Category Archives: OdčPoložka Ztráta

Optimalizujte „své“ daňové ztráty!

Dalším tipem, na který se zapomíná při zpracování daňových přiznání za loňský rok, je „nakládání“ s daňovými ztrátami, které propadají… viz aktuální dotaz. Časový test pět let? ANO, ten stále platí podle § 34/1 ZDP, jinými slovy: V kalendářním roce 2021 propadá daňová ztráta z roku 2016. Řešení? Je často velmi jednoduché, neboť stačí běžnou úpravou zvýšit základ… Read More »

Další příspěvky v KOV KDP a ZDP

Na březnovém jednání Koordinačního výboru (ne)byli schopni se účastníci domluvit… 🙃 ZDP S rozporem byl uzavřen následující příspěvek: 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 Velmi aktuální pro nové vlastníky! Bez rozporu: 572/24.03.21 Bezúplatné vydání… Read More »

Převod daňové ztráty je možný

ALE, musíme si titulek doplnit, nejde nám o retroaktivitu u téhož poplatníka, ale standardní možnost využít daňovou ztrátu, dřívější, v budoucím období. Automat 5 let? Určitě buďte obezřetní, sice platí, že na uplatnění daňové ztráty máme podle § 34/1 ZDP pět let (…pět zdaňovacích období…), ALE… Dojde-li totiž ke skutečnostem uvedeným v § 38na ZDP, nelze… Read More »

Vzdání se daňové ztráty…? ANO!

Titulek mnohé zaskočí, ale je pravdivý. Tato možnost je dána jednou z posledních novel zákona o daních z příjmů a upozorňovali jsme na ni mimo jiné v našich VIDEO Přednáškách. Navazujeme na jinou optimalizační variantu, včera na VIDEU zmíněné retroaktivitě daňové ztráty za rok 2020. 🙂 Výhoda? Jde-li například o nevýznamnou částku daňové ztráty, „vzdáním se“ odpadá možnost… Read More »

Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a DPFO

Několikrát jsme vás upozorňovali na legitimní optimalizaci, kterou představuje využití „aktuální“ daňové ztráty vykázané v daňovém přiznání za rok 2020, a to formou: Dodatečného daňového přiznání za rok 2018 nebo 2019! 🙂 Jak postupovat? Není to nijak složité, využijete například v tiskopise DPPO: příslušnou tabulku „E“ (dopíšete daňovou ztrátu na nový řádek) a vyplníte odpovídající řádky… Read More »

Lhůty pro Daňovou ztrátu

Neustále se opakují procesní problémy se stanovením lhůt při zkoumání daňových ztrát. Stanovisko GFŘ Snad praxe potvrdí teoretické závěry uveřejněné v aktuálním materiálu GFŘ. Jeho název je výmluvný: Informace k určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu Citujeme úvod: “GFŘ z důvodu… Read More »

VIDEO: Jak je to s dodatečným uplatněním letošní daňové ztráty?

Titulek je jasný a reagujeme na stále se opakující dotazy! “Výhodná” letošní ztráta?! ANO, pokud máme na mysli daňovou ztrátou, která se stává odčitatelnou položkou od základu daně. (*) 🙂 NE, jestliže hovoříme o propadu příjmů, finanční ztráty kvůli čínské chřipce. Zpětné uplatnění daňové ztráty Pokud příští rok, při podání daňového přiznání, vykážete daňovou ztrátu (*):… Read More »

Tiskopisy a uplatnění očekávané daňové ztráty

Není pátek “Třináctého”, a tak máme pro Vás dobré zprávy – několikrát jsme vás již upozornili na legitimní možnost optimalizace daní za kalendářní rok 2019 – formou využití “budoucí ztráty”! 🙂 Metodika Doporučujeme tuto variantu konzultovat s daňovým poradcem, nicméně je k dispozici základní návod na webu Finanční správy. A co tiskopisy Daňových přiznání? Kladné pozitivní… Read More »

JAK uplatnit novou daňovou ztrátu?

Zdůrazňujeme v titulku zmíněné slůvko: „…novou…“. Aktuální dotaz je jasný, ale raději si ho zopakujeme: Lze uplatnit v daňovém přiznání za kalendářní rok 2019 ztrátu, kterou očekáváme letos? Jaké je řešení? Odpověď zní „ANO“! 🙂 Podmínky Limit je maximálně 30 000 000 Kč. Kdyby výše uplatněné ztráty neodpovídala skutečnosti, musí se následně podat dodatečné daňové přiznání. 🙃 Naše RADA Finanční správa… Read More »

JAK uplatnit „dodatečně“ daňovou ztrátu?

Po slunném víkendu, který jste si určitě užili, je nutné se věnovat daním. Je totiž nabídnuta možnost ušetřit již za loňský rok! 🙂 „Zpětně“ Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. července, ale skutečně lze aplikovat uplatnění této odčitatelné položky „zpětně“! Základní pravidla: Za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. Maximální částka je 30 000 000 Kč.… Read More »