Category Archives: Daňová evidence

JAK vést daňovou evidenci pro DANĚ roku 2021?

Pro mnohé je otázka v titulku úsměvná, nožná nepochopitelná. ALE nepodceňujte správně vedenou daňovou evidenci podle 7b ZDP! Spor s FÚ Až judikát NSS ze dne 9. 12. 2021, sp. zn. 8 Afs 233/2019, potvrdil stanovisko poplatníka, že má daňovou evidenci v pořádku. Správa daní napadla a sankcionovala skutečnost, že tržby zaměstnanci poplatníka odváděli na bankovní účet, aniž… Read More »

(Ne)povinné časové rozlišení?! A „výjimka“ pro Fyzické osoby!

Doplňujeme krátce včerejší článek – je přesný, opravdu se při splnění podmínek daných Českých účetním standardem č. 019 nemusí účtovat časové rozlišení. Na aktuální dotaz odpovídáme v závěru příspěvku. Směrnice Co je třeba? Určitě si pravidla sepište do své vnitropodnikové směrnice. Jedná se o stanovení limitu – co je ve Vaší účetní jednotce nevýznamnou položkou. A… Read More »

Co musíme zařídit při přechodu na Daňovou evidenci?

V roce 2013 jsme vedli podvojné účetnictví. Změna prokazování výdajů Takové případy nejsou tak časté, protože fyzické osoby zpravidla účetnictví nevedou. Zákon o daních z příjmů Dojde-li k přechodu z účetnictví na daňovou evidenci, doporučujeme nahlédnout přímo do Zákona o daních z příjmů, protože je k dispozici zvláštní příloha číslo 2. Provádí se v zásadě následující úpravy (zjednodušeně) v roce 2014: neuznají… Read More »

Nehmotný majetek u FO

Je prý jednorázovým výdajem? Optimalizace FO v roce 2013 V tomto článku jsme v jeho závěru upozornili na fakt, že při prokazování daňových výdajů nelze uznat částky vynaložené na nový hmotný majetek. Do daní se pořizovací (resp. vstupní cena) promítne až prostřednictvím daňových nákladů. Hmotný vs. nehmotný majetek V dani z příjmů rozlišujeme, jestli se jedná o hmotný majetek (například… Read More »

Postoupení pohledávky FO

Nemůžeme se dohodnout s naším daňovým poradcem u postoupení pohledávky Dílčí daňový základ Tazatel podniká jako fyzická osoba a vede oblíbenou daňovou evidenci. 🙂 Ta je velmi příjemná pro zjištění dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, neboť zjednodušeně můžeme uvést základní princip: zdaní se jen inkasované příjmy, a samozřejmě výdajem jsou pouze vynaložené částky… Read More »