Archiv autora: ADKA

Služby z EU a den D (1)

Vytvořil | Leden 12, 2021

Odpovídáme na dotaz k problematice, kdy je povinností tuzemského plátce přiznat plnění – „den D“ – u služeb poskytnutých z jiného členského státu EU.

Teorie

Nájem movitých věcí je skutečně pro účely daně z přidané hodnoty podřazen do kategorie „poskytování služeb“.

Tuzemský plátce je povinen postupovat podle § 24 zákona o DPH.

Praxe

V modelovém případu, popsaném v dotazu, přiznáváme daň v tuzemsku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění:

 • podle obecných pravidel § 21 ZDPH, nebo
 • dnem poskytnutí této služby.

Jinými slovy:

 • Pokud byl vystaven daňový doklad třeba v listopadu 2020 na nájem za prosinec, DUZP je ke dni vystavení daňového dokladu podle § 21/3 ZDPH.
 • Je-li nájem poskytnut v prosinci 2020, daňový doklad je z ledna 2021 (*), služby patří do prosince 2020.

(*) Nárok na odpočet daně

Ve čtvrtek si rozebereme, jak je to s nárokem na odpočet daně.

 

Naše RADA

Poznámky k účetnictví a dani z příjmů si uvedeme v zítřejším článku. 🙂

Paušální daň z podnikání a vliv jiných příjmů? Viz VIDEO!

Vytvořil | Leden 11, 2021

DNES je poslední den pro vstup do režimu paušální daně pro kalendářní rok 2021!

VIDEO

Základní informace naleznete:

můžete si poslechnout jednoduché video. 🙂

Dotazy a odpovědi

Shrnuli jsme některé vaše dotazy a uvádíme jednoduché, ale dostačující odpovědi k problematice jiných zdanitelných příjmů.

Závislá činnost

Řešíme tři momenty:

 • Rok 2020:
  • Není vůbec důležité, jaké byly vaše příjmy v loňském roce.
 • Ke dni 1. 1. 2021:
  • Nesmíte mít zdanitelné příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP).
 • Letošní rok 2021:
  • Pokud budete poplatníkem v paušálním režimu, vykážete zdanitelné příjmy, budete muset podat daňové přiznání.

Příjmy „jiné“ § 8 až § 10

Uplatní se obdobná pravidla.

 • Pro rok 2020 platí výše uvedené, je jedno, jaké jste měli.
 • V roce 2021 je limit max. 15 000 Kč.

Zdanitelné příjmy jsou takové, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale nejsou osvobozené od daně a nebyly zatíženy srážkovou daní.

Naše RADA

Vážení,

doplňující komentář k těmto dotazům a odpovědím nabízíme ve VIDEU 🙂:

Optimalizace Paušální daně? KDY se vyplatí?

Vytvořil | Leden 8, 2021

Navazujeme na předchozí články, odpovídáme tím na vaše dotazy a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂

OPTIMALIZACE?

Částka paušální daně odpovídá u daně z příjmů:

 • teoretickému základu daně na úrovni 193 000 Kč 🙂

Jednoduchá kalkulace

Hypotetický základ daně 193 600
15% daň před slevou 29 040
Sleva na poplatníka 27 840
Daň 1 200

SOC Pojištění

Platí se více, a to o částka 4 656 Kč (35 712 – 31 056). 🙃

Plusy a mínusy

Uvádíme několik tipů.

🙂 Není omezením aktuální (v r. 2020) používaný způsob zdanění
🙃 Může ale dojít k dodatečné úpravě (zvýšení) základu daně za r. 2020
🙃 Propadají všechny daňové úlevy (mimo výše uvedené – “ale použitelné jen pro kalkulaci!)
🙂 Některé lze „možná“ převést na manžela/ku
🙂

 

Neplatí se zálohy na daň z příjmů a na SOC a ZDR pojištění podle výsledků za rok 2019 a 2020

JAKÁ jsou KRITÉRIA pro Paušální daň? A termín a způsob přihlášení?

Vytvořil | Leden 7, 2021

Navazujeme na předchozí články a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂

KDO se může přihlásit? KDY a JAK?

Podmínky

Kritérií je celá řada. Pro většinu poplatníků platí následující:

 • Zdanitelný příjem z podnikání v roce 2020 je max. 1 000 000 Kč (*)
  • Jedná se o „hotovostní příjem“, nikoliv dílčí základ daně
 • Není plátcem DPH k 1. 1. 2021 🙃
  • Může být identifikovanou osobou k dani
 • Nemá (nebude) mít příjmy ze závislé činnosti
  • Případně pouze zdaněné srážkovou daní nebo osvobozené od daně

Termín

 • Oznámení je nutné podat nejpozději do pondělí 11. ledna 🙃

JAK?

 • Lze tak učinit na tiskopisu, který je k dispozici na webu Finanční správy
 • Nebo v příslušné webové aplikaci

Od KDY?

 • Poplatníkem v paušálním režimu je fyzická osoba od 1. 1. 2021
 • Není to žádost 🙂

Naše RADA

A na závěr reagujeme na včerejší aktuální dotaz – „obrat“ pro účely registrace DPH není a nemůže být vždy shodný jako „příjmy“ (*) pro § 7 ZDP!

Poplatník například měl skutečné příjmy v kalendářním roce 2020 ve výši 1 100 000 Kč, ale část nepatří do obratu pro DPH podle § 4a ZDPH.

„Výsledek“:

 • a) nemusí se stát plátcem DPH 🙂
 • ale za b) nemůže vstoupit do paušálního režimu! 🙃

JAKÉ DANĚ se platí u paušálního režimu v roce 2021?

