Účetní uzávěrka formou VIDEO přednášky!

Vytvořeno | 10 listopadu, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu.


Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂


CO je obsahem této přednášky? 

Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr.

Úvod01-02 
1. Zpracování účetní uzávěrky0304.00
2. Inventarizace0405.20
2.1 Dokladové inventury0507.50
2.1.1 Pohledávky a závazky, saldokonto, zálohy, sankce06-0709.45
2.2 Fyzické inventury0813.50
2.2.1 Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH09-1015.55
3. Účtování a doložení vybraných oblastí1122.25
3.1 Časové rozlišení a dohadné položky12-1424.30
3.1.1 Metodika účtování časové rozlišení15-18 31.40
3.1.2 Metodika účtování dohadných položek19-2140.50
3.1.3 Výjimka pro časové rozlišení22-2551.10
3.2 Opravné položky261.06.00
3.2.1 Tvorba a čerpání opravné položky27-281.08.20
3.2.2 Korekce výše opravné položky29-301.13.40
3.3 Rezervy, účetní a daňové31-321.20.00
3.4 Dotace provozní, vztah k dani z příjmů33-341.28.45
3.5 Kursové rozdíly351.37.50
4. Rekapitulace a TIPY361.39.40
Závěr371.45.00

Naše Rada

K dispozici je vzorové video!🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *