Zálohy na daň z příjmů

By | 15 března, 2012

Připomínáme termín splatnosti čtvrtletních záloh na daň z příjmů fyzických i právnických osob. Musí být zaplaceny do 15. března 2012.

Čtvrtletní nebo pololetní zálohy?
Zálohy na daň z příjmů se platí buď čtvrtletně  nebo pololetně a základním kritériem je výše tzv. poslední známé daňové povinnosti za předchozí zdaňovací období, kterým je ve většině případů kalendářní rok.


Společnost ABC s.r.o. vykázala za zdaňovací období 2010 daňovou povinnost ve výši 180 000 Kč, musí proto platit čtvrtletní zálohy ve výši 45 000 Kč.


Limity
Pokud poplatník vykáže poslední známou daňovou povinnost vyšší než 30 000 Kč, musí platit zálohy, které jsou:
•    Čtvrtletní, když daňová povinnost nepřekročí hranici 150 000 Kč. Platí se 40 % daňové povinnosti.
•    Pololetní ve výši jedné čtvrtiny se hradí při překročení uvedeného limitu, jak tomu bylo u společnosti ABC.
🙃
Povinnost hradit zálohy nevzniká, když je Vaše daňová povinnost do 30 000 Kč včetně. Nesmíte se zmýlit, nejde o částku doplatku, ale o skutečnou „celkovou“ hodnotu splatné daně.
Termíny
Zálohy se platí do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. v tzv. zálohovém období.


Pokud byla a je společnost ABC pod auditem, zálohy podle výsledku roku 2010 bude hradit v září a prosinci 2011, v březnu a červnu 2012.


🙃
Zkrátit zálohové období není v daném případě možné. Když by se této společnosti v roce 2011 nedařilo, musí stále zálohy platit. Přestože zálohy zaplacené v průběhu roku 2012 se budou počítat až na daňovou povinnost tohoto zdaňovacího období.
Existuje možnost požádat o nižší zálohy, ale Finanční úřad Vám nemusí vyhovět.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.