Daňová ztráta a neziskovky

Vytvořil | 6 dubna, 2023

Na Koordinačním výboru KDP nebylo v březnu rušno. Projednána byla jen dvě témata:

Spotřební daně

  • Prodej (vč. přeprodeje) a převod lihu obecně denaturovaného, přiboudliny a lihu ve výrobcích vyrobených z lihu denaturovaného podle zvláštního právního předpisu

Daň z příjmů

  • Vytvoření a využití ztráty u neziskové organizace

Pro praxi je důležitý druhý příspěvek. Citujeme ze závěru (s redakční úpravou):

„Kterýkoliv poplatník, který nebyl založen za účelem dosahování zisku (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které nejsou předmětem tohoto příspěvku), může vytvořit daňovou ztrátu.

Přitom skutečnost, zda daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání je stanovená v souladu s ustanoveními ZDP či nikoliv není možné jednoznačně stanovit pouze z údajů tvrzených v daňovém přiznání.

Vytvořenou ztrátu může poplatník, který nebyl založen za účelem dosahování zisku (s výjimkou obecně prospěšné společnosti, která není poskytovatelem zdravotních služeb dle zák. č. 372/2011 Sb. ani vysokou školou dle zák. č. 111/1998) uplatnit v jiném zdaňovacím období, resp. se jí vzdát za stejných podmínek jako u obchodní společnosti.“

Naše RADA

Vždy je klíčový publikovaný názor metodiků Finanční správy:

„Souhlas se závěrem předkladatele, že poplatník, který není založen za účelem dosahování zisku, může ze své činnosti vytvořit a uplatnit daňovou ztrátu při dodržení podmínek stanovených v ZDP zejména v závislosti na typu poplatníka, ustanoveních upravujících předmět daně z příjmů a podmínek stanovených pro vznik a uplatnění daňové ztráty (viz § 17a, § 18a, § 34, § 38n, § 38na ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *