Archiv autora: ADKA

Vánoční a Novoroční přání

Vytvořil | Prosinec 23, 2019

Vážení,

děkuji Vám za zájem o publikované články a těším se na Vaše další dotazy. 🙂

Přeji Vám:

 • Příjemné a Klidné Vánoce
 • Pohodový Nový rok 2020

Jan Ambrož

P.S.

Nezapomeňte do 27. prosince vyřídit povinnosti k dani z přidané hodnoty za listopad. 🙃

Naopak myslete na to, že fyzické inventury k datu 31. 12. 2019 počkají, máte čas do konce února! 🙂

Další článek uveřejníme v pondělí 6. 1. 2020. 🙂

Velké vánoční dárky (dary) a daně

Vytvořil | Prosinec 20, 2019

Volně navazujeme na včerejší článek a další dotaz.


Tentokrát se jedná o větší finanční dar, který rodiče poskytují k Vánocům svým dětem. 🙂


Daň darovací?

Můžeme dárce ujistit, že:

 • Daň darovací byla zrušena,
 • podle zákona o daních z příjmů, § 10/3/a, jsou osvobozeny bezúplatné příjmy „…od příbuzného v linii přímé…“.

Hlášení

Kdyby se jednalo o osvobozený dar v částce vyšší než 5 000 000 Kč, obdarovaný musí odevzdat v termínu pro podání daňového přiznání tzv. Hlášení podle § 38v ZDP.  🙃

Naše RADA

Doporučujeme obdobné dary prokazovat písemnou smlouvou.

Kategorie: Dar

Drobné vánoční dárky a daně

Vytvořil | Prosinec 19, 2019

Před vánočními svátky se mimo jiné řeší, jak je to s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty u drobných dárků pro klienty. 🙂


Odpovídáme také krátce na aktuální dotaz.


Daň z příjmů

Aby se jednalo o daňový náklad – nikoliv nedaňovou „reprezentaci“, musí být splněny podmínky § 25/1/t ZDP – jedná se zejména o:

 • Typ dárku, má to být reklamní nebo propagační předmět a
 • limit 500 Kč v úrovni bez DPH za jeden každý konkrétní dárek.

Není-li některý parametr splněn, zaúčtujeme tyto reklamní předměty (dárky) na MD 513 (nebo MD 543.NED).

Daňově účinné položky účtujeme na MD 501. 🙂


Daň z přidané hodnoty

U této daně se odvoláváme na:

 • § 13/9/c, podle kterého není dodáním zboží poskytnutí dárku se stejným finančním limitem nebo poskytnutí obchodních vzorků (u nichž není žádné omezení). 🙂
 • Zákaz nároku na odpočet je u položek „reprezentace“ podle výše uvedených kritérií ZDP, viz § 72/4 zákona o DPH.

Naše RADA

Neplatí proto úplně shodná omezení pro daň z příjmů a daň z přidané hodnoty.

Závěrka a Daně (2): Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 18, 2019

Tvrdili jsme ve včerejším článku, že „manko“ nemusí být vždy nedaňovým nákladem. 🙂

Zapomíná se, že lze využít například:

 • Účetní předpisy, které nabízí kompenzaci mank a přebytků, § 58 Vyhlášky.
 • Zákon o daních z příjmů nepovažuje v § 25/2 za manka: ztratné, přirozené úbytky.

Základ daně

Zjistíte-li, že manko (= ve skladu je méně) činí 100 000 Kč, související záměnou vzniklý přebytek je 40 000 Kč, nedaňové manko je 60 000 Kč.

Naše RADA

Uvedli jsme výše jen základní informace, neboť jsme tato témata již několikrát důkladně rozebrali v jednotlivých článcích.


Není-li Vám něco jasné, stačí si je vyhledat přes „kategorii“ nebo „FullText“. 🙂


 

Závěrka a Daně: Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 17, 2019

Oblastí, v níž se bohužel při účetní uzávěrce chybuje, je účtování inventarizačních rozdílů.

Zapomíná se 🙃, že musíme:

 • Zjištěné rozdíly zaúčtovat do letošního roku.
 • Není možné je přesunout do roku 2020, přestože s rozhodnutím, jak s nimi naložit, bude vedení otálet…

Daň z příjmů

V zásadě přejímá zákon o daních z příjmů pravidla (výsledky) z účetnictví.

Naše RADA

Zítra si doplníme, že ne všechna manka jsou nedaňová! 🙂

Jak se (ne)dá podnikat: na Daních stovky miliónů, na Dotacích cca 10 000 000 000 Kč… 🙃

Vytvořil | Prosinec 16, 2019

Celý „projekt“ Babišova spolku je založen:

 • na ovládnutí „státu“, sami sobě přidělovat finance a
 • zajistit si beztrestnost, nic nevracet,

přestože jsou audity EU prokázány podvody u dotací 🙃nebo německou finanční správou do Česka nahlášeny daňové úniky u fiktivních faktur („reklamní akce“ Čapího hnízda) 🙃.


