Tiskopisy pro Kontrolní hlášení

Vytvořil | 10 května, 2023

Na daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období duben máme ještě dost času! 🙂 Nahlédněte do sdělení Finanční správy:

  • Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 – oblast kontrolního hlášení DPH

Citujeme:

„Vyhláška reflektuje na formální požadavek vzešlý z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 395/2020-55 ze dne 31. 1. 2023, ve kterém NSS konstatoval, že zmocnění pro stanovení a vydání formátu a struktury formulářových podání přísluší Ministerstvu financí (v rámci vyhlášky).  
Současně vydaná vyhláška MF a v ní uvedený opis e-formuláře kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění (tj. popis vyplnění položek XML struktury e-formuláře kontrolního hlášení) nemění stávající původní nastavený obsah, formát a strukturu kontrolního hlášení. 

Současný formát a struktura (.xml) kontrolního hlášení zůstává tak nadále v platnosti.

V souvislosti s vyhláškou MF dochází k drobné úpravě textu a změně názvu původního dokumentu GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení DPH – podrobnosti v metodické informaci.“

Naše RADA

ALE: Nic se nemění…! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *