Měsíční archiv: Prosinec 2018

Vánoční svátky a Novoroční přání

Vytvořil | Prosinec 21, 2018

Vážení,

děkuji Vám za zájem o publikované články a těším se na Vaše další dotazy. 🙂

Přeji Vám:

 • Příjemné a Klidné Vánoce
 • Pohodový Nový rok 2019

Jan Ambrož

P.S.

Nezapomeňte ale do 27. prosince vyřídit povinnosti k dani z přidané hodnoty za listopad. 🙃

Naopak myslete na to, že fyzické inventury k datu 31. 12. 2018 počkají, máte čas do konce února! 🙂

Další článek uveřejníme ve středu 2. 1. 2019. 🙂

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Prosinec 20, 2018

Jedná se skutečně o různé dokumenty, i když se to na první pohled nezdá. 🙂


Vysvětlíme si základní rozdíly, na které jsme Vás již několikrát upozorňovali.


Daňová povinnost (DP DPH) vs. záznamní evidence (KH)

V tabulce naleznete klíčový význam obou výše uvedených dokumentů.

Téma DP DPH KH
Daň Nárok nebo Povinnost k DPH Přehled vybraných plnění
Podání Vždy, také nulové Nulové se nemusí odevzdat 🙂
Termín Podle zdaňovacího období Povinně za každý měsíc s výjimkou FO Q 🙂

Měsíc listopad

Nemáte-li „nic“ v záznamní evidenci, nemusíte odevzdat Kontrolní hlášení.

Fyzické osoby – čtvrtletní plátci, KH za listopad nezpracovávají. 🙂

Vážení,

Kontrolní hlášení a Daňové přiznání za kalendářní měsíc listopad nezapomeňte včas podat, termín je až za týden, tj. ve čtvrtek 27. prosince.

 

 

 

Nové tiskopisy pro závislou činnost

Vytvořil | Prosinec 19, 2018

Závěr roku je pro všechny účetní hektický.


Nezapomeňte sledovat všechny změny, některé nenápadné, které se mohou objevit také v různých aktualizovaných tiskopisech.


Kalendářní rok 2018

Bude brzy minulostí, a tak Daňová správa aktualizovala následující tiskopisy:

 • Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 23
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 23
 • Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • 25 5466/1 MFin 5466/1 – vzor č. 17
 • Příloha č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 18

Naše RADA

Doporučujeme provést jednoduché porovnání s minulými, aby Vám „něco“ neuteklo. 🙂

FO pořizovací cena a Daň z nabytí

Vytvořil | Prosinec 18, 2018

Navazujeme na články z minulého týdne a dotaz.

Neuvěřitelné se stalo skutkem a pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob najednou NEplatí účetní a daňové předpisy. 🙂🙃

FO neúčtující

Pořídí-li takový poplatník nemovitou věc koupí, nemusí podle GFŘ do pořizovací ceny (na rozdíl od účetní jednotky!) zařadit daň z nabytí nemovitých věcí.

Jak je to možné?

Autor neví, proč tomu tak je, když se zákony nezměnily.


Nicméně podle této „novinky“ vedení Daňové správy, pořizuje-li Fyzická osoba hmotný majetek, nezná přesnou pořizovací cenu (účetní jednotka by zaúčtovala dohadnou položku), částka teoretické dohadné položky prý nepatří do pořizovací ceny…


Vzorový příklad

Pan Novák je šikovným truhlářem (výdaje prokazuje daňovou evidencí), pořídil si novou výkonnou mašinku, ale neví přesnou částku (vliv parametrů po zkušební době, montáž a doprava). Podle GFŘ „neeviduje“ dohadnou položku, proto má „nulovou“ pořizovací cenu a dodatečně zjištěnou dohadnou položku pasivní uplatní jako jednorázový daňový náklad. 🙂🙃

Vážení,

omlouváme se, příklad je samozřejmě nesmyslný, byť odpovídá oficiálnímu stanovisku publikovanému v zápise Koordinačního výboru…

Zdanění ročních odměn

Vytvořil | Prosinec 17, 2018

Dostanete od svého zaměstnavatele 13. nebo dokonce také 14. plat?

Blahopřejme VÁM! 🙂

A co daň z příjmů?

U zaměstnavatele se jedná o daňové náklady související s předmětným účetním (zdaňovacím) obdobím.


Pro zaměstnance jde o zdanitelný příjem ze závislé činnosti za kalendářní rok 2018.


„Dodatečné“ odměny

Jsou-li vypláceny roční odměny až v příštím roce, je-li na ně nezpochybnitelný nárok, jsou u zaměstnavatele daňově účinné v letošním roce (je-li kalendářní rok účetním a zdaňovacím obdobím).


To neplatí pro v letošním roce účtovaném zákonném pojistném, neboť musí být uhrazené vždy do konce měsíce následujícího po zdaňovacím období.


Vážení,

užijte si svých zasloužených odměn.

P.S.

Ve Vašem případě se nejedná o prémie za maximálně možné částky pokut, byť možná nesprávně uložených pracovníky FÚ, jak bylo zjištěno HN a publikováno dne 10. 12. 2018.

Tisková zpráva  GFŘ je nepravdivá, je v rozporu se zjištěním investigativních novinářů!

