Daň z příjmů

Daňová povinnost je nepříjemná a samozřejmě každý rok musí podávat daňová přiznání statisíce daňových subjektů, fyzické i právnické osoby.

 🙂 AKTUALITA 🙂

Daňová přiznání za kalendářní rok 2018 budeme všichni v nejbližší době zpracovávat… 🙃🙂


Tiskopisy jsou k disppozici, proto již můžete DP snadno zpracovat, jsou téměř shodné jako loňské – viz níže naše vzorové příklady. 🙂


Nabízíme zpracovaná vzorová Daňová přiznání za rok 2017 – použitelné v zásadě i pro rok 20018 🙂:


K dispozici jsou tak pro Vás konkrétní zadání Příkladů a vyplněné Tiskopisy. 🙂


Pokyny

Při zpracování daňového přiznání použijte Pokyny pro Fyzické osoby a také pro Právnické osoby, které podrobně popisují obsah jednotlivých řádků tiskopisu.

Zákony a výklady

Důležité zdroje jsou:

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f.

Cizí měna

Za kalendářní rok 2018 využijeme Pokyn D-39, ve kterém jsou nabídnuty tzv. jednotné kurzy pro optimalizaci podle § 38/1 ZDP. 🙂