Archiv kategorií: Bezúplatný příjem a Dar

Osvobození pomoci (dary) v rodině

Daň darovací je již dávno zapomenuta, ale pomoc v rodinách, tj. poskytování darů je stále samozřejmostí.🙂 A Daň z příjmů se neplatí? ANO, ve většině případů tomu tak skutečně je! Nicméně si u všech darů vždy zkontrolujte, zda jsou splněny poměrně jasné podmínky pro uplatnění osvobození od daně podle § 10/3/c ZDP, tedy u bezúplatných příjmů: Od… Zobrazit více »

Dary „daňové“ pro TORNÁDEM postižené spoluobčany

Nedávná přírodní katastrofa ukázala, že člověk není všemocný, byť nám komunisté tvrdili, že poručí větru, dešti… Daňové dary Pokud jste přispěli postiženým právnickým osobám (obcím), nadacím apod. nebo konkrétním fyzickým osobám, je to super… 🙂 A myslete na využití těchto darů jako tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15/1 ZDP. Naše RADA Daňové výhody… Zobrazit více »

Zdanění darů mezi Fyzickými osobami

Na toto téma jsme nedávno publikovali několik článků, na které navazuje aktuální dotaz, z něhož citujeme redakčně upravenou část: Byt je ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Nyní jedna z nich svou polovinu daruje druhé osobě. Jak to bude s daní z příjmů? Osvobození od daně z příjmů? Na tyto případy, byť se jedná o přítele a přítelkyni, nelze automaticky… Zobrazit více »

Optimalizace darů v rodině (2)

Navazujeme na včerejší článek, je výhodnější dar nebo prodej domu? Řešení Předpokládáme, že maminka má splněn časový test pro osvobození od daně z příjmů podle § 4/1/a, pokud by se jednalo o realizaci prodeje. 🙂 Nicméně je zřejmé, že darovací smlouva – písemná podoba je v tomto případě samozřejmostí – je jednodušší, jde-li o dar pro dceru. Kdyby… Zobrazit více »

Optimalizace darů v rodině (1)

Plníme předvánoční slib a připravili jsme dva krátké články k aktuálnímu dotazu: Maminka mé přítelkyně se rozhodla, že už nechce ve velkém rodinném domě bydlet sama a chce dům přepsat na nás. (1) Vezmeme hypotéku na rekonstrukci dvou pater (jí zůstane 1 patro). Jakou nejvýhodnější formou se má udělat přepis? Má nám dům darovat? Každý budeme… Zobrazit více »

Velké vánoční dárky (dary) a daně

Volně navazujeme na včerejší článek a další dotaz. Tentokrát se jedná o větší finanční dar, který rodiče poskytují k Vánocům svým dětem. 🙂 Daň darovací? Můžeme dárce ujistit, že: Daň darovací byla zrušena, podle zákona o daních z příjmů, § 10/3/a, jsou osvobozeny bezúplatné příjmy „…od příbuzného v linii přímé…“. Hlášení Kdyby se jednalo o osvobozený dar v částce vyšší… Zobrazit více »