Občané ČR jako rukojmí

Naštěstí existují angažovaná občanská hnutí, která nás vyzývají, abychom se nenechali ovládat několika desítkami lidí z tohoto spolku.


Další aktivity se uskuteční v nejbližší době:

 • pondělí 16. 12. ve více než 200 místech,
 • úterý 17. 12. v Praze, na Václavském náměstí od 18 hodin,
 • ve čtvrtek 19. 12. v krajských městech.

Naše RADA

Podpořte Demokracií svou účastí nebo alespoň podpisem výzvy Milionu chvilek. 🙂

A to nejdůležitější:

 • Úředníci, nebojte se Babiše a pracujte ve prospěch občanů této země! 🙂

Zálohy Neplaťte…!

Vytvořil | Prosinec 13, 2019

Nelekněte se, nenabádáme Vás k nepravostem…  Máme pro Vás v pátek 13. dobré zprávy! 🙂


DNES a ani v neděli NEJSOU splatné pololetní zálohy, ale pro mnoho poplatníků, především fyzických osob, nemusí být placení povinné! 🙂


Příjmy ze zaměstnání a jiné

Zvolíme si modelovou situaci, kdy má poplatník daně z příjmů FO tento souběh příjmů za kalendářní rok 2019.


Pokud podal daňové přiznání v prodlouženém termínu, ověřuje nyní, jestli musí zaplatit pololetní zálohu.


NEPLAŤTE…!

Nahlédněte do § 38a ZDP.

Podle odstavce pátého nemusí takový poplatník zálohy platit, jestliže:

 • Dílčí daňový základ z § 6 ZDP (závislá činnost) je roven nebo je vyšší než 50 % celkového základu daně. 🙂

Naše RADA

Jestliže máte s výpočty problémy, raději se domluvte se svým daňovým poradcem.

Benefity „zdravotní“ pro zaměstnance

Vytvořil | Prosinec 12, 2019

Ve včerejším článku jsme se zabývali náklady na lékařské prohlídky, které nepovažujeme za benefity.

Zdravotní benefity?

Těmi rozumíme výhody, které nabízí zaměstnavatelé svým zaměstnancům, mají různou povahu.


Nejde jen o oblíbené masáže, wellness pobyty aj.

Například zaměstnavatel hradí vitamíny, ale i brýle…🙂


Daň z příjmů

Pro zaměstnance jsou osvobozené od daně, a to podle § 6/9/d/1 zákona o daních z příjmů. 🙂

Některé z nich mají být poskytovány zdravotnickým zařízením nebo na lékařský předpis. 🙃

Naše RADA

Samozřejmostí je, že výdaje hradí zaměstnavatel (nepeněžní forma pro zaměstnance).

Náklady na lékařské prohlídky

Vytvořil | Prosinec 11, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz, který se týká případů, kdy zaměstnavatel hradí budoucím zaměstnancům náklady na lékařské prohlídky.

Řešíme, jestli:

 • Je možné tyto položky uznat jako daňový náklad (vznikly před dnem nástupu do zaměstnání)?
 • Zda jde o příjem osvobozený od daně u zaměstnanců?

Teorie

Zákon pamatuje na obdobné situace v obecné rovině v § 24/2/j/2, a v Pokynu D-22 se přímo uvádí, že daňově účinné jsou:

 • „…výdaje na pracovnělékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách“.

Jedná se o zákon č. 373/2011 Sb.


Pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnanců se můžeme odkázat na § 6/9/d/1 ZDP.


Praxe

Domníváme se, že se skutečně jedná o daňové náklady, většinou jde o splnění hygienických aj. předpisů na straně zaměstnavatele.

 • Nevadí, nakonec je to logické, že prohlídka proběhla před nástupem do zaměstnání.
 • Zaúčtujeme náklady na MD 518, nepovažujeme tyto případy za součást benefitů pro zaměstnance.

Naše RADA

V dotaze je zmínka o „…měli další související výdaje…“.

Také pro tyto výdaje by měl platit výše uvedený závěr, prohlídky absolvuje budoucí zaměstnanec výslovně na přání zaměstnavatele (pro něj je to povinností doložit, že má vše v pořádku). Doporučujeme kontrolovat přiměřenost dalších nákladů.

EET bez Internetu?

Vytvořil | Prosinec 10, 2019

Navazujeme na aktuální dotaz a nabízíme poměrně jednoduché řešení. 🙂

Zjednodušený režim

Pokud má poplatník (fyzická nebo právnická osoba) trvalé problémy s internetovým připojením, zajistí EET „jinak“.

Zprávy o tržbách bude posílat podle § 23 ZET nejpozději do pěti dnů! 🙂


Účtenky ale vystavovat musíte „ihned“. 🙃


Žádost

Je nutné v těchto případech podat žádost podle § 11 zákona o EET.


Správa daní ji má vyřídit do 15 dnů! 


Naše RADA

Jakékoliv „výpadky“ musíte mít zdokumentované!

Skutečně hrozí, i když nesmyslné pokuty. 🙃