Daň z příjmů

Daňová povinnost je nepříjemná a samozřejmě každý rok musí podávat daňová přiznání sta tisíce daňových subjektů, fyzické i právnické osoby.

 🙂 AKTUALITA 🙂

Daňová přiznání za kalendářní rok 2019 budeme všichni v nejbližší době zpracovávat… 🙃🙂


Daňová přiznání můžete snadno zpracovat, tiskopisy jsou téměř shodné jako loňské, resp. z roku 2017 – viz níže naše vzorové příklady. 🙂


Nabízíme zpracovaná vzorová Daňová přiznání za rok 2017 – použitelné v zásadě i pro rok 20018 🙂:


K dispozici jsou tak pro Vás konkrétní zadání Příkladů a vyplněné Tiskopisy, které jsou dostačující pro jejich vyplnění za rok 2019! 🙂


Formuláře a Pokyny

Při zpracování daňového přiznání použijte formuláře pro Fyzické osoby  a pro Právnické osoby.

Nechte si poradit, postupujte podle Pokynů k vyplnění tiskopisů DPFO a DPPO.

Závislá činnost

Nezapomeňte využít jednodušší formuláře pro příjmy ze závislé činnosti!

Zákony a výklady

Důležité zdroje jsou:

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f.

Cizí měna

Za kalendářní rok 2019 využijeme Pokyn D-42, ve kterém jsou nabídnuty tzv. jednotné kurzy pro optimalizaci podle § 38/1 ZDP. 🙂