Category Archives: Příjmy ze zaměstnání

Odměna pro zaměstnavatele u exekucí zaměstnance

Mnoho zaměstnavatelů má starosti a administrativní povinnosti týkající se provádění exekucí, srážek ze mzdy svých zaměstnanců. 🙃 Nová paušální odměna Drobnou náplastí je od 1. ledna 2022 právo uplatnit si paušální náhradu 50 korun za každý měsíc…, a to podle Vyhlášky č. 517/2021 Sb. Nárok – ale pouze jeden – je také v situacích, kdy se… Read More »

Optimalizace: Roční zúčtování místo Daňového přiznání

O víkendu se prosím věnujte daním… 🙃 Optimalizace u závislé činnosti Máte-li „jen“ příjmy ze zaměstnání, nezapomeňte požádat o roční zúčtování záloh. Pokud jste dosáhli i jiných příjmů, ověřte si, zda se jedná o „zdanitelné“ nebo „osvobozené“, jestli si také můžete nechat zpracovat výše zmíněné zúčtování. Termín Jako každý rok musíte do 15. února předat… Read More »

Vyšší minimální mzda a závislá činnost

Každoročně Vás informujeme o daňových novinkách, mezi které patří dopady úprav minimální mzdy. 🙂 Rok 2022 Pro letošní rok je zvýšena o 1 000 Kč a činí 16 200 Kč. Aktualizace softwaru Většinou tyto změny ani samostatně neřešíte, neboť se „automaticky“ promítají v UpDatu Vámi používaných mzdových programů k 1. 1. Uveďme jako příklad: Progresivní sazba daně (§ 16… Read More »

Nové tiskopisy pro závislou činnost

Pro všechny mzdové účetní je důležitou zprávou, že jsou již nyní k dispozici některé aktualizované tiskopisy. Závislá činnost Dokládá se mnoha tiskopisy, mění se mimo jiné: „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění… Read More »

Optimalizace příjmů studenta

Na toto téma jsme uveřejnili několik článků v minulých týdnech, proto na aktuální dotaz nabízíme následující radu. 🙂 Dohoda o provedení práce Stačí, když se student/ka domluví na této formě, která „zaměstnavatele“ nijak výrazně neomezuje: Musí pouze provést srážku daně a jako v jiných případech doplnit související údaje do ročního hlášení. A Student/ka Vyžádá si od tohoto… Read More »

Zdanění krátkodobé práce

Téma, které se řeší na sklonku léta… Titulek není přesný, ale navazuje na opakující se dotazy…, máte-li doma studenta, který si chtěl v létě přivydělat nějakou brigádou. Dohoda o provedení práce Ve většině případů se tato činnost řeší formou dohod o provedení práce, která má velmi příznivé daňové dopady: Zdanění částek do 10 000 Kč zajistí zaměstnavatel… Read More »

Daňový víkend pro zaměstnance

Nezapomeňte, že čas na žádost o roční zúčtování záloh, máte opravdu jen do pondělí 15. února! 🙂 Optimalizace Využijte této možnosti, jak získat přeplatek na dani. Dotaz Odpovídáme na aktuální dotaz: “…Co když má zaměstnanec dohodu o provedení práce u zaměstnavatele, u kterého má HPP? “ Řešení Podle § 38ch/1 ZDP má v tomto případě zaměstnanec jen jednoho… Read More »

VIDEO: Optimalizace daní u zaměstnanců a Roční zúčtování

Titulek je správný 🙂! Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti může snadno optimalizovat své daně za rok 2020, stačí požádat svého zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování záloh. Optimalizace? ANO, platí totiž velmi jednoduchý princip, jestliže zaměstnanci: Vznikne přeplatek na dani, získá ho zpět, většinou ve mzdě za březen! Má-li nedoplatek, nemusí ho uhradit! 🙂 Termín Zaměstnanec musí… Read More »

Tiskopisy pro zaměstnance kvůli ročnímu zúčtování

Blíží se pro fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti (“zaměstnance”) klíčový “daňový termín” 15. února 2021. Roční zúčtování záloh Pokud splní zákonem stanovené podmínky, jejich daňové povinnosti se vypořádají díky tomuto systému. Aktuální informace jsou na webu Finanční správy. To znamená, že se nepodává daňové přiznání! 🙂 Tiskopisy K dispozici jsou aktuální formuláře: POTVRZENÍ o… Read More »

Dohody o provedení práce a optimalizace

Reagujeme na aktuální dotaz a nabízíme možnou optimalizaci! 🙂 Povinnost podat DP DPFO? Podle § 38g/2 zákona o daních z příjmů nevzniká tato povinnost, pokud má fyzická osoby příjmy ze zaměstnání od jednoho plátce (není-li souběh), jestliže učinil prohlášení. Dále se nepodává DP u příjmů zdaněných srážkovou daní – zde předpokládáme, u dohod o provedení práce. 🙂 Výhody… Read More »