Category Archives: Opravné položky

Fyzická osoba a Opravné položky

Reagujeme krátce na jednoduchý aktuální dotaz. Jak je to se snížením základu daně, může fyzická osoba tvořit opravné položky k nedobytným pohledávkám? Máme na mysli samozřejmě tzv. zákonné (daňové) opravné položky. 🙂 Zákon o rezervách Ač se jedná o snížení základu daně, odpověď nenajdeme v zákoně o daních z příjmů, ale v zákoně o rezervách. Podmínka účtování aj. Podle… Read More »

Audit a účetní, daňové opravné položky

Reagujeme na doplňující dotaz ke včerejšímu příspěvku. Je příklad správný? ANO! 🙂 Audit a opravné položky V úvodu jen krátce zmíníme aktuální problém, se kterým se nyní potýkají „účetní jednotky“ s povinným auditem. Účetní vs. daňové opravné položky Rozdíl mezi nimi je zásadní a velmi jednoznačný: pouze tvorba daňových opravných položek je „daňovým nákladem“, 🙂 na druhé… Read More »

Účetní vs. daňové opravné položky

Co je uznáno pro daně? Klasický rozdíl mezi daněmi a účetnictvím Pro auditora nebo daňového poradce obeznámeného se základy účetnictví by neměl existovat jednodušší dotaz. 🙃🙂 Pro daň z příjmů uznáme jen tvorbu daňových opravných položek, to je takových, které odpovídají pravidlům Zákona o rezervách. Účetní opravné položky jsou jen a jen účetním nákladem, nemohou snížit… Read More »

Stoprocentní opravné položky

Opravdu existují? Zákon o rezervách Na výše uvedenou otázku máme k dispozici příznivou odpověď. Podle § 8c Zákona o rezervách můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku k neuhrazeným pohledávkám. Kritéria Existují samozřejmě kritéria, která musí být splněna. Ve zdaňovacím období, třeba kalendářním roce 2014, opravnou položku vytvoříme, pokud: rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 30 000… Read More »

Musíme účtovat daňové opravné položky?

Chceme-li snížit základ daně, odpověď je jednoznačná. Účetní vs. daňové opravné položky k pohledávkám Je mezi nimi samozřejmě obrovský rozdíl, protože DOP (daňové opravné položky) snižují daňový základ. Proto je musíme zaúčtovat. 🙃 Účetní opravné položky (ÚOP) byly a jsou nedaňovým nákladem. Je-li účetní zisk 200 000 Kč, v nákladech jsou ÚOP 100 000 Kč a DOP ve… Read More »

Kdy lze tvořit 100% daňovou opravnou položku?

Klient nám dluží 20 000 Kč, prý můžeme dát do daní celou částku. Tvorba opravných položek Chceme-li „dát do daní“ tvorbu opravné položky, musí tak být činěno v souladu nikoliv se Zákonem o daních z příjmů, ale se Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 100% daňová OP V těchto případech se nejčastěji setkáme s pohledávkou za dlužníkem… Read More »

Rozumíme rozdílu mezi daňovými a účetními opravnými položkami, ale jak je to s jejich zrušením?

Slovem „zrušení“ se myslí čerpání opravných položek, tj. účtování ve prospěch nákladů. Metodika účtování Platí, že čerpání opravných položek, ať už účetních nebo zákonných, účtujeme nikoliv do výnosů, ale ve prospěch nákladů: účetní na D 559, zákonné na D 558. 🙂 V obou případech se zlepší účetní výsledek hospodaření. Jen čerpání zákonných opravných položek současně zvýší… Read More »