Měsíční archiv: Červen 2018

Účtování sdružení FO od ledna 2019

Vytvořil | Červen 29, 2018

Nadpis není zcela přesný, ale vystihuje obrovský problém, se kterým se musí všichni účastníci sdružení kvůli dani z přidané hodnoty vypořádat od 1. 1. 2019. 🙃

Viz aktuální dotaz:

 • „…ve společnosti je určen jeden a ten fakturuje a nakupuje… a nadále bude nakupovat pouze jeden člen a prodávat také jeden člen za celou společnost. Dodávají a nakupují v rámci EU…“ (zkráceno)

Jaké je řešení?

Variant „účtování“ – zde ve smyslu dodržení zákona o DPH, podle kterého v „novém“ systému vystupuje každý společník společnosti („účastník sdružení“) sám za sebe, je nespočet. Proto neexistuje jeden univerzální model a jednoduchá odpověď. 🙃

„Sám za sebe“

Znamená to, že každý společník je samostatným daňovým subjektem z pohledu zákona o DPH, plátcem či osobou povinnou k dani, uplatňuje „své“ nároky a plní „své“ povinnosti.


Nabízíme alespoň jeden vzorový příklad:

 • Společník „A“ dodává zboží do jiné členské země EU jako osvobozené plnění. Ostatní společníci mu fakturuji – poskytují subdodávky jako tuzemská zdanitelná plnění.

Rada (1)

Chválíme paní Evu, včas se o tuto problematiku zajímá, ale doporučujeme, aby konkrétní variantu pro dané sdružení odsouhlasil zkušený daňový poradce.

Rada (2)

Objeví se ještě celá řada výkladů, nicméně již dnes jsou k dispozici zdroje ve VERLAGu, kniha autora Blogu a další články, na kterých se podílel. 🙂

Rada (3)

Volně přístupný je publikovaný názor daňové správy, který není špatný, jen obsahuje některé trochu zavádějící informace, což je způsobeno určitým zobecněním problematiky vztahů mezi společníky.

Vyberte si paušál nebo prokázané výdaje

Vytvořil | Červen 28, 2018

Navazujeme na krátký, ale důležitý dotaz:

 • Opravdu mohu za loňský rok ještě „dnes“ změnit systém paušálních výdajů?

Stručná odpověď zní:

 • ANO, svou daňovou povinnost, resp. dílčí základ daně (DDZ) v § 7 (Podnikání) nebo § 9 (Pronájem) si zvolíte podle toho, co je pro Vás nejlepší. 🙂

Sankce?

Podle § 23/8 ZDP, jak jsme Vás již několikrát informovali, může dojít v tomto případě k situaci, že musíte zaplatit více na dani za rok 2016 (!).

Rada (1)

To ale nevadí, důležité je, jak to vše vychází v součtu povinností let 2016 a 2017. 🙂


Žádná sankce Vám nehrozí, pokud doplatek na dani za rok 2016 zaplatíte nyní, což potvrzuje poslední věta § 23/8 zákona o daních z příjmů.


Rada (2)

Nezapomeňte, že způsob stanovení DDZ v § 7 může být jiný, než v § 9. Vybíráte si, co je pro Vás nejlepší. 🙂

KDY je den D?

Vytvořil | Červen 27, 2018

Zapeklitou otázkou je pro někoho, který den se má/musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok.

Podání v prodlouženém termínu

Má-li poplatník vyřízen tzv. odklad daňového přiznání nebo musí být účetní závěrka povinně auditována, termín je:

 • Do konce června…?
 • Nikoliv správná odpověď je 1. července, protože připadá tento den D na neděli, za rok 2017 je termín do pondělí 2. 7. 2018.

K dispozici tak máte případně celý víkend. 🙂


Daně elektronicky

Abyste vše v klidu zvládli, doporučuje Finanční správa využít podání elektronickou formou.

RADA

Máte-li jakékoliv pochybnosti, nabízíme:

Nesmyslná novela zákona o EET

Vytvořil | Červen 26, 2018

Nemáme pro Vás dobré zprávy, tragické řízení České republiky agentem Burešem se bohužel projevuje i v daních. 🙃

Další komplikace u EET

Zákon o elektronické evidence tržeb byl shledán odborníky a právníky jako paskvil.

Očekávali bychom, že si zpracovatelé novely vezmou poučení, zjistí si praktické dopady realizace této nepovedené normy. Výsledek tomu neodpovídá.

Líbivé změny jen „jako“…

Uvedené potvrzuje věcně zkreslená informace vedení daňové správy.

Plánovaná „off-line“ evidence bude totiž znamenat další administrativu na straně poplatníků (zde drobných podnikatelů) a finančních úřadů.


Budou vydávány „…účtenky z předtištěného bloku…“. Dále „…Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad…“

Testovat se budou tržby „malých podnikatelů“, jestli nebyl překročen limit hotovostních příjmů 200 000 Kč za po sobě jdoucích předchozích dvanáct kalendářních měsíců. 🙃


Systém se ještě více prodraží a doplácí na to občané této země. 🙃

Rada

Stačilo přitom – opakujeme se vědomě – uvést v novele například jen jednu větu:

 • „zákon platí jen pro plátce daně z přidané hodnoty“.

 

 

Opakujeme KH není DP

Vytvořil | Červen 25, 2018

Nebojte se, titulek snadno vysvětlíme a s pozitivním závěrem! 🙂

Dobrá zpráva

Skutečně platí, že:

 • KH = Kontrolní hlášení,

Není

 • DP = Daňové přiznání k DPH.

