Daňové rezervy

By | 23 června, 2014

Jak lze snížit daňovou povinnost?

Optimalizace daně

Pokud podává poplatník daňové přiznání za kalendářní rok 2013 v prodlouženém termínu, tj. do 1. července 2014, má stále dost času na rozhodnutí, jestli využije legitimní možnost optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím tvorby daňové rezervy.

🙂

Plusem je snížení výše daně, která je příští týden splatná – odložení o několik let…

🙃

Mínusem, že musí být včas alokovány finanční prostředky na budoucí opravy na vázaném účtu.


Akciová společnost zvažuje zaúčtování rezervy na opravy hmotného majetku.

Má-li být tvorba daňová:

  • musí být k datu 1. 7. 2014 uloženy na vázaném účtu finanční prostředky odpovídající výši tvorby za rok 2013,
  • čerpat se budou na úhradu faktur za opravy.

Úroky z deponovaných prostředků jsou osvobozeny od daně.


Časové období

Výhody mohou velmi významně převyšovat výše uvedený mínus, ale je důležité, jak dlouho bude rezerva tvořena, tj. v kterém zdaňovacím období proběhnou opravy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.