Archiv kategorie: Účetní závěrka

Účetní závěrka 2020 a Sbírka

Vytvořil | 3 června, 2021

Dosud jsme vás neinformovali o novince v § 21b zákona o účetnictví, která se týká ukládání účetní závěrky do Sbírky listin. „Digitalizace“ státní správy Desítky let se občané dožadují digitalizace a zjednodušení administrativy. Pomineme-li veliké zpoždění, „něco“ se již zlepšilo. 🙂 Ale až od letošního roku. 2020 vs. 2021 Schválená novinka znamená, že kompletní účetní… Zobrazit více »

SEDM TIPů pro účetní závěrku a daně

Vytvořil | 13 listopadu, 2017

Listopad je ve znamení procesu zpracování účetních uzávěrek, jehož výsledkem je a musí být kompletní účetní závěrka a samozřejmě také daňové přiznání. Proto Vám nabízíme sedm praktických TIPů! 🙂 Audit (1) Znovu si zkontrolujte, s předstihem, jestli Vaše závěrka (ne)podléhá auditu podle nových pravidel. Časové rozlišení (2) Zjednodušte si účetní uzávěrku – časové rozlišení není vždy… Zobrazit více »

Kdy je nutná mimořádná závěrka?

Vytvořil | 24 září, 2013

Mimořádná (mezitímní) závěrka je většinou povinná u přeměn společností. Mezitímní závěrka Trochu si dotaz zjednodušíme a jinou, než běžnou („roční“) závěrku nazveme „mezitímní účetní závěrkou“. 🙃 Je povinností ji sestavit například u fúzí (přeměn společností. Likvidace společností Sestavují se také u likvidací společností, již při vstupu společnosti do likvidace a nezapomeňte, že zde platí velmi… Zobrazit více »

Zaokrouhlování v závěrce

Vytvořil | 17 července, 2013

Musíme upravit výkazy podle požadavku FÚ. Účetní závěrka a DPPO Nedílnou součástí daňového přiznání je kompletní účetní závěrka, tj. minimálně rozvaha, výsledovka a příloha. 🙃 Správce daně zjistil drobný nesoulad mezi řádkem 10 tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob („DPPO“) a předloženou účetní závěrkou. Na řádku 10 je, jak všichni víme, účetní výsledek hospodaření… Zobrazit více »

Závěrka ke konci června

Vytvořil | 16 července, 2013

Z důvodů prodeje jednoho obchodního podílu sestavujeme zvláštní závěrku. Jaká jsou pravidla pro tuto závěrku? Máte pravdu, vskutku jde o zvláštní účetní závěrku, v účetní terminologii Mezitímní (mimořádnou) závěrku. Mezitímní závěrka Protože cílem takové závěrky není kompletní účetní závěrka a daňové přiznání, je obecným pravidlem, že při účetní uzávěrce „k této závěrce“ použijeme přiměřeně obdobné postupy.… Zobrazit více »

Mezitímní účetní závěrka

Vytvořil | 31 července, 2012

Našli jsme několik článků k závěrce, ale nyní zpracováváme mezitímní závěrku. Účetní závěrka V běžné praxi hovoříme o řádné účetní závěrce, která je sestavována k rozvahovému dni. Zpravidla se jedná o účetní období kalendářního roku a zpracováváme ji proto k 31. 12. – naposledy to bylo k 31. 12. 2011. 🙂 Nenechme se zmást, závěrka je skutečně k Silvestru, ale… Zobrazit více »

Jak máme zaokrouhlovat ve výkazech?

Vytvořil | 19 července, 2012

Měli jsme letos problémy při zaokrouhlování rozvahy a výsledovky. Účetní závěrka Nedílnou součástí účetní závěrky jsou statutární výkazy, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty, ve kterých se uvádí hodnoty v tisících. Zaokrouhlování Účetní programy provádí často automaticky zaokrouhlování, a tak může dojít k drobným rozdílům například ve srovnání s údaji uvedenými v příloze k účetní závěrce. 🙂 Žádné pevné… Zobrazit více »

Sestavujeme závěrku podle MÚS, jak je to s českou závěrkou?

Vytvořil | 18 července, 2012

Pokud účetní jednotka zpracuje závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, problémy má jen s „českými“ daněmi. Mezinárodní účetní standardy Zákon o účetnictví pamatuje na účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů („MÚS“), neboť jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Daně a účetnictví Zákon o daních z příjmů jednoznačně při stanovení… Zobrazit více »

Prodej obchodního podílu a závěrka

Vytvořil | 12 července, 2012

Jakou závěrku máme zpracovat ke konci června, k datu prodeje obchodního podílu? Obchodní podíl Pokud jeden společník prodává obchodní podíl druhému (nebo jinému subjektu), často se zpracovává účetní závěrka. Hovoříme o tzv. mezitímní účetní závěrce, pro kterou nejsou účetními předpisy specifikovány jasné postupy. To je výhodou i nevýhodou. Například neuzavíráme účetní knihy a rozsah této… Zobrazit více »

Prodej obchodního podílu a FO

Vytvořil | 19 listopadu, 2011

Je určitě příjemné, pokud se někomu podaří výhodně prodat obchodní podíl. Odvrácenou stránkou je povinnost příjem zdanit – nebo lze uplatnit osvobození od daně z příjmů? Jak vyplývá z předchozího odstavce, prodej obchodního podílu, v dotazu klienta se jednalo o ukončení účasti na jím založené společnosti s ručením omezeným, je předmětem daně z příjmů fyzických osob. 🙂 Na úvod… Zobrazit více »