Měsíční archiv: Leden 2017

Kontrola dnešních termínů

Vytvořil | Leden 31, 2017

Bohužel se v lednu musí splnit celá řada daňových povinností. 🙃

Připomínáme, že dnes mají být podána daňová přiznání:

🙂

Další termín se týká možnosti výhodné změny zdaňovacího období DPH, které je velmi důležité zejména pro plátce DPH – fyzické osoby, aby se jich netýkalo měsíční podávání kontrolních hlášení!

Uvedli jsme výše pouze základní termíny.


Ve skutečnosti jich je více. Například podle Zákona o daních z příjmů musí být zákonné pojistné zaměstnavatelem, má-li být daňovým nákladem, odvedeno do konce ledna, je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok.


Den D

Dnešek je opravdu v daních dnem D a je nutné si zkontrolovat splnění zákonných povinností…

EET šílenství začíná…

Vytvořil | Leden 30, 2017

Podle publikovaných údajů se má do režimu EET dostat od 1. 3. 2017 dalších 250 000 poplatníků. V mnoha případech ale NIKDO neví, KDO a KDY do EET ve skutečnosti patří. 🙃KOCOURKOV v EET dokumentují mediální kauzy spolků Hasičů aj.

Pomůžeme Vám… 🙂

Na BLOGu již nyní najdete na tři desítky článků k EET, v nichž se řeší základní problémy, nabízíme též několik Tipů, jak se vypořádat s úskalím Zákona o EET i se svévolnými výklady Finanční správy.


Vraťme se k Hasičům, je-li spolek „veřejně prospěšným poplatníkem“ (viz mj. § 146 Občanského zákoníku, nikdy 🙂 se nemusí registrovat k EET podle § 12/3/h ZEET, jestliže vykazuje „…tržby…z drobné vedlejší podnikatelské činnosti…“.


Výklady Finanční správy

Správně se v Pokynu k EET uvádí, že se musí toto kritérium „…posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu…“.

V dalším textu se objevuje rozpor, neboť si Finanční správa pro zjednodušení stanovila limity drobné vedlejší činnosti:

  • 175 000 Kč příjmů/výnosů,

nebo

  • méně než 5 % celkových příjmů/výnosů,

s tím, že se testují hodnoty za předchozí kalendářní rok.

🙂

Prostudujeme-li si podrobně platné znění Zákona o EET, měli bychom dospět k závěru, že EET se v 99 % případů žádných spolků netýká. Jen málo z nich se opravdu zabývá podnikáním.

🙃

Bohužel informace předkládané FS v médiích jsou nepřesné a zavádějící.

Silniční daň za rok 2016

Vytvořil | Leden 27, 2017

Termín podání daňového přiznání a též zaplacení silniční daně se nemění, tuto povinnost musíme splnit do 31. 1. 2017!

🙂

V sekci JINÉ DANĚ jsme pro Vás připravili vzorové daňové přiznání.


S jeho vyplněním byste skutečně neměli mít žádné problémy.

Jen si zkontrolujte, jestli jste dobře platili zálohy v loňském roce.


Daňový náklad

Pro daň silniční není podmínkou jejího uznání jako daňového nákladu úhrada. Stačí její zaúčtování.

🙃

Uvedené neplatí v případě tzv. přenosu daňové povinnosti u manželů, společníků veřejné obchodní společnosti.

Daň z nemovitostí 2017 a termín 31. 1. 2017

Vytvořil | Leden 26, 2017

Nezapomeňte si zkontrolovat, jestli opravdu nemáte povinnost podat DP k dani z nemovitosti do úterý 31. ledna 2017! 🙃

Na rozdíl od daňového přiznání k silniční dani, které se také podává do konce ledna, daňové přiznání k dani z nemovitostí se týká již letošního roku – řešíme stav podle data platného k 1. 1. 2017.

Vzorové daňové přiznání

V sekci Jiné daně naleznete jednoduché vzorové DP k dani z nemovitosti +

Placení daně

Také u placení této daně nepostupujeme shodně jako u daně silniční.


Zaplatit ji musíme až v květnu. 🙂


Složenka nebo e-mail?

Doporučujeme využít novou nabízenou službu Finanční správy.

Zaregistrujte se na adrese Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Termín 15. 3. 2017

Do tohoto termínu musíte zaslat příslušnou Žádost.

Dnes musíme podat Kontrolní hlášení!

Vytvořil | Leden 25, 2017

ANO 🙃

Termín podání Kontrolního hlášení není možné prodloužit. A samozřejmě musí být platně podáno elektronickou formou.

Jediná šance je v nulovém KH.


Protože se podává KH za poslední zdaňovací období roku 2016, musí KH dnes podat Právnické i Fyzické osoby.


🙂

Máte-li naději, že Kontrolní hlášení nemusíte podávat (varianta „nulové“ KH, zkontrolujte si, je-li tomu skutečně tak – viz náš pondělní článek.

Optimalizace zdaňovacího období DPH

Vytvořil | Leden 24, 2017

V našem Daňovém kalendáři uvádíme k datu 31. 1. 2017 pro někoho možná překvapivou informaci – která  skutečně souvisí s optimalizací u daně z přidané hodnoty! 🙂

Změna zdaňovacího období

Prověřte si, jestli nemůžete změnit zdaňovací období ze čtvrtletního na měsíční.


