Prosinec ve znamení účetní uzávěrky

Vytvořil | 2 prosince, 2022

Navazujeme informace k připraveným VIDEO přednáškám: k účetní uzávěrce a závěrce, a daním. 🙂

Účetní uzávěrka

Je vskutku náročný proces, pro ilustraci potvrzující toto tvrzení uvádíme na závěr příspěvku obsah účetní přednášky.

Naše RADA

Buďte v pohodě, přednášku si můžete kdykoliv zastavit, dát si kávu nebo něco silnějšího. A k zajímavému tématu, podle čísla snímku, se v klidu vrátit. 🙂

Účetní uzávěrka a závěrka (čas 2.27.42)

Úvod01
(1) Účetní uzávěrka02
Harmonogram a rozsah prací03
Metodika účetnictví: účetní zásady a účtový rozvrh04
Inventarizace, analytická evidence, podrozvahová evidence05
Fyzické inventury, termíny, inventurní soupisy06
Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH07
Nový majetek a technické zhodnocení08
Dlouhodobý majetek a koeficienty DPH09
Zásoby, nedokončená výroba a rozsudek NSS10
Zálohy, vliv DPH a konfirmace11
Metodika: časové rozlišení a dohadné položky12
Účtování časového rozlišení 381, 383, 384 a 38513-14
Výjimka pro časové rozlišení15
Pravidla pro dohadné položky 388 a 38916-17
Významná částka a sk. 38, vzorový příklad18-19
Dotace provozní a vliv na daň z příjmů20-21
Tvorba a čerpání opravné položky, účetní a daňové22-25
Rezervy, účetní a daňové26
Opravy a změny v účetnictví27
Rekapitulace a TIPY28
(2) Účetní uzávěrka29
Význam účetní závěrky a účetní principy, hospodářský rok30
Schválení a zveřejňování podle novely zákona o účetnictví31-32
Výkazy: rozvaha, výsledovka33-34
Sestavení přílohy podle Vyhlášky35-36
Přehled cash-flow a vlastního kapitálu37
Tipy pro výkazy: sankce a archivace38
Kategorie účetní jednotky, kritéria a změna kategorie39-41
Specifika pro MIKRO a MALÉ, zjednodušený rozsah účetnictví42-44
Audit, kritéria, vzorové příklady a tipy45-50
Daň z příjmů a účetnictví, rezerva na daň51
Rekapitulace a kontroly účetní závěrky52
ZÁVĚR53

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *