Měsíční archiv: Leden 2017

Kontrola dnešních termínů

Vytvořil | Leden 31, 2017

Bohužel se v lednu musí splnit celá řada daňových povinností. 🙃

Připomínáme, že dnes mají být podána daňová přiznání:

🙂

Další termín se týká možnosti výhodné změny zdaňovacího období DPH, které je velmi důležité zejména pro plátce DPH – fyzické osoby, aby se jich netýkalo měsíční podávání kontrolních hlášení!

Uvedli jsme výše pouze základní termíny.


Ve skutečnosti jich je více. Například podle Zákona o daních z příjmů musí být zákonné pojistné zaměstnavatelem, má-li být daňovým nákladem, odvedeno do konce ledna, je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok.


Den D

Dnešek je opravdu v daních dnem D a je nutné si zkontrolovat splnění zákonných povinností…

EET šílenství začíná…

Vytvořil | Leden 30, 2017

Podle publikovaných údajů se má do režimu EET dostat od 1. 3. 2017 dalších 250 000 poplatníků. V mnoha případech ale NIKDO neví, KDO a KDY do EET ve skutečnosti patří. 🙃KOCOURKOV v EET dokumentují mediální kauzy spolků Hasičů aj.

Pomůžeme Vám… 🙂

Na BLOGu již nyní najdete na tři desítky článků k EET, v nichž se řeší základní problémy, nabízíme též několik Tipů, jak se vypořádat s úskalím Zákona o EET i se svévolnými výklady Finanční správy.


Vraťme se k Hasičům, je-li spolek „veřejně prospěšným poplatníkem“ (viz mj. § 146 Občanského zákoníku, nikdy 🙂 se nemusí registrovat k EET podle § 12/3/h ZEET, jestliže vykazuje „…tržby…z drobné vedlejší podnikatelské činnosti…“.


Výklady Finanční správy

Správně se v Pokynu k EET uvádí, že se musí toto kritérium „…posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu…“.

V dalším textu se objevuje rozpor, neboť si Finanční správa pro zjednodušení stanovila limity drobné vedlejší činnosti:

  • 175 000 Kč příjmů/výnosů,

nebo

  • méně než 5 % celkových příjmů/výnosů,

s tím, že se testují hodnoty za předchozí kalendářní rok.

🙂

Prostudujeme-li si podrobně platné znění Zákona o EET, měli bychom dospět k závěru, že EET se v 99 % případů žádných spolků netýká. Jen málo z nich se opravdu zabývá podnikáním.

🙃

Bohužel informace předkládané FS v médiích jsou nepřesné a zavádějící.

Silniční daň za rok 2016

Vytvořil | Leden 27, 2017

Termín podání daňového přiznání a též zaplacení silniční daně se nemění, tuto povinnost musíme splnit do 31. 1. 2017!

🙂

V sekci JINÉ DANĚ jsme pro Vás připravili vzorové daňové přiznání.


S jeho vyplněním byste skutečně neměli mít žádné problémy.

Jen si zkontrolujte, jestli jste dobře platili zálohy v loňském roce.


Daňový náklad

Pro daň silniční není podmínkou jejího uznání jako daňového nákladu úhrada. Stačí její zaúčtování.

🙃

Uvedené neplatí v případě tzv. přenosu daňové povinnosti u manželů, společníků veřejné obchodní společnosti.

Daň z nemovitostí 2017 a termín 31. 1. 2017

Vytvořil | Leden 26, 2017

Nezapomeňte si zkontrolovat, jestli opravdu nemáte povinnost podat DP k dani z nemovitosti do úterý 31. ledna 2017! 🙃

Na rozdíl od daňového přiznání k silniční dani, které se také podává do konce ledna, daňové přiznání k dani z nemovitostí se týká již letošního roku – řešíme stav podle data platného k 1. 1. 2017.

Vzorové daňové přiznání

V sekci Jiné daně naleznete jednoduché vzorové DP k dani z nemovitosti +

Placení daně

Také u placení této daně nepostupujeme shodně jako u daně silniční.


Zaplatit ji musíme až v květnu. 🙂


Složenka nebo e-mail?

Doporučujeme využít novou nabízenou službu Finanční správy.

Zaregistrujte se na adrese Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Termín 15. 3. 2017

Do tohoto termínu musíte zaslat příslušnou Žádost.

Dnes musíme podat Kontrolní hlášení!

Vytvořil | Leden 25, 2017

ANO 🙃

Termín podání Kontrolního hlášení není možné prodloužit. A samozřejmě musí být platně podáno elektronickou formou.

Jediná šance je v nulovém KH.


Protože se podává KH za poslední zdaňovací období roku 2016, musí KH dnes podat Právnické i Fyzické osoby.


🙂

Máte-li naději, že Kontrolní hlášení nemusíte podávat (varianta „nulové“ KH, zkontrolujte si, je-li tomu skutečně tak – viz náš pondělní článek.

Optimalizace zdaňovacího období DPH

Vytvořil | Leden 24, 2017

V našem Daňovém kalendáři uvádíme k datu 31. 1. 2017 pro někoho možná překvapivou informaci – která  skutečně souvisí s optimalizací u daně z přidané hodnoty! 🙂

Změna zdaňovacího období

Prověřte si, jestli nemůžete změnit zdaňovací období ze čtvrtletního na měsíční.