Vytvořil | Leden 6, 2021

Vážení,

základní informace naleznete na VIDEU, které jsme vám včera nabídly.

Níže uvádíme podkladové texty, které odpoví na otázku v titulku.

„Daň“

Měsíčně

Za kalendářní rok

Daň z příjmů

100

1 200

Sociální pojištění

2 976

35 712

Zdravotní pojištění

2 393

28 716

Celkem

5 469

65 628

Splatnost

 • Platí se každý kalendářní měsíc do 20. dne
  • Záloha za leden až 22. února 2021
 • Jednou částkou na účet Finanční správy 🙂Daň z příjmů
 • Odpovídá základu daně ve výši 8 000 Kč 🙂

SOC Pojištění

 • Jedná se o tzv. minimální zálohu zvýšenou o 15 %! 🙃

ZDR Pojištění

 • Částka odpovídá minimální povinné záloze

Daňové přiznání

 • Nepodává se! 🙂

Přehledy Pojistného

 • Také se nezpracují a neposílají! 🙂

Naše RADA

Poslechněte si námi připravené VIDEO a je-li pro vás šancí „na změnu“ Paušální daň, zkontrolujte si tuto variantu se svou účetní firmou nebo daňovým poradcem. 🙂

VIDEO přednáška: Paušální DAŇ pro každého? ANO i NE!

Vytvořil | Leden 5, 2021

Vážení,

na otázku v titulku neexistuje jasná odpověď. 🙃

Poradíme vám, neboť termín pro vstup poplatníka do “paušálního režimu” pro rok 2021 musí být oznámen správci daně do 11. ledna!


🙂 Proto jsme pro vás připravili jednoduché náměty ve dvacetiminutovém VIDEU 🙂


Zde uvádíme  jen obsah:

PAUŠÁLNÍ DAŇ

Daň z příjmů fyzických osob

+ Sociální pojištění

+ Zdravotní pojištění

 Základní témata

 • KOLIK se bude v roce 2021 platit? A JAK?
 • KDO se může přihlásit? KDY a JAK?
 • OPTIMALIZACE?

ROK 2021: Šance na změnu!

Vytvořil | Leden 4, 2021

Vážení,

vstupme všichni do Nového roku 2021 OPTIMISTICKY. 🙂


Společně se nám určitě podaří naplnit všeobecné přání všech slušných občanů České republiky:


To znamená, že:

 • skončí – tak jako ve většině krajů – vláda Spolku STOKA podporovaná bývalými a současnými Komunisty. 🙃

A co Čínská chřipka?

 • Musíme být trpělivější, neboť neschopná vláda, která zavinila tisíce zbytečně ztracených lidských životů a katastrofální ekonomické ztráty, nebude schopna ani zorganizovat rychlé a efektivní očkování. 🙃

Proto jsme nejhorší na světě… 🙃


Vážení,

opakuji, buďme přes výše uvedené OPTIMISTY, do voleb to musíme “vydržet”.

Vše nejlepší Vám přeje 🙂

Jan Ambrož

P.S.

A nezapomeňte na DANĚ-

Od zítřka se budeme věnovat optimalizační variantě Paušální daň, ke které se musí fyzické osoby přihlásit v nesmyslně (jak jinak, co můžeme od vedení FinS čekat… 🙃) do příštího pondělí 11. ledna.

Nový rok 2021

Vytvořil | Prosinec 31, 2020

Vážení,

děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci v roce 2021! 🙂

Věřím, že společně všichni ve zdraví překonáme “Čínskou chřipku” a “Estebákovu” vládu, které decimují Českou republiku! 🙃

Mějte se fajn. 🙂

Jan Ambrož

 

Daňové zmetky pro rok 2021

Vytvořil | Prosinec 14, 2020

Katastrofální selhání Estébáka a jeho vlády při řešení “Čínské chřipky” je bohužel jen špička ledovce.  Viz novela daně z příjmů. 🙃

Jednu z novinek zaměstnavatelé a zaměstnanci zřejmě uvítají…

Stravenkový paušál

Místo poukázek možná obdrží zaměstnanec peníze! 🙂

FKSP

Musí se ovšem opravit související pravidla, a tak vás odkazujeme, nemůžeme zatím jinak, na tiskovou zprávu MF.

Citujeme:

 • “Příspěvek z FKSP na stravenkový paušál bude moci stejně jako u stravenek a závodního stravování dosáhnout maximální výše 45 %. Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky, maximálně však 70 % z hodnoty stravného na pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Zbývající část ceny jídla nebo hodnoty stravenky si sice zaměstnanec doplácí z čisté mzdy, ale na tuto část je umožněno přispět z FKSP. Možnost úhrady příspěvku z FKSP i jeho případnou výši si může každá organizace nastavit ve svých vnitřních pravidlech. I nadále ale tento příspěvek nesmí přesáhnout 45 % příspěvku na stravování.”

Naše RADA

 

Za co zaměstnanec peníze “na závodní stravování” utratí?  To bude asi jedno… 🙂

Daňový paskvil bude schválen?

Vytvořil | Prosinec 11, 2020

V médiích a ve vyjádřeních odborníků se hovoří o “daňovém zmetku”, který na poslední chvíli prošel sněmovnou. 🙃

Co bude od 1. ledna platit?

Pravděpodobně se podařilo nalézt v zoufalé situaci, způsobenou neschopnou vládou a resortem financí, shodu po jednání v senátu.


Aktuální navrhovaná úprava zákona daních z příjmů snižuje výrazně daň z příjmů zaměstnancům.


Naše RADA

Počkejme si na konečné platné znění novely ZDP, která se snad těsně před Silvestrem objeví ve Sbírce zákonů.

Užijte si poklidný adventní víkend, daně neřešte. 🙂