Category Archives: Zamezení dvojímu zdanění

Srážková daň do zahraničí a mezinárodní smlouva

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si výklad o typ obchodního vztahu a jak ovlivní základ pro srážkovou daň a sazbu daně. Operativní nájem Můžeme tento příjem zařadit do kategorie „…užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky…“ podle § 22/1/g/5 ZDP. Sazba daně Podle § 36/1/a/2 ZDP se má použít 15%… Read More »

Příjmy FO v cizí měně v roce 2020

Daň z příjmů se samozřejmě počítá v české měně, pokud poplatník obdržel příjmy v kalendářním roce 2020 v cizí měně, je povinen je přepočítat. Jaký kurz? Tyto otázky řeší zákon o daních z příjmů v § 38/1 ZDP. Fyzické osoby zpravidla nevedou účetnictví, a tak aplikují tzv. jednotný kurz. 🙂 Příjmy ze zahraničí Pro příjmy ze… Read More »

Fyzická osoba a příjmy z Nového Zélandu

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. Příjmy ze zahraničí a smlouva Zjednodušíme si téma, neboť se tyto dotazy opakují. 🙂 Máte-li příjmy ze zahraničí, zpravidla se řídíme uzavřenými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, neboť jsou sjednány s většinou zemí. Viz § 38f/1 zákona o daních z příjmů. Typ příjmů O zdanění v České republice rozhoduje mimo jiné druh příjmů, který… Read More »

KDY je skutečně povinnost podat daňové přiznání FO (2)

Navazujeme na čtvrteční příspěvek. Zadání Předpokládáme,  že se jedná o nahodilé příjmy ze zahraničí, rezident ČR nepodniká v tuzemsku a ani mimo Česko. 🙂 Pozice rezidenta Taková fyzická osoba musí v ČR zdanit své veškeré příjmy, a to podle § 2/2 ZDP, pokud samozřejmě konkrétní smlouva o zamezení dvojímu zdanění neuvádí jiné pravidlo. Dvojí zdanění Kdyby došlo ke… Read More »

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí

Novela zákona o daních z příjmů přinesla úpravy v § 38da. Co je nového? Informovat se musí také o příjmech, které sice podléhají srážkové dani, přestože jsou od daně osvobozeny (nejčastěji jsou vyjmuty ze zdanění v ČR podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). „Nový“ tiskopis Na změnu přijatou novelou zákona reagovala správa daní novým tiskopisem, vzor č.… Read More »

FO a zaměstnání v Německu

Jaké jsou povinnosti FO? Dvojí zdanění Máte-li příjmy ze zaměstnání ve SRN, postupujete podle uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ) a tuzemského zákona o daních z příjmů Dotaz na BLOGu Dostali  jsme složitější dotaz, který jsme zobecnili. Občan ČR je od 1. 1. 2017 zaměstnancem německé firmy na hlavní pracovní poměr. Pracovat bude v ČR… Read More »

Koordinační výbor leden 2015

Nerezident a pojistné Zápisy KOV Jsou k dispozici na stránkách daňové správy a z jednání uskutečněné v lednu 2015 komentujeme stručně jediný příspěvek. 🙃 Ostatní byly totiž tzv. „odloženy“. Výše pojistného při vynětí příjmů či zápočtu Jedná se o modelovou situaci, kdy nerezident dosáhl příjmů ze zdrojů na území České republiky. Otázkou je, jaká pro tyto případy platí výše zákonného pojistného. V ZDP… Read More »

Příjmy ze zahraničí

Daňový poradce tvrdí, že musím zdanit všechny příjmy ze zahraničí. Rezident Předpokládáme, že Váš daňový poradce důkladně posoudil vaši osobní pozici a jste: rezidentem České republiky, a pak musíte zdanit v ČR své „celosvětové“ příjmy. Zdanění? Není vše tak horké, jak to vypadá! Pravděpodobně – což je v dnešní době nejčastější situace – jste dosáhl příjmů ze… Read More »

Jeden náš klient má příjmy z několika cizích zemí. Jak je to s uzavřenými smlouvami?

Je nutné vždy rozlišovat, jestli se jedná o smluvní nebo nesmluvní stát? Zamezení dvojímu zdanění (ZDZ) Pokud je Váš klient tzv. rezidentem České republiky, musí přiznat celosvětové příjmy, tj. příjmy z tuzemska i zahraničí, v České republice. 🙂 Pro vyloučení „diskriminačního“ dvojího zdanění se používají většinou dvě základní metody: vynětí (s výhradou progrese) a zápočet (prostý).… Read More »