Archiv kategorií: Kontrolní hlášení

Novela zákona o DPH

Několik článků jsme věnovali klíčovému zvýšení limit pro registraci a zrušení registrace (!) na 2 000 000 Kč. 🙂 Další novinky… Změn účinných od 1. ledna 2023 je více a týkají se: INFO Finanční správy K dispozici je: Naše RADA Pokud máte jakékoliv problémy s Kontrolním hlášením, a to procesního charakteru, nastudujte si výše uvedené novinky – přináší příznivější… Zobrazit více »

Další připravované novinky u daně z přidané hodnoty

Zásadní je návrh zvýšení limitu pro povinnou registraci na částku 2 000 000 Kč! 🙂 V materiálu Finanční správy jsou však zmíněny i další, které jsou velmi, velmi potřebné a napravují neblahé působení Agentovy party na resortu Financí. 🙂 Návrhy Máme na mysli někdy až šílené sankce, pokuty a s nimi související termíny u výzvy ke kontrolnímu hlášení. Citujeme:… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení opravdu není Daňové přiznání…!

Máme samozřejmě na mysli daňové přiznání k DPH. Proto platí: DNES musíte podat i „nulové“ DP k DPH. 🙃 ALE není povinností zpracovat a odevzdat „nulové“ Kontrolní hlášení! 🙂 Den D Přesto buďte opatrní a zkontrolujte si důkladně, jestli jste opravdu v červenci neuskutečnili zdanitelné plnění. Naše RADA Upozorňujeme v této souvislosti na nejčastější pochybení: Přehlédne se například, že jste v pátek… Zobrazit více »

Krácení DPH a Kontrolní hlášení

Tento týden jsme řešili, jak přistoupit ke krácení nároku na odpočet daně při pořízení nového osobního vozu. Poměrný koeficient Jedná se o aplikaci ustanovení § 75 zákona o DPH. Příklad Místo částky 100 000 Kč daně na vstupu máme právo nárokovat jen 50 %, tj. 50 000 Kč. Na daňovém dokladu dodavatele je samozřejmě vyčísleno DPH ve… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Připomínáme VŠEM, že do pátku musí být odevzdána  DP a KH! 🙃 Několikrát jsme vysvětlovali zásadní rozdíly mezi Daňovým přiznáním a Kontrolním hlášením (je/není povinné ho podat). 🙂 Obsah Kontrolního hlášení Aktuální dotaz se týká obsahu Kontrolního hlášení a jeho vazby na uplatnění nároku na odpočet DPH. INFO Daňové správy K dispozici je jednak tiskopis KH… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Jedná se skutečně o různé dokumenty, i když se to na první pohled nezdá. 🙂 Vysvětlíme si základní rozdíly, na které jsme Vás již několikrát upozorňovali. Daňová povinnost (DP DPH) vs. záznamní evidence (KH) V tabulce naleznete klíčový význam obou výše uvedených dokumentů. Téma DP DPH KH Daň Nárok nebo Povinnost k DPH Přehled vybraných plnění… Zobrazit více »

Daňové přiznání vs. Kontrolní hlášení – FO

DNES je skutečně den D, zejména pro plátce DPH Fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Připomínáme základní pravidla a máme dvě zprávy, jak tomu bývá „Dobrou“ 🙂 a „Špatnou“ 🙃. Špatná zpráva – DP k DPH Plátce daně z přidané hodnoty musí vždy podat daňové přiznání, i když by neměl za konkrétní zdaňovací období „nic“ na vstupu… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a zbytečná administrativa?

ANO, v 99,99 % případů představuje Kontrolní hlášení další zátěž pro daňové subjekty – a samozřejmě z našich daní hrazenou daňovou správu. Opravdu platí, jak jsme již uvedli, že: Kontrolní hlášení není Daňové přiznání k DPH Čtvrtletní plátci DPH Nejde-li o fyzické osoby, dnes se odevzdají Kontrolní hlášení s údaji za červenec nebo „nulové“. Jestli splní nebo nesplní… Zobrazit více »

Opravné Kontrolní hlášení

Na základě Vašeho dotazu doplňujeme pondělní článek. Dotaz: Kvůli dovoleným jsme podali Kontrolní hlášení za červen, jsme měsíční plátci DPH, minulý týden. Dnes jsme zjistili chybu. Máme podat Následné Kontrolní hlášení? Řešení: Opravdu platí text publikovaný v pondělí: „…Kdyby byla chyba identifikována před uplynutím zákonné lhůty pro podání KH, odevzdá se nové kontrolní hlášení, tzv. opravné….“… Zobrazit více »