Měsíční archiv: Březen 2016

Aktuální Placení daní

Vytvořil | Březen 31, 2016

Jde o nepříjemnou povinnost…

Daňová správa

Jak máme uhradit, aktuálně daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, se dozvíme v publikovaných materiálech daňové správy.

🙂

Nezapomeňte, že je k dispozici také daňová složenka.


Je ji možné využít pro daň z příjmů fyzických osob a dále pro daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.


V hotovosti lze hradit daň formou složenky typu A nebo na pokladnách FÚ.

Bankovní účty

Zvolíte-li nejjednodušší formu bezhotovostní platby, zkontrolujte si čísla bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí příslušných účtů.

DPFO a bezúplatné příjmy

Vytvořil | Březen 30, 2016

Povinné hlášení

Osvobozené příjmy

Vždy platilo, že osvobozené příjmy jsou mimo režim daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

🙃

Bohužel tomu tak již není.

Již za kalendářní rok 2015 je povinností podat, jak jsme vás již několikrát informovali,

Hlášení.

Nejvíce překvapivé je to u darů.

Správně se jedná o Oznámení o osvobozených příjmech, přijatých v roce 2015.

Termín je shodný s datem podání DP DPFO.

Tiskopis

K dispozici je tiskopis nepovinný tiskopis, zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy.

Rada správy daní

Nejste-li si jisti, jak postupovat, nahlédněte do publikovaných materiálů správy daní.

Chyby v Kontrolním hlášení

Vytvořil | Březen 29, 2016

Opakují se… 🙃

Termín

Nezapomeňte, že dnes musí být Kontrolní hlášení bezpodmínečně podáno elektronickou formou. To platí nejen pro plátce právnické osoby, ale také pro fyzické osoby.

Chyby se opakují…

Daňová správa se odmlčela, ale na klasické nepřesnosti již upozornila dříve.

Jedná se například o:

  • chyby v identifikacích tuzemských partnerů,
  • ale též u části A2 zahraničních.

Vzorový příklad

Máte-li stále pochybnosti, jak vyplnit tiskopis Kontrolního hlášení, nahlédněte do našeho jednoduchého vzorového příkladu.

Termín dalšího KH a co je nového?

Vytvořil | Březen 24, 2016

Termín je až po Velikonočních svátcích…!

Den D – 25…

Ze zákona je povinností podávat Kontrolní hlášení do 25. dne následujícího za předmětné období.

Období?

Použili jsme „předmětné“ období, nikoliv zdaňovací období.

🙃

Důvod je prostý.

Právnické osoby, přestože mají zdaňovací období čtvrtletní, musí podávat Kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc.


Firma Maličkosti s.r.o. je čtvrtletním plátcem (= čtvrtletní zdaňovací období), ale Kontrolní hlášení podala již za leden 2016, nyní za únor (= předmětné období).


Připomínáme, že Fyzické osoby jsou zvýhodněny!


Jednatel firmy Maličkosti, pan Maličký je čtvrtletní plátce DPH. První kontrolní hlášení podá až v dubnu za první čtvrtletí.


Co je nového u KH?

Zatím je k dispozici jen obecná informace o tom, jak proběhla podání za leden 2016.

Kolik bylo nepřesností?

Citujeme Daňovou správu:

  • „…Před zahájením vyzývání k odstranění vad podání si podání s chybnou strukturou stihlo velké množství plátců opravit. Původní chybovost ve struktuře podání tak klesla ze 4 % na méně než 1 %.…“

29. březen 2016

Věnujte proto maximální pozornost únorovému Kontrolnímu hlášení…

V našem původním kalendáři jsme záměrně ponechali pátek 25. března 2016….

DPFO a cizí měna

Vytvořil | Březen 23, 2016

Daň lze optimalizovat… 🙂

Konkrétní dotaz

Krátce citujeme z dotazu:

  • „Dobrý den, loni se někdo ptal zda je možné používat „kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví“ i pro FO nepodnikající, bez daňové evidence. Rovněž by mě to zajímalo (např. pro přepočet z prodeje akcií v USD).“

Řešení

článku již publikovaného opakujeme část textu.

Právo volby?

V jednom z komentářů je správně citováno ustanovení § 38/1 ZDP:

„Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2, jednotný kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví.“.