Postupuje se podle § 99a zákona o DPH.

Máte-li toto právo volby, využijte ho – termín je do konce ledna. Zaškrtněte příslušné políčko již nyní ve svém daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2016 (Kód zdaňovacího období následujícího roku).


Fyzické osoby

Zejména pro plátce DPH – fyzické osoby – je to velmi důležité.

🙂

Nebudou muset zbytečně letos podávat Kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc…

Kontrolní hlášení se musí ve středu podat?!

Vytvořil | Leden 23, 2017

Je to pravda? ANO, ale i NE – jak potvrzuje náš TIP! 🙂

ANO

Každý plátce DPH, ať už je právnickou nebo fyzickou osobou, musí dne 25. 1. 2017 podat Kontrolní hlášení!


Termín nelze prodloužit a podáno musí být elektronickou formou.


NE

Existuje jedna výjimka. 🙂

Není povinností podat nulové Kontrolní hlášení.


Musí však být splněny zákonné podmínky – plátce „nic“ neeviduje za předmětné zdaňovací období ve své záznamní evidenci.


Výzva Finanční správy

Asi Vám FÚ neuvěří – ale na výzvu stačí reagovat jen formou „Rychlé odpovědi…“. 🙂

Platíme dnes nové zálohy na Pojistné?

Vytvořil | Leden 20, 2017

Změna záloh je či není? Správná odpověď zní: NIC se nemění 🙂, ALE…

Musíte si pouze upravit číslo účtu 🙃, kam máte uhradit zálohu za prosinec! Jak jsme Vás již informovali.

Jedná se nejen o VZP, ale všechny zdravotní pojišťovny, viz správná připomínka v diskusi.

Oficiální kalendář

Připomínáme, že informace o daňových povinnostech je k dispozici je na stránkách finanční správy Daňový kalendář na celý letošní rok.

🙂

Jak jsme avizovali v již publikovaném článku, na BLOGu nabízíme více termínů. Týkají se například:

  • záloh na SOC a ZDR Pojištění (20., resp. 8. dne),
  • Účetnictví, termínů pro fyzické inventury (28. 2. a 1. 9.),
  • doplňující informace k DPH, třeba ke změně zdaňovacího období (31. 1.) aj.

Leden

Tento kalendářní měsíc je kritický, povinností je celá řada, což dokumentují termíny zabarvené v pravém BOXu…

🙃

Doporučujeme každé fyzické osobě prověřit, jestli ji skutečně nevznikla třeba povinnost podat daňové přiznání k Dani z nemovitosti – vzorové budeme publikovat během ledna.

Příjmy z nájmu FO a EET

Vytvořil | Leden 19, 2017

Musí se tato fyzická osoba registrovat k EET?

NE!

🙂 Tak příjemnou odpověď jste asi nečekali.

Je správná, pokud si v k textu dotazu doplníme „…podle § 9 ZDP…“.

Elektronická evidence tržeb a FO

Ze zákona o EET, konkrétně § 6/1/a je zřejmé, že musí jít o podnikání podle Zákona o daních z příjmů („ZDP“. To znamená, že platí následující příklad.


Pan Smutný má vyřízeno živnostenské oprávnění a pronajímá bytové i nebytové prostory, poskytuje související služby a příjem daní v § 7 ZDP.

Pan Šťastný má též příjmy z pronájmu, ale patří do dílčího daňového základu § 9 ZDP.


Jak je to s „jejich“ EET?

  • ANO* – pan Smutný…🙃
  • NE – pan Šťastný 🙂

Co znamená *?

Samozřejmě odpověď ANO se týká pouze hotovostních příjmů.

A den D pro pana Smutného – již jsme to řešili v předchozím článku.

Auto a nárok na odpočet DPH

Vytvořil | Leden 18, 2017

Jiný roční poměrný koeficient DPH se počítá sice za také celý kalendářní rok 2016, ale nejde o roční koeficient pro korekce související s osvobozeným plněním.

Auto

Nejčastěji se to týká kontroly využití vozů pro soukromé účely.🙃


Zjišťujeme hodnotu poměru použití pro služební vs. soukromé účely a případně provádíme úpravy předchozích nároků. Pokud jste si letos pořídili auto, z DPH ve výši 100 000 Kč jste nárokovali 50 %, 50 000 Kč, na konci roku může být vše jinak!


Poměrný koeficient

Na rozdíl od ročního koeficientu musíme spočítat správné údaje „ručně“. Doporučujeme testovat tento koeficient podle počtu ujetých kilometrů, bez knihy jízd se neobejdete.

🙂

Další informace získáte snadno v již publikovaných článcích, neboť se zákon o DPH v této oblastiněkolik let nezměnil. Postupuje se podle § 75 zákona o DPH.


Jestliže jste k 31. 12. 2016 u výše uvedeného nového vozu zjistili, že nárok za celý rok je a) 70 %, získáte 20 000 Kč DPH, b) 30 %, naopak 20 000 Kč vracíte do státního rozpočtu.


Bohužel kontroly nároku musíte provádět v dalších čtyřech letech, tj. 2017 až 2020, viz § 78 zákona o DPH.

🙃

Nezapomeňte na další povinnost týkající se u poměrného koeficietnu – konkrétního řádku, buňky Kontrolního hlášení!