Daň z příjmů

Vážení,

zákon o daních z příjmů je noční můrou pro občany České republiky, působení Agenta a jeho pomocníků na resortu financí se výrazně promítlo do daní bohužel negativním způsobem. 🙃 Orientace v zákoně je vskutku těžká, pomoci vám mohou desítky článků na našem Blogu! 🙂

Daně za rok 2019

Daňová povinnost je nepříjemná a samozřejmě každý rok musí podávat daňová přiznání sta tisíce daňových subjektů, fyzické i právnické osoby. Daňová přiznání za kalendářní rok 2019 se kvůli Čínské chřipce musí odevzdat

  • „až 18. srpna 2020″!… 🙃🙂

Daňová přiznání můžete snadno zpracovat, tiskopisy jsou téměř shodné jako loňské (resp. z roku 2017). Využijte vzorové příklady Daňových přiznání za rok 2017 – použitelné v zásadě i pro  rok 2019… 🙂:

Formuláře a Pokyny

Při zpracování daňového přiznání použijte formuláře pro Fyzické osoby  a pro Právnické osobyNechte si poradit, postupujte podle Pokynů k vyplnění tiskopisů DPFO a DPPO.

Závislá činnost

Nezapomeňte využít jednodušší formuláře pro příjmy ze závislé činnosti!

Zákony a výklady

Důležité zdroje jsou:

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f ZDP.

Cizí měna

Za kalendářní rok 2019 využijeme Pokyn D-42, ve kterém jsou nabídnuty tzv. jednotné kurzy pro optimalizaci podle § 38/1 ZDP. 🙂