DPH a bezúplatné dodání zboží

Vytvořil | 30 srpna, 2023

Pokud u vás nastane tato situace, pečlivě si nastudujte aktuální Informaci GFŘ, podle které se mění přístup správy daní od 1. 8. 2023.

Teorie

Citujeme z výše uvedeného zdroj:

„Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH platí, že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen při jeho bezúplatném dodání uplatnit daň na výstupu.

Tímto je v tuzemském zákoně o DPH promítnuta jedna ze základních zásad systému daně z přidané hodnoty. Základ daně, ze kterého má být daň odvedena v takovýchto případech, se stanovuje podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH.

Ze znění tohoto ustanovení pak vyplývá, že při stanovení základu daně je třeba vycházet ze způsobu pořízení daného zboží. Může se jednat o zboží, které

1. plátce daně původně nakoupil („nakoupené zboží“) nebo

2. plátce daně získal jiným způsobem, než koupí („jinak pořízené zboží“).“

Naše RADA

Zdůrazňujeme úvodní větu, vazbu na uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení tohoto (následně často darovaného) zboží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *