Daňová přiznání

Daňová povinnost je nepříjemná a samozřejmě každý rok musí podávat daňová přiznání statisíce daňových subjektů, fyzické i právnické osoby.

🙂 AKTUALITA 🙂

Termín pro podání daňových přiznání za kalendářní rok 2017 se neúprosně blíží.

Vzorová daňová přiznání za rok 2017

Nabízíme zpracovaná vzorová Daňová přiznání za rok 2017 v boxu Daň z příjmů:


K dispozici jsou tak pro Vás konkrétní zadání Příkladů a také vyplněné Tiskopisy. 🙂


2016/2017

Dobrou zprávou je, že rozdíly v tiskopisech pro aktuální rok 2017 ve srovnání s rokem předchozím jsou minimální. 🙂

Pokyny

Při zpracování daňového přiznání použijte Pokyny pro Fyzické osoby a také pro Právnické osoby, které podrobně popisují obsah jednotlivých řádků tiskopisu.Zákony a výklady

Zákony a výklady

Důležité zdroje jsou:

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f.

Cizí měna

Nahlédněte do Pokynu D-36, ve kterém jsou nabídnuty tzv. jednotné kurzy pro optimalizaci podle § 38/1 ZDP.