Účetní uzávěrka formou VIDEO přednášky!

Vytvořil | 10 listopadu, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu.


Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂


CO je obsahem této přednášky? 

Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr.

Úvod 01-02  
1. Zpracování účetní uzávěrky 03 04.00
2. Inventarizace 04 05.20
2.1 Dokladové inventury 05 07.50
2.1.1 Pohledávky a závazky, saldokonto, zálohy, sankce 06-07 09.45
2.2 Fyzické inventury 08 13.50
2.2.1 Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH 09-10 15.55
3. Účtování a doložení vybraných oblastí 11 22.25
3.1 Časové rozlišení a dohadné položky 12-14 24.30
3.1.1 Metodika účtování časové rozlišení 15-18  31.40
3.1.2 Metodika účtování dohadných položek 19-21 40.50
3.1.3 Výjimka pro časové rozlišení 22-25 51.10
3.2 Opravné položky 26 1.06.00
3.2.1 Tvorba a čerpání opravné položky 27-28 1.08.20
3.2.2 Korekce výše opravné položky 29-30 1.13.40
3.3 Rezervy, účetní a daňové 31-32 1.20.00
3.4 Dotace provozní, vztah k dani z příjmů 33-34 1.28.45
3.5 Kursové rozdíly 35 1.37.50
4. Rekapitulace a TIPY 36 1.39.40
Závěr 37 1.45.00

Naše Rada

K dispozici je vzorové video!🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *