JAK má vypadat faktura?

Vytvořil | 21 září, 2021

Opakovaně řešíme, zejména pro podnikající fyzické osoby, otázky související s účetnictvím.

ANO, nejde o překlep, i když většina těchto poplatníků používá daňovou evidenci nebo paušální výdaje, vystavuje faktury za své služby, prodané zboží.

Účetní doklad

Proto je dobré nahlédnout do účetních předpisů upravujících náležitosti účetních dokladů, kterými jsou samozřejmě i faktury vydané, které by měly minimálně obsahovat následující údaje:

  • KDO fakturuje (DIČ, adresa, účet)
  • CO bylo plněním
  • KOMU (min. jméno/název a adresa)
  • Číslo dokladu (číselná dokladová řada, třeba rok/měsíc/číslo pořadové 21/09/01 apod.)
  • Datum
  • Cena
  • Splatnost (do KDY)
  • INFO o vystaveni – KDO/Podpis

 Naše RADA

Vystavit řádně fakturu by tedy neměl být žádný problém. 🙂

Doplňujeme informaci o citaci ze zákona o účetnictví, § 11:

„Účetní doklady

(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně souvisejících skutečností.

(2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *