Archiv kategorií: Bezúplatný příjem a Dar

DPH a bezúplatné dodání zboží

Pokud u vás nastane tato situace, pečlivě si nastudujte aktuální Informaci GFŘ, podle které se mění přístup správy daní od 1. 8. 2023. Teorie Citujeme z výše uvedeného zdroj: „Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH platí, že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok… Zobrazit více »

DARY v rodině VŠE vyřeší!

Daň darovací byla již dávno zrušena a dary (bezúplatná plnění) řešíme podle pravidel zákona o daních z příjmů. Osvobození od daně Jaké podmínky platí nalezneme v § 10/3/c ZDP. Automaticky jsou osvobozeny dary přijaté od příbuzného v řadě přímé a v linii vedlejší, jde-li o sourozence, strýce a tetu, synovce nebo neteř atd. To znamená, že na aktuální… Zobrazit více »

Osvobození pomoci (dary) v rodině

Daň darovací je již dávno zapomenuta, ale pomoc v rodinách, tj. poskytování darů je stále samozřejmostí.🙂 A Daň z příjmů se neplatí? ANO, ve většině případů tomu tak skutečně je! Nicméně si u všech darů vždy zkontrolujte, zda jsou splněny poměrně jasné podmínky pro uplatnění osvobození od daně podle § 10/3/c ZDP, tedy u bezúplatných příjmů: Od… Zobrazit více »

Zdanění darů mezi Fyzickými osobami

Na toto téma jsme nedávno publikovali několik článků, na které navazuje aktuální dotaz, z něhož citujeme redakčně upravenou část: Byt je ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Nyní jedna z nich svou polovinu daruje druhé osobě. Jak to bude s daní z příjmů? Osvobození od daně z příjmů? Na tyto případy, byť se jedná o přítele a přítelkyni, nelze automaticky… Zobrazit více »