Vánoční trhy s Estébákem a EET

Vytvořil | Prosinec 14, 2018

Další adventní víkend mnozí z nás stráví příjemným nakupováním vánočních dárků. 🙂

Farmářské a jiné trhy

Ideálním místem jsou farmářské a vánoční trhy.

Češi, Moravané a Slezané jsou vskutku šikovní a krásné ručně vyrobené dárky udělají Vašim blízkým určitě radost. 🙂

S/BEZ EsTéBé…

Takovým nákupem podpoříte drobné podnikatele, svobodně myslící občany, kteří jsou trnem v oku totalitním režimům.


Klasickým příkladem je tažení Babiše a jeho věrných soudruhů, schované pod nálepku EET. Pro ně je ideální stav: udávejte se… 🙃

(Finanční  správa navrhuje další sankce za KH… 🙃)


Utajené kontroly jako za Bolševika

Jak se chovají k běžným občanům, dokumentuje nesmyslné šikanování a pokuty.  🙃

RADA pro Prodejce

Zkontrolujte si, zda v systému EET nemáte nějakou formální nepřesnost, třeba není-li na účtenkách o hodinu více…

Takový „prohřešek“ pomocníci StB tvrdě sankcionují…

RADA pro svobodné Občany

Užijte si víkend a vězte, že BUDE LÉPE, ÉRA Estébáků (a KGB) nebude trvat věčně. 🙂EU


To platí, i  když nálepku Agenta StB má Andrej Babiš „až“ do konce  svého života, jak potvrdil nezávislý soud EU! 🙂

Evropská Unie už má dost Babiše, viz aktuální kauza pozastavení dotací pro jeho firmy. 🙃


 

Sleva jen na manžela/ku?

Vytvořil | Prosinec 13, 2018

Na jednoduchý dotaz nabízíme jasnou a krátkou odpověď. 🙂

KDO má nárok na tuto slevu?

Nahlédneme-li do platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 35ba/1/b, můžeme citovat:

 • „…slevu na manžela…žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti…pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč….“.

Druh nebo družka tak nárok na takovou slevu nemají, ač mohou splňovat zbývající dva parametry: společně hospodařící domácnost a vlastní příjmy. 🙃


Registrované partnerství

Doplňme si, že podle § 21e/3 ZDP platí:

 • „Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství“. 🙂

Dohadná položka a Pořizovací cena

Vytvořil | Prosinec 12, 2018

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme text k dohadné položce pasivní. 🙂

Účetnictví a Daně

Představte si, že nakoupíte jakýkoliv hmotný majetek, nemáte k dispozici konečnou cenu, přesto majetek budete daňově odpisovat, neboť zaúčtujete: MD 042/D 389 a MD 022/D 042.


Více než dvacet let jste případný rozdíl „ostré“ faktury k částce dohadné položky promítly do tzv. změny vstupní ceny a upravili základnu pro odpisování. (Neřešíme, že si GFŘ plete „zálohu“ a dohadnou položku pasivní.)


Vzorový příklad

SRO pořídilo novou technologii, mnoho položek souvisejících s pořízením nebylo dosud vyfakturováno. Majetek již byl uveden do používání, a tak podle „nového“ výkladu GFŘ jakékoliv rozdíly vzniklé vyúčtováním dohadných položek jsou provozním nákladem nebo výnosem.

Vážení,

jestliže budete postupovat podle „nového“ výkladu zákona o daních z příjmů, k účetnímu dokladu si přiložte kopii zápisu tohoto KOV – každá zkušená kontrolka z FÚ totiž bude v šoku. 🙃

A co Fyzické osoby

Perličku – opět podle pravidla, že zákony „Někdy NEplatí“ – si okomentujeme příští týden. 🙂

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Vytvořil | Prosinec 11, 2018

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob.

Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že:

 • podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny,
 • a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě účetní předpisy.

Zákony „NE“platí…

To je pro mnohé novinka, ale skutečně je tomu tak, pokud pečlivě prostudujeme závěr z listopadového Koordinačního výboru. 🙂🙃

Podle Generálního finančního ředitelství:

 • Je pravdou, že při pořízení koupí je daň z nabytí nemovitých věcí součástí pořizovací ceny.
 • ALE případný rozdíl, vznikne-li při vyúčtování dohadné položky, nikoliv.

Naše RADA

Při aplikaci této novinky buďte opatrní, viz příklad v zítřejším článku.

Co s inventarizačními rozdíly?

Vytvořil | Prosinec 10, 2018

Minulé pondělí jsme Vám připomněli povinnost zajistit fyzické inventury. 🙂🙃

Není divu, že následuje dotaz:

 • Jak je to s inventarizačními rozdíly (jak se účtují)?

Účetnictví

Účetní operace jsou jednoduché a srozumitelné:

 • Manka účtujeme na MD 549, a
 • Přebytky na D 648.

Analytická evidence

Pro účely daně z příjmů si zvolíme analytickou evidenci pro položky a) daňové a b) nedaňové.


Daň z příjmů

Skutečně se může stát, že

 • manko bude daňovým nákladem

nebo

 • přebytek nezdaníme.

To je ale téma na další články a Vaše dotazy, a to podle konkrétních situací, jak inventarizační rozdíl vznikl – viz též dříve publikované články. 🙂