Category Archives: Směrnice

Časové rozlišení – směrnice

Je povinné? Časové rozlišení nebo Dohadné položky Téma, které se diskutuje při každé účetní závěrce…, resp. v procesu účetní uzávěrky. Řešení je prosté, není-li na „korunu“ znám titul, částka, období, neúčtujeme časové rozlišení (ani nemůžeme) a jde metodiky o dohadnou položku aktivní nebo pasivní. Povinné ČR? A na tuto otázku platí také již několik let… Read More »

Časové rozlišení drobného majetku

Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381. 🙂… Read More »

Povinné časové rozlišení ANO i NE!

Finišují účetní závěrky a objevují se „klasické dotazy“. (Ne)povinné časové rozlišení? Jinými slovy – dotaz zní: „Musíme účtovat o časovém rozlišení?“ Správná odpověď zní paradoxně „Ano“ i „Ne“… Účetní principy Ze zákona o účetnictví snadno dovodíme, že v účetní závěrce předložené údaje musí být hodnověrné a má být zachována nejen věcná souvislost, ale také časová –… Read More »

Směrnice a účetnictví

Jsou skutečně směrnice tak důležité? Účetní principy Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích. 🙂 Směrnice si zpracujte jen stručné a pouze pro ty oblasti, které ve vaší firmě využíváte. 🙃 Na druhé straně musíme na výše položenou… Read More »

Aktualizace účetních směrnic

Jaké účetní směrnice jsou nejdůležitější? Praxe vs. Teorie Existuje řada nabídek na „dodávku“ účetních směrnic, které obsahují dvacet i více směrnic. 🙂 Takové nabídky – nebo případně požadavky Auditora – berte s úsměvem. Zpracujte směrnice jen k těm oblastem metodiky účetnictví, které se týkají vaší účetní jednotky. Jaké směrnice? Budeme konkrétní; je nepravděpodobné, že byste nepotřebovali následující… Read More »

Účetní doklady

Jaké náležitosti musí mít účetní doklady? Oběh účetních dokladů Jedná se o podceňovanou oblast účetnictví, přitom s účetními doklady pracujeme všichni. Proto by měla být zpracována například směrnice Oběh účetních dokladů, jak připomínáme v článku Směrnice. Náležitosti účetního dokladu Jak mají vypadat účetní doklady, jaké jsou jejich náležitosti, popisuje zákon o účetnictví. V teorii používáme pojem účetní záznamy… Read More »

Účetní směrnice

Jsou povinné účetní směrnice, jak požaduje náš auditor? Směrnice Pro mnoho účetních je černou můrou, když se auditor společnosti pídí po účetních směrnicích. 🙃 Je jasné, že používaná metodika účetnictví musí být zmapována. Jsou proto povinné a nejen to, měly by být pravidelně aktualizovány, protože dochází ke změně účetní metodiky, ať už podle rozhodnutí vedení… Read More »