RADA

Proto také platí následující závěr – odpověď na opakující se dotazy:


Nemáte-li „nic“ za stanovené sledované období, nemusíte Kontrolní hlášení podávat. 🙂


Nahlédněte do našich dříve publikovaných článků – viz příslušná kategorie KH Nulové.

Nulové KH

Zejména se to týká:

 • Menších plátců, kteří mají měsíční zdaňovací období (pro podávání DP k DPH), které je „nařízeno“ při vzniku plátcovství.

Netrápí se tak dnešním termínem pro odeslání Kontrolního hlášení za květen 2018. 🙂

Přerušení odpisování a audit

Vytvořil | Červen 22, 2018

V závěrce k 31. 12. vznikl velký rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, auditorovi se to nelíbí a máme problémy s „jeho výrokem“. 🙃

Poradíte nám? Tak zní stručně jeden z dotazů.


Právo přerušení odpisování se týká jak poplatníků daně z příjmů FO, tak poplatníků Právnických osob!


Auditor vs. Daně

Na problém, který bohužel existuje, že většina kolegů má problémy s daní z příjmů, jsme několikrát upozornili.

RADA

Nechte takový nesoulad řešit komunikací mezi Daňovým poradcem a Auditorem. 🙂

Přerušení odpisování

Předpokládáme, že se jedná o uplatnění § 26/8 ZDP, aby byla optimalizována daň z příjmů právnických osob.

To snadno daňový poradce auditorovi vysvětlí. Je to v pořádku a pro účetnictví:

 • vzniká rozdíl mezi účetními a daňovým odpisy a také zůstatkovými cenami,
 • následně se zkoumá, zda bude či nebude účtováno o odložené dani.

Výrok auditora

Je samozřejmě na něm, jaký výrok napíše do auditorské zprávy.


Nicméně přerušení odpisování nemůže být důvodem pro relevantní připomínky k účetní závěrce. 🙂


 

Co platí v DPH?

Vytvořil | Červen 21, 2018

Pomalu a jistě končí šílenství s daňovými přiznáními k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok. 🙂


Proto bude čas zajímat se o novinky v dani z přidané hodnoty – nepřehlédli jste něco?


RADA

Pokud jste se věnovali loňské novele k 1. 7. 2017, vše „nové“ jste se naučili, neměli byste mít žádné problémy. 🙂

Připomínáme dvě nejdůležitější změny, které se týkají:

 • Nového a starého systému u sdružení bez právní subjektivity (společnost), viz též nová kniha autora Blogu. 🙂
 • Změna u záloh (přijatých úplat), ne každá záloha je/musí být zdaněna – záleží na skutečnosti, zda je dostatečně určitá.

Na některé Vaše dotazy, třeba ke sdružení, jsme již reagovali.


Daňová správa

Nahlédnete-li na web daňové správy, za poslední rok zde v oblasti DPH nic nového nenaleznete.

 

Kategorie: DPH

Změna prokazování výdajů na poslední chvíli

Vytvořil | Červen 20, 2018

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, ač to zní pro mnohé z nich neuvěřitelně, podávají-li nyní daňové přiznání za loňský rok:

 • Mohou se nyní rozhodnout, jestli za kalendářní rok 2017 použijí paušální výdaje nebo prokázané výdaje! 🙂

Změna prokazování

A klíčové pro toto rozhodování je ustanovení § 23/8 zákona o daních z příjmů:

 • Podle kterého může (ale nemusí) vzniknout povinnost, z důvodů provedené změny prokazování mezi roky 2016 a 1017, zvýšení daně za rok 2016,
 • Žádná sankce však není, stačí případnou daň doplatit v termínu pro podání daňového přiznání za rok 2017 (poslední věta § 23/8). 🙂

Rok 2017

Proto si opravdu v klidu, bez emocí, spočítejte, co je pro Vás výhodnější za rok 2017 (připomínáme dále variantu „starý“ nebo „nový“ paušál.

Rok 2018

Nejste také limitování letošním rokem.


Pokud by se zjistilo, že „další“ dodanění se týká podle výše uvedeného § 23/8 ZDP roku 2017 – neboť bude změna mezi roky 2018 a 2017, opět stačí daň doplatit v příštím roce! 🙂


Vážení,

neplaťte zbytečně daně navíc, využijte možnosti optimalizace nabízené přímo zákonem o daních z příjmů.

Úprava programů pro EET

Vytvořil | Červen 19, 2018

Daňová správa informovala o technických změnách v Elektronické evidenci tržeb.

O co se jedná?

Dochází k aktualizaci:

 • Výměně SSL certifikátů, a
 • Na účtenkách může být QR kód

Pro poplatníky jde o úpravy, kterými by se neměl běžný uživatel – resp. ten, kdo je povinen on-line tržby evidovat, zabývat. 🙂

ALE!

Je určitě nanejvýš vhodné nyní, ještě před dovolenými, kontaktovat dodavatele Vašeho programového vybavení, zda je na úpravu připraven. 🙃


K dispozici mají dodavatelé potřebné informace na webových stránkách.


 

Optimalizujte svou daň z příjmů právnických osob

Vytvořil | Červen 18, 2018

Podáváte daňové přiznání za kalendářní rok 2017 v prodlouženém termínu nebo máte povinný audit účetní závěrky?


ANO, pak využijte červen na ověření variant optimalizace daně z příjmů právnických osob!


Konkrétní RADY

Na BLOGu jsme publikovali mnoho samostatných článků.🙂


Na některé náměty Vás znovu upozorňujeme:


BLOG

Je Vám k dispozici, snadno si najdete problémové téma:

nebo

 • přes FullText. 🙂