„Nová“ MALÁ účetní jednotka a audit (2)

Vytvořil | 16 května, 2024

Vysvětlili jsme si v úterý, jaká kritéria platí pro zařazení účetní jednotky do kategorie MIKRO a MALÁ. Ve středu jsme si doplnili, jaké podmínky platí pro změnu, resp. kdy k ní dochází.

A kritéria pro Audit…

Zaměříme se na konkrétní situaci z praxe: MIKRO se stává MALOU účetní jednotkou, jak tato skutečnost ovlivní test pro povinný audit účetní závěrky podle § 20 zákona o účetnictví.

Příklad

Uvádíme vzorový příklad s odkazy na zákon o účetnictví.

AS má účetní období kalendářní rok a v roce 2022 je MIKRO účetní jednotkou, § 1b/1.

31. 12. 2023 splní kritéria pro MALOU účetní jednotku, viz § 1b/2.

MALOU účetní jednotkou se stává AS a od kdy?

Změna je popsána v § 1e/2 – kritéria pro změnu musí být splněna ve dvou účetních obdobích, a nastává pro další účetní období.

Pokud se zopakuje situace z 31. 12. 2023 též k datu 31. 12. 2024, bude AS od 1. 1. 2025 MALOU účetní jednotkou.

Povinný audit této AS

Podle § 20/1/c by v tomto případě měla AS povinný audit závěrky k 31. 12. 2025.

Naše RADA

V tomto případě není nyní audit povinný! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *