Archiv kategorií: Rezervy

Daňové rezervy pro každého?

ANO, přestože jsme tuto skutečnost již několikrát zdůrazňovali, musíme si ji připomenout. Fyzická osoba podnikající? ANO i NE! Podniká-li fyzická osoba – § 7 ZDP – daňové rezervy tvořit může, jestliže výdaje prokazuje. „NE“ – odpověď si doplníme, neboť tyto rezervy jsou „povoleny“ též u příjmů z nájemného – § 9 ZDP 🙂, opět za podmínky,… Zobrazit více »

Jaký vliv má tvorba/čerpání daňové rezervy?

Doplňujeme, na základě se opakujících dotazů, články z minulého týdne. Příklad Uvedli jsme údaje k tvorbě, která musí být rovnoměrná! Ve zdaňovacích obdobích 2022 až 2024 je v daňových nákladech částka 1 500 000 Kč. Snížíte si pravidelně základ daně o 500 000 Kč (to vskutku není málo!). 🙂 Proběhne-li oprava například na jaře roku 2025 ve výši 1 600 000 Kč, v… Zobrazit více »

Jaká má být výše daňové rezervy?

Odpovídáme krátce, ale dostatečně na aktuální dotaz. Co daň z přidané hodnoty? Pokud plátce tvoří rezervu, například plánuje ji tvořit tři roky (zdaňovací období), rovnoměrně 500 000 Kč, automaticky se předjímá (na základě kvalifikovaného odhadu), že konečná faktura bude na 1 500 000 Kč plus DPH. To znamená, že v rámci tvorby/čerpání zákonné rezervy se neřeší, jestli má/bude mít plátce… Zobrazit více »

Vytvořili jste na poslední chvíli rezervu?

Pokud jste reagovali na náš tip, jak ušetřit na dani, základ daně jste snížili o zákonnou rezervu na opravu hmotného majetku podle § 7 zákona o rezervách, nezapomeňte na kontrolu zákonných pravidel. Finanční prostředky Musí být uloženy na vázaný účet, a to včas, jinými slovy podle § 7/4 ZoR „…nejpozději do termínu pro podání daňového… Zobrazit více »

Optimalizace a Tvorba daňové Rezervy…? ANO!

Překotné změny daňových zákonů se v minulých letech netýkaly „Zákona o rezervách pro zjištění základu daně“, proto se zbytečně zapomíná, že razantní snížení daňové povinnosti může přinést tvorba tzv. daňové rezervy. Navazujeme proto na včerejší článek/VIDEO a dotaz. Finanční prostředky se sice ukládají na vázaný účet, ale níže doplněný příklad potvrzuje, že to není v některých… Zobrazit více »