Archiv kategorií: Kontrolní hlášení

Tiskopisy pro Kontrolní hlášení

Na daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období duben máme ještě dost času! 🙂 Nahlédněte do sdělení Finanční správy: Citujeme: „Vyhláška reflektuje na formální požadavek vzešlý z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 395/2020-55 ze dne 31. 1. 2023, ve kterém NSS konstatoval, že zmocnění pro stanovení a vydání formátu a… Zobrazit více »

„Povinné“ DP k DPH a CO Kontrolní hlášení a „Novinky v DP

DNES je termín pro podání daňových přiznání, mnoho plátců fyzických osob má tuto povinnost za první čtvrtletí, i když nemají žádná plnění. 🙃 Skutečně je nutné „vždy“ podávat daňové přiznání k DPH. Kontrolní hlášení? ALE tzv. nulové Kontrolní hlášení se zpracovávat a odevzdávat nemusí! 🙂 Co je zásadní „v prvním DP k DPH“? Pro všechny plátce, kteří… Zobrazit více »

Novela zákona o DPH

Několik článků jsme věnovali klíčovému zvýšení limit pro registraci a zrušení registrace (!) na 2 000 000 Kč. 🙂 Další novinky… Změn účinných od 1. ledna 2023 je více a týkají se: INFO Finanční správy K dispozici je: Naše RADA Pokud máte jakékoliv problémy s Kontrolním hlášením, a to procesního charakteru, nastudujte si výše uvedené novinky – přináší příznivější… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení opravdu není Daňové přiznání…!

Máme samozřejmě na mysli daňové přiznání k DPH. Proto platí: DNES musíte podat i „nulové“ DP k DPH. 🙃 ALE není povinností zpracovat a odevzdat „nulové“ Kontrolní hlášení! 🙂 Den D Přesto buďte opatrní a zkontrolujte si důkladně, jestli jste opravdu v červenci neuskutečnili zdanitelné plnění. Naše RADA Upozorňujeme v této souvislosti na nejčastější pochybení: Přehlédne se například, že jste v pátek… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Připomínáme VŠEM, že do pátku musí být odevzdána  DP a KH! 🙃 Několikrát jsme vysvětlovali zásadní rozdíly mezi Daňovým přiznáním a Kontrolním hlášením (je/není povinné ho podat). 🙂 Obsah Kontrolního hlášení Aktuální dotaz se týká obsahu Kontrolního hlášení a jeho vazby na uplatnění nároku na odpočet DPH. INFO Daňové správy K dispozici je jednak tiskopis KH… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Jedná se skutečně o různé dokumenty, i když se to na první pohled nezdá. 🙂 Vysvětlíme si základní rozdíly, na které jsme Vás již několikrát upozorňovali. Daňová povinnost (DP DPH) vs. záznamní evidence (KH) V tabulce naleznete klíčový význam obou výše uvedených dokumentů. Téma DP DPH KH Daň Nárok nebo Povinnost k DPH Přehled vybraných plnění… Zobrazit více »

Daňové přiznání vs. Kontrolní hlášení – FO

DNES je skutečně den D, zejména pro plátce DPH Fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Připomínáme základní pravidla a máme dvě zprávy, jak tomu bývá „Dobrou“ 🙂 a „Špatnou“ 🙃. Špatná zpráva – DP k DPH Plátce daně z přidané hodnoty musí vždy podat daňové přiznání, i když by neměl za konkrétní zdaňovací období „nic“ na vstupu… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a zbytečná administrativa?

ANO, v 99,99 % případů představuje Kontrolní hlášení další zátěž pro daňové subjekty – a samozřejmě z našich daní hrazenou daňovou správu. Opravdu platí, jak jsme již uvedli, že: Kontrolní hlášení není Daňové přiznání k DPH Čtvrtletní plátci DPH Nejde-li o fyzické osoby, dnes se odevzdají Kontrolní hlášení s údaji za červenec nebo „nulové“. Jestli splní nebo nesplní… Zobrazit více »