Category Archives: Služby v EU

DUZP a služby z EU (2)

Navazujeme na včerejší článek. Doplníme si, že daňový doklad byl vystaven poskytovatelem služby v listopadu, ale služba jako taková byla realizována „až“ v prosinci. Den D Pokud platí, jak jsme již uvedli, odkaz na obecný § 21 zákona o DPH, tak u standardních služeb je podle odstavce třetího DUZP: „…nebo dnem vystavení daňového dokladu…, a to tím… Read More »

DUZP a služby z EU (1)

Reagujeme na aktuální dotaz a rozebereme si, jak je to s DUZP – správněji v tomto případě se dnem, kdy je nutné přiznat plnění (daň)…. Dodavatel z EU Obchodní partner poskytl službu například v listopadu, ale „daňový doklad“ (fakturu) vystavil „až“ v prosinci. Předpokládáme, že místo plnění je stanoveno podle § 9 a násl. zákona o DPH, tj. v tuzemsku, proto… Read More »

Služby z EU a den D (1)

Odpovídáme na dotaz k problematice, kdy je povinností tuzemského plátce přiznat plnění – „den D“ – u služeb poskytnutých z jiného členského státu EU. Teorie Nájem movitých věcí je skutečně pro účely daně z přidané hodnoty podřazen do kategorie „poskytování služeb“. Tuzemský plátce je povinen postupovat podle § 24 zákona o DPH. Praxe V modelovém případu, popsaném v dotazu, přiznáváme… Read More »

Služby do EU se zdaní i v tuzemsku

Titulek mnohé překvapí, ale reagujeme na aktuální dotaz a skutečně platí, že se mohou českou daní zatížit i služby poskytnuté tuzemským plátcem jiné osobě registrované k dani v jiném členském státě EU. 🙃 Služby a nemovitosti Podle § 10 zákona o DPH existuje následující výjimka. Jedná se o služby vztahující se k nemovité věci je totiž místo, kde se… Read More »

Služby do EU poskytované v Česku (2)

Navazujeme na včerejší dotaz a krátce doplňujeme informaci k závěru článku. „Jiné služby“ a odlišný daňový režim! Správná odpověď byl skutečně taková, že se v České republice tato poskytnutá služby nedaní. ALE Kdyby se jednalo o méně obvyklou službu, vyjmenovanou v § 10 a násl. zákona o DPH, mohl by být daňový režim jiný. Uveďme si vzorový… Read More »

Služby do EU poskytované v Česku (1)

Řešíme opakující se dotaz, jak se zdaní a vykazuje služba, kterou provede český plátce DPH pro zahraničního plátce. Doplníme si zadání: Jedná se o servisní služby týkající se zboží, které zahraniční partner dodal do České republiky. Tento partner je osoba registrovaná k dani v Itálii, tj. jiném členském státě EU. Řešení Pro odpověď bylo výše uvedené doplnění… Read More »

Služby pro partnera v EU

Pravidelně poskytují tuzemští plátci daně z přidané hodnoty různé služby pro partnery, zpravidla osoby registrované k dani, v jiném členském státě EU. Fakturovat s daní  – nebo bez daně ? To je dilema, které právě tito plátci řeší. V drtivě většině případů postupují podle § 9/1 zákona o DPH, tj. plnění je fakturováno bez daně z přidané hodnoty a příjemce plnění… Read More »