Category Archives: Nezisková organizace

Daně a veřejně prospěšný poplatník

Asi jsme si všichni zvykli, jinak to ani nelze, na termíny pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů. Je to naše „automatická“ povinnost, máme na výběr dokonce tři termíny, a tak se v praxi se zásadními problémy (neřešíme-li obsah DP) nesetkáváme. Neziskové subjekty Zcela opačné je to u neziskovek, třeba veřejně prospěšných poplatníků, pro které nalezneme… Read More »

Členské příspěvky a Daně (2)

Navazujeme velmi krátce na včerejší článek (a doplnění dotazu) týkající se členských příspěvků. Skutečně se jedná o dvě různé záležitosti, což potvrzuje partnerem použitý režim daně z přidané hodnoty: Poradenské služby s 21% sazbou DPH. Osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH. 🙂 Osvobození od DPH Musí se jednat o služby nebo dodání zboží „…protihodnoty členského… Read More »

Optimalizace u neziskových poplatníků

Reagujeme krátce na dotaz týkající se „Spolku“, jak lze „rychle a snadno“ ušetřit na dani z příjmů právnických osob. 🙂 Úprava základu daně Provede se vskutku jednoduše, a to podle § 20/7 zákona o daních z příjmů, sníží se: „až o 30 %….“ „…maximálně však o 1 000 000 Kč…“. To znamená, že mimo účetnictví, v daňovém přiznání provedete tuto… Read More »

Zdanění úroků u SVJ

„Konečně“ jsou, resp. budou inkasovány úroky na spořících účtech, i když je to slabá náplast na inflaci… 🙃 Neziskové subjekty a daně Jde o trochu polozapomenuté téma, což potvrzuje aktuální dotaz. Společenství vlastníků jednotek Má u daně z příjmů právnických osob celou řadu výhod. Například předmětem daně není podle § 18/2/f/2 ZDP příspěvek vlastníků na správu… Read More »

Členské příspěvky a daň z přidané hodnoty

Dotazy z oblasti neziskových subjektů nejsou na našem BLOGu časté, ale pravdou je, že orientace v dani z přidané hodnoty je u „neziskovek“ někdy komplikovaná, což potvrzuje aktuální dotaz. Osvobozené plnění Jedná se vskutku o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně, podle specifického ustanovení § 61 zákona o DPH, pro členské příspěvky písm. a). Není rozhodný přesah… Read More »

Daňové výhody neziskovek

Odpovídáme na aktuální dotaz a potvrzujeme, že pro veřejně prospěšné společnosti existuje několik jasných daňových úlev. 🙂 Patří mezi ně například zúžený předmět daně podle § 18a ZDP. Odčitatelná položka Zásadní plus znamenající mínus při zjišťování základu daně představuje § 20/7 ZDP: Jde o snížení základu daně o 30 %! Maximálně však o 1 000 000 Kč.… Read More »

Daňové a účetní povinnosti SPOLKU

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. Audit? Nejedná se o standardní povinnost, jakou je například u SRO uložení účetní závěrky do Sbírky listin. Naštěstí jen málo „zapsaných spolků“ má povinnost auditu podle § 20 zákona o účetnictví, tj. návazně zpracovat a zveřejnit výroční zprávu. 🙂 Uložení účetní závěrky? Právo vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu, které je… Read More »

Úroky z termínovaných vkladů a DPPO

Krátce reagujeme na aktuální dotaz týkající se zdanění výnosových úroků z termínovaných vkladů, a to právnickou osobou. Srážková daň Jedná se o téma, zda jsou bankou při výplatě připsány v brutto nebo v netto částce, tj. až po provedení zdanění tzv. zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP – srážkovou daní. Připomínáme, že povinnost daň srazit a odvést… Read More »

Spolek a snížení daní

Krátký článek se týká vysvětlení jednoho dotazu k odčitatelné položce, která je zcela unikátní a nabízí snížení daní pro spolky. 🙂 Dotaz Může si náš spolek, který se zabývá dobročinnou činností, uplatnit snížení základu daně o dar? Řešení (1) Odpověď je velmi jednoduchá: Nemůže, viz poslední věta § 20/8 ZDP. 🙃 Řešení (2) Máme ale pro… Read More »

Komplikované nároky na odpočet DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty, na rozdíl od zákona o daních z příjmů, je lépe čitelný. 🙂 Přesto nastávají situace, které běžní plátci řeší často jen s pomocí daňových poradců. Neziskovka a PDP, nárok na odpočet DPH Obě témata jsme stručně popsali v přechozích týdnech. K nároku na odpočet daně si můžeme doplnit, právě u neziskovek, složitější variantu,… Read More »