Novela DPH

By | 26 listopadu, 2014

Stále ještě probíhá legislativní proces?

ANO i NE

Všichni se zajímáme o novinky účinné k 1. lednu 2015.

Některé zákony jsou již schváleny, ale v senátu byla ještě minulý týden novela zákona o DPH. Senát ji má projednat nejpozději do 14. 12. 2014…

🙂

Předpokládá se, že konečná verze – která by měla být k dispozici ve Sbírce zákonů do konce letošního roku – (ne)bude odlišná?

🙃

Orientace v pozměňovacích návrzích není jednoduchá, uvidíme, co bude schváleno….

Můžeme si alespoň prostudovat návrhy této novely

Co je nejdůležitější?

Záleží na individuální struktuře činnosti toho kterého plátce DPH.

Podle autora je to plánované rozšíření reverse charge, tj. systému přenosu daňové povinnosti podle nové Přílohy č. 6, ale „pro dočasné použití“ dle § 92g (na dobu nepřesahující devět měsíců).

Pro osoby povinné k dani je klíčové schválení opravy chyby v § 4a, zařazení osvobozených pronájmů do obratu.

🙃

Musíme však počkat na platné znění zákona o DPH, bude-li vůbec včas schváleno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.