Category Archives: Účetní závěrka

Prosinec ve znamení účetní uzávěrky

Navazujeme informace k připraveným VIDEO přednáškám: k účetní uzávěrce a závěrce, a daním. 🙂 Účetní uzávěrka Je vskutku náročný proces, pro ilustraci potvrzující toto tvrzení uvádíme na závěr příspěvku obsah účetní přednášky. Naše RADA Buďte v pohodě, přednášku si můžete kdykoliv zastavit, dát si kávu nebo něco silnějšího. A k zajímavému tématu, podle čísla snímku, se v klidu vrátit.… Read More »

Ukládání účetní závěrky přes FÚ

Novinka, která má přinést částečné zjednodušení, se pomalu uvádí do praxe. 🙂 O co se jedná? Při odevzdání daňového přiznání je možné v příloze „požádat“ o předání závěrky na rejstříkový soud. Správně by to mělo být automatickou povinností správy daní, nicméně je nutné tuto přílohu vyplnit s informací, co vše je Vaším přáním, aby bylo doručeno soudu.… Read More »

Obsah účetní závěrky a Audit

Další téma, které může být sporným bodem při auditu účetní závěrky je obsah přílohy. Co musí být v Příloze? Odpověď nalezneme v § 39 Vyhlášky (*), popište prosím stručně 🙂 mimo obecných povinných informací (identifikace aj.): základní použité účetní postupy, vztahy zvoleného způsobu oceňování a daní, přehled rozhodujících ukazatelů, důležité právní souvislosti (zástavy apod.). Co nemusí… Read More »

Nekonečný příběh ukládání závěrek

Informovali jsme Vás, že podle platného zákona o účetnictví má být automatickou povinností správy daní předat Vaší účetní závěrku, řádně podanou u daňového přiznání, do příslušného rejstříku. ALE… Jak vyplývá z publikovaných informací, je požadována Finanční správou vyplněná žádost… 🙃 To je v rámci zaváděné digitalizace trochu rána pod pás. Nicméně se s tím smiřte. Do kdy… Jde-li… Read More »

Účetní závěrka 2020 a Sbírka

Dosud jsme vás neinformovali o novince v § 21b zákona o účetnictví, která se týká ukládání účetní závěrky do Sbírky listin. „Digitalizace“ státní správy Desítky let se občané dožadují digitalizace a zjednodušení administrativy. Pomineme-li veliké zpoždění, „něco“ se již zlepšilo. 🙂 Ale až od letošního roku. 2020 vs. 2021 Schválená novinka znamená, že kompletní účetní… Read More »

SEDM TIPů pro účetní závěrku a daně

Listopad je ve znamení procesu zpracování účetních uzávěrek, jehož výsledkem je a musí být kompletní účetní závěrka a samozřejmě také daňové přiznání. Proto Vám nabízíme sedm praktických TIPů! 🙂 Audit (1) Znovu si zkontrolujte, s předstihem, jestli Vaše závěrka (ne)podléhá auditu podle nových pravidel. Časové rozlišení (2) Zjednodušte si účetní uzávěrku – časové rozlišení není vždy… Read More »

Kdy je nutná mimořádná závěrka?

Mimořádná (mezitímní) závěrka je většinou povinná u přeměn společností. Mezitímní závěrka Trochu si dotaz zjednodušíme a jinou, než běžnou („roční“) závěrku nazveme „mezitímní účetní závěrkou“. 🙃 Je povinností ji sestavit například u fúzí (přeměn společností. Likvidace společností Sestavují se také u likvidací společností, již při vstupu společnosti do likvidace a nezapomeňte, že zde platí velmi… Read More »

Zaokrouhlování v závěrce

Musíme upravit výkazy podle požadavku FÚ. Účetní závěrka a DPPO Nedílnou součástí daňového přiznání je kompletní účetní závěrka, tj. minimálně rozvaha, výsledovka a příloha. 🙃 Správce daně zjistil drobný nesoulad mezi řádkem 10 tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob („DPPO“) a předloženou účetní závěrkou. Na řádku 10 je, jak všichni víme, účetní výsledek hospodaření… Read More »

Závěrka ke konci června

Z důvodů prodeje jednoho obchodního podílu sestavujeme zvláštní závěrku. Jaká jsou pravidla pro tuto závěrku? Máte pravdu, vskutku jde o zvláštní účetní závěrku, v účetní terminologii Mezitímní (mimořádnou) závěrku. Mezitímní závěrka Protože cílem takové závěrky není kompletní účetní závěrka a daňové přiznání, je obecným pravidlem, že při účetní uzávěrce „k této závěrce“ použijeme přiměřeně obdobné postupy.… Read More »

Mezitímní účetní závěrka

Našli jsme několik článků k závěrce, ale nyní zpracováváme mezitímní závěrku. Účetní závěrka V běžné praxi hovoříme o řádné účetní závěrce, která je sestavována k rozvahovému dni. Zpravidla se jedná o účetní období kalendářního roku a zpracováváme ji proto k 31. 12. – naposledy to bylo k 31. 12. 2011. 🙂 Nenechme se zmást, závěrka je skutečně k Silvestru, ale… Read More »