561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance Různé… Zobrazit více »

Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | 25 listopadu, 2020

KOV KDP – O co jde…? Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů. Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy. Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé… Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz… Zobrazit více »

Komplikované daňové otázky a KDP

Vytvořil | 22 července, 2020

Daňových nejasností neubývá, proto využijte letní čas k tomu, abyste si ověřili 🙂, že jste si jisti u některých složitějších případů. 🙃 Zápisy z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců Na serveru Finanční správy jsou tyto zápisy opravdu k dispozici, a některé jsou i velmi zajímavé. Zápis ze dne 18.9.2019 Například vloni v září byly uzavřeny následující příspěvky:… Zobrazit více »