Archiv kategorií: Nezisková organizace

Daňová ztráta a neziskovky

Na Koordinačním výboru KDP nebylo v březnu rušno. Projednána byla jen dvě témata: Spotřební daně Daň z příjmů Pro praxi je důležitý druhý příspěvek. Citujeme ze závěru (s redakční úpravou): „Kterýkoliv poplatník, který nebyl založen za účelem dosahování zisku (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které nejsou předmětem tohoto příspěvku), může vytvořit daňovou ztrátu. Přitom skutečnost, zda daňová ztráta… Zobrazit více »

Klidný KOV: v daních klid před bouří?

Lednový Koordinační výbor KDP byl velmi skrovný, což potvrzuje zápis z tohoto jednání uskutečněné 25. ledna. Předmětem diskusí totiž byly jen dva příspěvky (?!): Daň z příjmů Ztráta u neziskové organizace Jedná se určitě o velmi zajímavé téma! Autor Blogu je zvědav, jak se metodici Finanční správy vypořádají s argumenty kolegů. Budeme vás informovat, co (ne)platí… 🙂 Naše… Zobrazit více »

Daňové přiznání v. p. s.

Titulek jste určitě rozklíčovali, máme na mysli neziskovou organizaci, pro daň z příjmů právnických osob používáme pojem „veřejně prospěšný společník“ (§ 17a ZDP). Teorie Tyto subjekty mají specifické postavení, jiné možnosti pro optimalizaci – viz článek z minulého týdne. A doplníme si, že daňových výhod je více, například užší předmět daně (§ 18 ZDP). Daňové přiznání Tuto… Zobrazit více »

Nájemník BD a Fond oprav

Navazujeme na včerejší příspěvek. Vzorový příklad z dotazu je velmi zajímavý, neboť: Zisk bytového družstva, úroky z termínovaného účtu, se převedly jednotlivým nájemníkům do Rezervního fondu („RF“) – přesnější než „Dlouhodobé zálohy na opravy“. Jinými slovy, nájemníci získali finanční prostředky, nemuseli „ze svého“ posílat dohodnutou částku do RF. Zdanitelný příjem nájemníka? ANO, bylo by obtížné tvrdit něco… Zobrazit více »

Zdanění úroků u bytového družstva a nájemníků

Jedná se vskutku o aktuální téma, snad jsou pryč doby, kdy správce zpracovával vyúčtování energií aj. až v létě… Jak bytové družstvo, tak nájemníci mají zpravidla své daňové povinnosti, které musí vypořádat v daňovém přiznání za předchozí rok v řádných termínech… Odpovídáme ve dvou článcích na aktuální dotaz. Úroky u BD Postup Bytového družstva: Úroky z termínovaného účtu se… Zobrazit více »

Zdanění veřejně prospěšné společnosti

Krátce odpovídáme na dotaz týkají se povinnosti podat daňové přiznání za loňský rok a jak se stanoví základ daně u v. p. s. Daňové přiznání Pravidla jsou uvedena v § 38m ZDP a samozřejmě vás tato povinnost nemine. 🙃 Základ daně Předpokládáme, že daně platit nebudete! 🙂 Proč? Využijte určitě ustanovení § 20/7 zákona o… Zobrazit více »

Daně a veřejně prospěšný poplatník

Asi jsme si všichni zvykli, jinak to ani nelze, na termíny pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů. Je to naše „automatická“ povinnost, máme na výběr dokonce tři termíny, a tak se v praxi se zásadními problémy (neřešíme-li obsah DP) nesetkáváme. Neziskové subjekty Zcela opačné je to u neziskovek, třeba veřejně prospěšných poplatníků, pro které nalezneme… Zobrazit více »

Členské příspěvky a Daně (2)

Navazujeme velmi krátce na včerejší článek (a doplnění dotazu) týkající se členských příspěvků. Skutečně se jedná o dvě různé záležitosti, což potvrzuje partnerem použitý režim daně z přidané hodnoty: Poradenské služby s 21% sazbou DPH. Osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH. 🙂 Osvobození od DPH Musí se jednat o služby nebo dodání zboží „…protihodnoty členského… Zobrazit více »

Optimalizace u neziskových poplatníků

Reagujeme krátce na dotaz týkající se „Spolku“, jak lze „rychle a snadno“ ušetřit na dani z příjmů právnických osob. 🙂 Úprava základu daně Provede se vskutku jednoduše, a to podle § 20/7 zákona o daních z příjmů, sníží se: „až o 30 %….“ „…maximálně však o 1 000 000 Kč…“. To znamená, že mimo účetnictví, v daňovém přiznání provedete tuto… Zobrazit více »

Zdanění úroků u SVJ

„Konečně“ jsou, resp. budou inkasovány úroky na spořících účtech, i když je to slabá náplast na inflaci… 🙃 Neziskové subjekty a daně Jde o trochu polozapomenuté téma, což potvrzuje aktuální dotaz. Společenství vlastníků jednotek Má u daně z příjmů právnických osob celou řadu výhod. Například předmětem daně není podle § 18/2/f/2 ZDP příspěvek vlastníků na správu… Zobrazit více »