Archiv kategorií: Časové rozlišení

(Ne)povinné časové rozlišení?! A „výjimka“ pro Fyzické osoby!

Doplňujeme krátce včerejší článek – je přesný, opravdu se při splnění podmínek daných Českých účetním standardem č. 019 nemusí účtovat časové rozlišení. Na aktuální dotaz odpovídáme v závěru příspěvku. Směrnice Co je třeba? Určitě si pravidla sepište do své vnitropodnikové směrnice. Jedná se o stanovení limitu – co je ve Vaší účetní jednotce nevýznamnou položkou. A… Zobrazit více »

Časové rozlišení nebo Dohadná položka?

Na opakující se dotazy k této problematice existuje skutečně velmi jednoduchá a stručná odpověď, která vyplývá z naší VIDEO přednášky k účetnictví. 🙂 Časové rozlišení? ANO, pokud znáte „vše“ (1) na korunu, tj. o (2) co se jedná a (3) období. Dohadná položka? ANO, jestliže „něco“ nevíme, stačí jednu z výše uvedených tří podmínek. Nejedná se o žádost! Naše… Zobrazit více »

Služby z EU a den D (2)

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (3): Časové rozlišení

Plníme slib a doplňujeme včerejší článek. Povinné účtování časového rozlišení? Víme „vše“ na korunu, proto je musíme zaúčtovat? ANO i NE 🙂 Vážení, přestože je chladný začátek března, otravuje Vás, jak  Babiš se svými stranickými parťáky plundruje Českou republiku – je ostudou v EU 🙃… Máme pro Vás dobré zprávy: Agent StB nebude vládnout “na věčné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Časové rozlišení

Volně navazujeme na včerejší článek. Základ daně Jednoznačně platí, mimo jiné podle § 23/2 ZDP, že základ daně z příjmů odvodíme z řádně vedeného účetnictví, účetního výsledku hospodaření. Časové rozlišení Účetní výsledek mohou významně ovlivnit položky účtované jako časové rozlišení. Tento institut používáme, je-li nám znám titul, částka a období – nesmí se zaměňovat s dohadnými položkami. Zapomíná… Zobrazit více »