Měsíční archiv: Srpen 2015

Novela Zákona o účetnictví

Vytvořil | Srpen 31, 2015

Teorie vs. praxe

Charakter novinek

V novele zákona o účetnictví nalezneme celou řadu novinek, z nichž některé jsou spíše teoretické nebo se týkají minimálního okruhu účetních jednotek.

Jednoduché účetnictví

Pokud uvažujete o vedení jednoduchého účetnictví, nahlédněte do § 13b ZÚč, co vše musí nebo spíše nemusí tento subjekt evidovat, se dozvíte právě v tomto ustanovení.

Pro praxi je k dispozici několik paragrafů, odstavců.

Cash-flow

Uvedeme si jeden příklad.

V § 18/2 Zákona o účetnictví je jednoznačně nyní uvedeno, že mikro a malé účetní jednotky nejsou povinny tento výkaz CF sestavovat.


Je to změna, dříve byla dobrovolnost de facto pro všechny účetní jednotky.


A platí to také pro Výkaz o vlastním kapitálu.

Typ účetní jednotky

Jejich definice, respektive kategorie jsou popsány v aktualizovaném § 1b Zákona o účetnictví.

Kontrolní hlášení a zdaňovací období

Vytvořil | Srpen 26, 2015

Přípravy již probíhají…

Leden 2016

Léto je téměř za námi a musíme se začít věnovat novinkám v daních, které přichystala daňová správa. Zásadní novou povinností je podávání kontrolních hlášení u daně z přidané hodnoty.

🙃

Věnujte se přípravě co nejdříve, přestože do poslední chvíle nebude jasné, co přesně platí.

Předpokládá se, že opravy, korekce dnešních záměrů, které již byly publikovány, se objeví v nejbližších měsících.

KH a DP k DPH

Kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH není jedno a to samé!

Například plátci DPH – právnické osoby – mají podávat Kontrolní hlášení měsíčně, bez ohledu na to, jestli mají zdaňovací období (a tím termín pro podání daňového přiznání k DPH) čtvrtletní.

PO vs. FO

Jde o jednu z mála dalších odlišností mezi plátci DPH: právnickou nebo fyzickou osobou.

Osobní auto a nárok na odpočet DPH

Vytvořil | Srpen 25, 2015

Už jsme si zvykli, že je možný…

Zákaz a prokazování

Skutečně je absolutní zákaz nároku na odpočet DPH u osobních automobilů „dávnou“ minulostí.

🙂

V zákoně o DPH proto, pořizujeme-li si osobní vůz, nenalezneme žádné omezení.

🙃

Na druhé straně je naší povinností, jak je tomu běžné u přijatých zdanitelných plnění, nárok na odpočet DPH prokázat.


Obchodní společnost si kupuje nový osobní automobil.

„Automaticky“ uplatňuje plný nárok na odpočet DPH. Pro účely daně z přidané hodnoty je nejjednodušší prokázání oprávněného nároku formou vedení knihy jízd.


Kniha jízd

Náležitosti knihy jízd jsou standardní a téměř každý účetní program nabízí modul pro vyplnění této evidence.

Novely účetních předpisů

Vytvořil | Srpen 24, 2015

Novinky budou nejen v daních

Účetní předpisy

Připomínáme, jsme-li na půdě podnikatelských subjektů, že postupujeme podle tří různých právních norem:

  • zákona o účetnictví,
  • Vyhlášky, a
  • Českého účetního standardu.

Který předpis je důležitější?

Na tuto otázku, velmi častou při přednáškách, nemůžeme jednoznačně odpovědět.

S určitou mírou zjednodušení můžeme konstatovat, že pro běžné účtování jsou nejdůležitější České účetní standardy.

Pro účetní závěrku pak potřebujeme nejvíce Vyhlášku.

Zákon o účetnictví obsahuje obecná ustanovení, principy účetnictví, oceňování atd.

Průběžně vás budeme informovat o připravovaných změnách, zatím jsou k dispozici pracovní návrhy novinek, resp. sněmovní tisky.

Prodej pozemku a daňový náklad

Vytvořil | Srpen 19, 2015

Platí jen „do výše prodejní ceny“?

ANO i NE

Přestože je dotaz jednoznačný, odpověď je různá, neboť novinka v této oblasti se týká jen právnických osob.

Ztráta z prodeje pozemků

Nebyla dříve uznána a opravdu jsme vždy testovali, za kolik byl ten který pozemek prodán.

🙂

To již neplatí pro právnické osoby.


Uznáváme pořizovací cenu pozemku jako daňový náklad, neřešíme, jestli byl prodán se ziskem nebo byla vykázána ztráta.

Nevzniká rozdíl mezi účetnictvím a základem daně z příjmů právnických osob, není nutná žádná optimalizace.


🙃

U podnikajících fyzických osob tomu tak bohužel není, základ daně musíme upravit.

