Pomoc Ukrajině a daně

Vytvořil | 7 listopadu, 2022

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata:

  • Daň z příjmů a DPH, č. 595/18.05.22
  • Daň z příjmů, č. 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022

Výsledek?

Druhý příspěvek byl odložen, a v prvním se došlo k částečnému souladu, viz příslušný zápis.

Klíčové posuzování bezúplatné pomoci prostřednictvím zaměstnavatele, případně prostřednictvím jiné právnické osoby (např. profesní komory). Ocitujeme si jeden ze závěrů Finanční správy:

  • „…V uvedeném případě, kdy vlastnictví k daru v prvním kroku přejde na zaměstnavatele či komoru a v druhém kroku od zaměstnavatele či komory na konečného obdarovaného, se u příjemce (zaměstnavatele) nejedná o bezúplatný příjem plynoucí na humanitární a charitativní účely, případně na obranné úsilí Ukrajiny, neboť ten jej na tyto konkrétní účely přímo nepoužije, ale poskytne jej dalším subjektům, ať již ve formě peněžní nebo nepeněžní. U bezúplatného příjmu na humanitární nebo charitativní účel, případně na obranné úsilí Ukrajiny je pro naplnění podmínek jeho osvobození dle § 19b odst. 2 písm. c) ZDP, případně § 2 odst. 1 písm. b) novely 1 nutné, aby se jednalo o příjem prokazatelně použitý přímo příjemcem (osobou postiženou tímto válečným konfliktem) na uvedený účel. Z tohoto důvodu je u veřejně prospěšných poplatníků v § 19b odst. 2 písm. b) ZDP speciální ustanovení pro osvobození přijatých bezúplatných příjmů, které tento poplatník využije pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP.
  • Uvedený příjem nebude na straně příjemce (zaměstnavatele/komory) osvobozen, ale bude předmětem daně dle § 18 odst. 1 ZDP. Výdaj vynaložený příjemcem (zaměstnavatelem/komorou) na dar poskytnutý na humanitární a charitativní účely bude buď daňově uznatelný dle § 3 odst. 1 novely 1 nebo v ostatních případech daňově neuznatelný dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP…“-

Naše RADA

Pokud tuto problematiku řešíte, nastudujte si přesné texty. Ale nenechte se odradit, pomáhejte dále! 🙂

Autorovi se ani nechce domýšlet, kolik času by trvalo ruskému agresorovi, aby se Česko stále opět jejich gubernií, kdyby v nějaké ústavní funkci byl známý slovenský agent „AB“… 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *