Archiv kategorie: Časové rozlišení

Služby z EU a den D (2)

Vytvořil | 13 ledna, 2021

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (3): Časové rozlišení

Vytvořil | 5 března, 2020

Plníme slib a doplňujeme včerejší článek. Povinné účtování časového rozlišení? Víme „vše“ na korunu, proto je musíme zaúčtovat? ANO i NE 🙂 Vážení, přestože je chladný začátek března, otravuje Vás, jak  Babiš se svými stranickými parťáky plundruje Českou republiku – je ostudou v EU 🙃… Máme pro Vás dobré zprávy: Agent StB nebude vládnout “na věčné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Časové rozlišení

Vytvořil | 4 března, 2020

Volně navazujeme na včerejší článek. Základ daně Jednoznačně platí, mimo jiné podle § 23/2 ZDP, že základ daně z příjmů odvodíme z řádně vedeného účetnictví, účetního výsledku hospodaření. Časové rozlišení Účetní výsledek mohou významně ovlivnit položky účtované jako časové rozlišení. Tento institut používáme, je-li nám znám titul, částka a období – nesmí se zaměňovat s dohadnými položkami. Zapomíná… Zobrazit více »

Časové rozlišení – směrnice

Vytvořil | 14 dubna, 2016

Je povinné? Časové rozlišení nebo Dohadné položky Téma, které se diskutuje při každé účetní závěrce…, resp. v procesu účetní uzávěrky. Řešení je prosté, není-li na „korunu“ znám titul, částka, období, neúčtujeme časové rozlišení (ani nemůžeme) a jde metodiky o dohadnou položku aktivní nebo pasivní. Povinné ČR? A na tuto otázku platí také již několik let… Zobrazit více »

Časové rozlišení drobného majetku

Vytvořil | 28 května, 2015

Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381. 🙂… Zobrazit více »

Povinné časové rozlišení ANO i NE!

Vytvořil | 20 května, 2014

Finišují účetní závěrky a objevují se „klasické dotazy“. (Ne)povinné časové rozlišení? Jinými slovy – dotaz zní: „Musíme účtovat o časovém rozlišení?“ Správná odpověď zní paradoxně „Ano“ i „Ne“… Účetní principy Ze zákona o účetnictví snadno dovodíme, že v účetní závěrce předložené údaje musí být hodnověrné a má být zachována nejen věcná souvislost, ale také časová –… Zobrazit více »

Náklady příštích období

Vytvořil | 8 srpna, 2013

Jde o nejvíce používaný titul časového rozlišení. Časové rozlišení O metodice účtování časového rozlišení a dohadných položek jsme se již několikrát zmiňovali. Nejvíce dotazů se týká „zúčtování“ dohadných položek pasivních. Opravdu jsou rozdíly daňově účinné, tj. v roce jejich vyúčtování: dalším nákladem, nebo původní náklady snižují. Náklady příštího období Tyto položky najdeme snad v každé účetní závěrce.… Zobrazit více »

Výdaje příštích období

Vytvořil | 7 srpna, 2013

Jaký je rozdíl mezi účty 383 a 389? Časové rozlišení V prvním případě se jedná o časové rozlišení, když jedním z titulů je právě účet 383 – Výdaje příštích období. Dohadné položky A účet 389 používáme pro dohadné položky pasivní. 🙂 Rozdíl je patrný z následujícího jednoduchého příkladu. Účetní jednotka eviduje v závěrce roku 2012 mimo jiné: Závazek –… Zobrazit více »

Opravdu platí, že nemusíme účtovat o časovém rozlišení?

Vytvořil | 11 července, 2012

Na tak expresivní otázku není možné odpovědět jednoznačně pouze kladně, ale… Účetní principy Podle Českého účetního standardu č. 019 je skutečně jen na účetní jednotce, jaký přístup zvolí k časovému rozlišení, kterým rozumíme „rozúčtování“ konkrétních částek, zpravidla na dvě účetní období, pokud známe: titul (věcně o co se jedná), období (kterých se týká), a jasnou částku.… Zobrazit více »