Změny správy daní

Vytvořil | Srpen 18, 2015

Bude méně Finančních úřadů

Leden 2016

Další připravovanou novinkou v daních je změna sítě Finančních úřadů.

Podle sdělení Generálního finančního ředitelství dojde od 1. 1. 2016 ke zrušení několika územních pracovišť (= Finančních úřadů).

Má se jednat o krok k větší efektivitě správy daní.

Otázkou je, jak je či není konkrétní rušení některých Finančních úřadů optimální.

Činnost malých FÚ

Podle Generálního a finančního ředitelství se jedná o pracoviště, která zajišťují „jen“ registrační a vyměřovací řízení, činnost převezmou nejbližší „okresní“ pracoviště. Seznam je k dispozici v Informaci GFŘ.

Elektronická podání

Důležité je, aby co nejvíce úkonů bylo možné provést formou elektronického podání.

Září 2015

Možná v této chvíli ještě významnější je informace, že na více než stovce „neokresních“ Finančních úřadu se už od 1. 9. 2015 ruší pokladny.

Osobní auto bez DPH

Vytvořil | Srpen 17, 2015

Nejedná se o žádnou fikci…

Zákaz nároku

Jen jde o připomenutí, že před více než šesti lety byl při pořízení běžného osobního automobilu podle zákona o DPH striktní zákaz nároku na odpočet DPH.

🙃🙂

Samozřejmě platilo:

  • když nebylo možné uplatnit daň na vstupu,
  • neodvádí se daň na výstupu.

Prodáváte-li nyní takový vůz, DPH nepřipočítáváte.

ALE jde o osvobozené plnění podle letitého ustanovení § 62 zákona o DPH.


Koeficient krácení DPH

V zásadě osvobozený prodej dlouhodobého majetku není součástí koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH.

Kontrolní hlášení DPH

Vytvořil | Srpen 12, 2015

Omylem se nyní zaměňuje se systémem EET

ET nebo EET

Ekonomicky neefektivní výběr daní – resp. zbytečná zátěž pro daňovou správu, podnikatele a všechny občany (zákazníky) představuje balkánský způsob vybírání daní.

🙃

Bohužel, nikdo nepočítá skutečné náklady na zavedení EET, jen se slibují nesmyslné částky zvýšení příjmů.

Jde-li však o politické téma, věcné argumenty nezabírají.

Kontrolní hlášení

Není to jediná nepříjemná novinka.

Od příštího roku má fungovat další administrativní povinnost plátců DPH.

Jde o kontrolní hlášení, zjednodušeně:

  • zasílání záznamní evidence v elektronické podobě.

🙃

Asi tušíte, že nestačí odeslat vámi dnes používaná data. Musíte investovat do úprav programu.

Zkuste se připravit co nejdříve a nastudovat informace správy daní.

Odpisy drobného nehmotného majetku

Vytvořil | Srpen 11, 2015

Kdy jsou daňově uznány?

Jaké daňové odpisy uznáme?

Pro nehmotný majetek stanoví Zákon o daních z příjmů jasná pravidla.

Časový odpis

Pro daně není podstatný účetní odpisový plán, neboť uznáme pouze tzv. časové odpisy podle § 32a ZDP.

🙃

Nemůžeme si vybírat mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy, jak tak činíme u hmotného majetku.

🙂

Na druhé straně, dotaz se týká drobného majetku. A u těchto položek s daňovou účinnosti odpisů nejsou problémy.


Nerozlišujeme v zásadě, jestli se jedná o hmotný nebo nehmotný drobný majetek. Daně v tomto případě respektují účetnictví.

Koupíte-li si nový software za 30 000 Kč, daňovým nákladem budou účetní odpisy.


Účetní odpisy

Doporučujeme mít vždy sestaven a schválen jasný odpisový plán.

Jaké platí nyní paušály pro fyzické osoby

Vytvořil | Srpen 10, 2015

Můžeme použít loňské?

ANO, i NE, typická odpověď Daňového poradce…

Paušály v roce 2015

Zvládli jste určitě úspěšně daňová přiznání za loňský rok, často i s pomocí kolegů daňových poradců.

Je rozumné, pokud letní měsíce využijete nejen na zaslouženou dovolenou, ale také se zamyslíte nad svým podnikáním nebo pronájmem.

Daňové přiznání 2015

Máme pro vás relativně dobrou zprávu.

V letošním roce, tj. za kalendářní rok 2015, můžete postupovat obdobně jako v roce předchozím….

🙂

ALE… Jen nezapomeňte na maximální limity: nově platí také pro 80% a 60% paušály, tj. z hranice příjmů 2 000 000 Kč.

🙃

Politici se vyčerpávají zavedením nesmyslného (objektivně správně „neefektivního“) systému ET, resp. EET.

A tak na své záměry, další likvidaci střední třídy (dle pana Mládka „paraziti…“) kompletním zrušením paušálních výdajů na chvíli zapomněli.