Ano, zákon o daních z příjmů nabízí poplatníkovi, aby si vybral.

 Jestliže pan Nováček má různé příjmy za rok 2015, třeba z USA. použije buď jednotný kurz dle správy daní ve výši 20,90 USD na jednu korunu nebo některý z kurzů podle účetnictví.“


🙂

Je vhodné, aby se propočítala optimalizace dílčího základu daně.

Dotaz pokračoval: „Mohl byste se k tomu vyjádřit, avizovaný článek jsem nikde nenašel.“

Omlouváme se, probíhající rekonstrukce našeho Blogu se trochu zadrhla…

Termín DP DPFO

Vytvořil | Březen 22, 2016

Blíží se konec března…

Termín 1. dubna

Správa daní připravila odkazy na zdroje, které se nám mohou hodit pro zpracování daňového přiznání k DPH.

Tiskopisy

Mnoho změn není, jak jsme vás již informovali.

Daňová složenka

Určitě ji využijte!

A další rady jsou:

Nebo pošlete dotaz na náš Blog.

KH a výzvy – nejsou…

Vytvořil | Březen 21, 2016

Systém (ne)funguje? Z reakcí správy daní, resp. nečinnosti, se dá dovodit, že systém se zatím zabíhá…

Za nesprávné vyplnění KH budou plátci sankcionováni, pokud do pěti dnů nezareagují na výzvy správy daní.

🙂

Pro plátce je určitě dobrou zprávou, že výzvy se neposílají, nehrozí sankce, není-li správou daní učiněn relevantní právní úkon.

🙃

Ale není dobře, že informovanost o fungování Kontrolního hlášení není k dispozici.

Druhé kolo KH

Nechcete-li strávit velikonoční svátky s daněmi, resp. s kontrolním hlášením, odevzdáte ho již ve čtvrtek 24. dubna.

Nestihnete-li vše připravit, čas máte do úterý 29. dubna

EET a řemeslníci

Vytvořil | Březen 18, 2016
Kdy se musí registrovat?

Systém elektronické evidence tržeb, podle autora zcela zbytečný a neefektivní, bude asi spuštěn v listopadu.

Usmívající se

Ale pro běžné řemeslníky to zatím nemusí být černou můrou…

Kdy si mají kopit počítač, tiskárnu…?

Na tuto otázku je pak jednoduchá odpověď.

Zřejmě až v roce 2018…

Usmívající se

Možná bude všechno jinak, nový systém x-krát zkolabuje, tak se před volbami třeba zákon změní…

Základní problém bude v technické podpoře. Pokud bude příprava stejná jako u kontrolního hlášení…

Autor: Jan Ambrož|

Prodej nemovitostí a PDP

Vytvořil | Březen 18, 2016

Novinka roku 2016 – máme pro Vás následující TIP! 🙂

Právo volby

Plátce daně z přidané hodnoty má možnost se rozhodnout, že místo osvobození od DPH prodej nemovitosti raději zdaní.

Usmívající se

Je to opravdu právo – které je v zákoně DPH zcela výjimečné.


Platí také u pronájmu nemovité věci podle § 56a/3 ZDPH.


PDP

Přenos daňové povinnost, tj. reverse charge je povinný, jestliže je zvolena varianta zdanění podle § 56/5 zákona o DPH.

Jen doplňujeme, že se jedná buď o prodej pozemku, nebo dodání vybrané nemovité věci, když byla možnost osvobození dle časového testu.

Autor: Jan Ambrož|

Prodej nemovitostí a PDP

Vytvořil | Březen 17, 2016

Novinka roku 2016

Právo volby

Plátce daně z přidané hodnoty má možnost se rozhodnout, že místo osvobození od DPH prodej nemovitosti raději zdaní.

"Usmívající

Je to opravdu právo – které je v zákoně DPH zcela výjimečné.


Platí také u pronájmu nemovité věci podle § 56a/3 ZDPH.


PDP

Přenos daňové povinnost, tj. reverse charge je povinný, jestliže je zvolena varianta zdanění podle § 56/5 zákona o DPH.

Jen doplňujeme, že se jedná buď o prodej pozemku, nebo dodání vybrané nemovité věci, když byla možnost osvobození dle časového testu.