Postupuje se podle § 99a zákona o DPH.

Máte-li toto právo volby, využijte ho – termín je do konce ledna. Zaškrtněte příslušné políčko již nyní ve svém daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2016 (Kód zdaňovacího období následujícího roku).


Fyzické osoby

Zejména pro plátce DPH – fyzické osoby – je to velmi důležité.

🙂

Nebudou muset zbytečně letos podávat Kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc…

Kontrolní hlášení se musí ve středu podat?!

Vytvořil | Leden 23, 2017

Je to pravda? ANO, ale i NE – jak potvrzuje náš TIP! 🙂

ANO

Každý plátce DPH, ať už je právnickou nebo fyzickou osobou, musí dne 25. 1. 2017 podat Kontrolní hlášení!


Termín nelze prodloužit a podáno musí být elektronickou formou.


NE

Existuje jedna výjimka. 🙂

Není povinností podat nulové Kontrolní hlášení.


Musí však být splněny zákonné podmínky – plátce „nic“ neeviduje za předmětné zdaňovací období ve své záznamní evidenci.


Výzva Finanční správy

Asi Vám FÚ neuvěří – ale na výzvu stačí reagovat jen formou „Rychlé odpovědi…“. 🙂

Platíme dnes nové zálohy na Pojistné?

Vytvořil | Leden 20, 2017

Změna záloh je či není? Správná odpověď zní: NIC se nemění 🙂, ALE…

Musíte si pouze upravit číslo účtu 🙃, kam máte uhradit zálohu za prosinec! Jak jsme Vás již informovali.

Jedná se nejen o VZP, ale všechny zdravotní pojišťovny, viz správná připomínka v diskusi.

Oficiální kalendář

Připomínáme, že informace o daňových povinnostech je k dispozici je na stránkách finanční správy Daňový kalendář na celý letošní rok.

🙂

Jak jsme avizovali v již publikovaném článku, na BLOGu nabízíme více termínů. Týkají se například:

  • záloh na SOC a ZDR Pojištění (20., resp. 8. dne),
  • Účetnictví, termínů pro fyzické inventury (28. 2. a 1. 9.),
  • doplňující informace k DPH, třeba ke změně zdaňovacího období (31. 1.) aj.

Leden

Tento kalendářní měsíc je kritický, povinností je celá řada, což dokumentují termíny zabarvené v pravém BOXu…

🙃

Doporučujeme každé fyzické osobě prověřit, jestli ji skutečně nevznikla třeba povinnost podat daňové přiznání k Dani z nemovitosti – vzorové budeme publikovat během ledna.

Zálohy na Pojistné v Nové nebo Staré výši?

Vytvořil | Leden 20, 2017

Změna záloh je či není? Správná odpověď zní: NIC se nemění 🙂, ALE…

Musíte si pouze upravit číslo účtu 🙃, kam máte uhradit zálohu za prosinec! Jak jsme Vás již informovali.

Jedná se nejen o VZP, ale všechny zdravotní pojišťovny, viz správná připomínka v diskusi.

Oficiální kalendář

Připomínáme, že informace o daňových povinnostech je k dispozici je na stránkách finanční správy Daňový kalendář na celý letošní rok.

🙂

Jak jsme avizovali v již publikovaném článku, na BLOGu nabízíme více termínů. Týkají se například:

  • záloh na SOC a ZDR Pojištění (20., resp. 8. dne),
  • Účetnictví, termínů pro fyzické inventury (28. 2. a 1. 9.),
  • doplňující informace k DPH, třeba ke změně zdaňovacího období (31. 1.) aj.

Leden

Tento kalendářní měsíc je kritický, povinností je celá řada, což dokumentují termíny zabarvené v pravém BOXu…

🙃

Doporučujeme každé fyzické osobě prověřit, jestli ji skutečně nevznikla třeba povinnost podat daňové přiznání k Dani z nemovitosti – vzorové budeme publikovat během ledna.

Příjmy z nájmu FO a EET

Vytvořil | Leden 19, 2017

Musí se tato fyzická osoba registrovat k EET?

NE!

🙂 Tak příjemnou odpověď jste asi nečekali.

Je správná, pokud si v k textu dotazu doplníme „…podle § 9 ZDP…“.

Elektronická evidence tržeb a FO

Ze zákona o EET, konkrétně § 6/1/a je zřejmé, že musí jít o podnikání podle Zákona o daních z příjmů („ZDP“. To znamená, že platí následující příklad.


Pan Smutný má vyřízeno živnostenské oprávnění a pronajímá bytové i nebytové prostory, poskytuje související služby a příjem daní v § 7 ZDP.

Pan Šťastný má též příjmy z pronájmu, ale patří do dílčího daňového základu § 9 ZDP.


Jak je to s „jejich“ EET?

  • ANO* – pan Smutný…🙃
  • NE – pan Šťastný 🙂

Co znamená *?

Samozřejmě odpověď ANO se týká pouze hotovostních příjmů.

A den D pro pana Smutného – již jsme to řešili v předchozím článku.