Archiv autora: ADKA

Přeúčtování nákladů

Vytvořil | Září 3, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz – zjednodušeně:

 • Firma zaúčtuje fakturu do nákladů a po odsouhlasení vystaví výnosovou fakturu….

Teorie

Účetní předpisy řeší varianty přeúčtování v Českém účetním standardu č. 019 „Náklady a výnosy“.

Podle článku 3.1.3 je možné účtovat došlé faktury, u nichž se předpokládá, že nepatří příslušné účetní jednotce:

 • jen na rozvahových účtech,
 • do nákladů a následně mínusem do nákladů nebo do výnosů.

Praxe

V praxi se metodika zjednodušuje, a zpravidla se účtuje do výnosů, i když by tak měly účtovat jen subjekty, které poskytuj služby. 🙂

Naše RADA

K režimu DPH se vyjádříme zítra, k účtování služeb pozítří.

Čas na fyzické inventury

Vytvořil | Září 2, 2019

Zřejmě máme za sebou poslední letní víkend, vezmeme-li v úvahu prognózy počasí.


Pro mnohé je dnešní den spojen se zahájením školního roku, ale upozorníme Vás na začátek lhůty, v níž lze provádět fyzické inventury. 🙂


Termín

Podle ustanovení § 30/6 zákona o účetnictví je možné fyzické inventury konat v časovém intervalu -4/+2 kalendářní měsíce ve vztahu k rozvahovému dni.


Pro účetní období kalendářní rok 2019 je teoreticky první září dnem, kdy lze organizovat fyzické inventury.


Naše RADA

Proto se rozmyslete, kdy je pro Vaši firmu nejvýhodnější inventury zajistit. Je zbytečné se stresovat na konci roku. 🙂

Kontroly AirBnB

Vytvořil | Srpen 30, 2019

K tématu poskytování ubytování formou AirBnB a souvisejícími daňovými problémy, jsme uveřejnili více než deset (!) článků. 🙂

Sdělení GFŘ

Podle informací daňové správy bylo prověřeno téměř sedm tisíc daňových subjektů!

Kontroly se týkaly daně z příjmů FO a PO, daně z přidané hodnoty.

Naše RADA

Nechceme Vám kazit poslední prázdninový víkend, ale skutečně si zkontrolujte, pokud byty touto formou pronajímáte, jestli plníte své zákonné daňové povinnosti.


Daň z přidané hodnoty, na rozdíl od daně z příjmů, nepočká. 🙂


 

Ceny obvyklé v dani z příjmů (ne)platí pro Agenta?

Vytvořil | Srpen 29, 2019

Probíhají-li „jakékoliv“ obchodní transakce mezi tzv. spojenými osobami, je zákonem o daních z příjmů požadováno, aby cenová hladina byla nastavena na úrovni cen obvyklých!


Cílem je zabránit daňovým únikům… 🙂


Spojené osoby?

Tyto daňové subjekty jsou odvozeny z § 23/7 ZDP.


Samozřejmě mezi ně patří například vztahy ve skupině.


Jak určit cenu obvyklou?

Hovoříme o transferových převodových cenách.

Metodika může být v některých případech složitá, proto je k dispozici například informace finanční správy, Pokyn D-34 nazvaný příznačně: Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny.

Naše RADA (1)

Doporučujeme průběžně kontrolovat ceny ve skupině, abyste se nedostali do zbytečných problémů.

Naše RADA (2)

Jsou-li v rámci Vaší skupiny poskytovány třeba reklamní služby, důsledně ceny ověřte.


Předpokládáme samozřejmě, že nepatříte do party kolem Agenta Bureše, pro kterého žádná daňová nebo dotační pravidla neplatí… Přestože již před pěti lety německé daňové úřady upozornili „jeho“ FinS na jeho firmami účtované astronomicky předražené „ceny“ v řádu stamiliónů korun… 🙃


 

Evidence DPH je nekonečná?

Vytvořil | Srpen 28, 2019

ANO, je tomu tak. 🙃


Její rozsah je vskutku obrovský, nejde jen o doložení vyplněných řádků tiskopisu daňového přiznání nebo kontrolního hlášení!


Dotaz

Opakujeme dotaz z BLOGu:

 • Co máme „hlídat“ u oprav nemovitých věcí, co máme sledovat?

Řešení

Jedná se o aplikaci zbrusu nového § 78da zákona o DPH.


Musíme pečlivě kontrolovat, kolik jsme vynaložili na opravy nemovitých věcí, jde-li celková částka vyšší než 200 000 Kč u jedné opravy.


V záznamní evidenci pro účely DPH si zavedete „kartu oprav“.

Naše RADA

Pokud se jedná o tuto tzv. významnou opravu, deset let kontrolujeme, jestli nedojde k dodání nemovité věci a jestli není nutné korigovat původní nárok na odpočet daně. 🙃

Administrativní problémy s EET

Vytvořil | Srpen 27, 2019

U Elektronické evidence tržeb musí být každý „poplatník“ velmi obezřetný, protože za jakékoliv formální pochybení – přestože nemá nic společného třeba se snížením daňových povinností – hrozí astronomické sankce. 🙃

Certifikáty

Proto je třeba myslet na obnovu certifikátů v dostatečném předstihu, což potvrzuje nedávno publikované sdělení daňové správy, z něhož citujeme:

 • „Výměna certifikátu se týká všech poplatníků, kteří si certifikát vygenerovali před třemi lety a dosud jej v pokladním zařízení používají. Pro bezproblémové evidování tržeb je proto výměna certifikátu v pokladním zařízení nezbytná. V případě, kdy si poplatník zadal nebo zadá ve webové aplikaci EET svou e-mailovou adresu, bude mu informace o končící platnosti pokladního certifikátu doručena v předstihu e-mailem,“

Naše RADA

Musíme se prostě smířit s tím, že tlak agenta Bureše na drobné podnikatele bude sílit, aby se zapomnělo na jeho „aktivity“. 🙃

Daňové přiznání DPH za červenec

Vytvořil | Srpen 26, 2019

Termín je vskutku až dnes, neboť 25. 8. bylo včera, máte tedy ještě chvilku času. 🙂


Proto Vám doporučujeme, abyste si ověřili, jestli se Vás netýká některá z novinek zákona o DPH.


Pokud řešíte nový systém výpočtu výše daně a zaokrouhlování, máme pro Vás dobrou zprávu:

 • Připomínáme, že na případný UpDate účetního programu máte ještě čas.
 • Také s tiskopisy si nemusíte zatím dělat žádné starosti.
 • To by mělo platit u stravenek, nejsou-i poukazem…

Naše RADA

Nahlédněte proto v klidu třeba jen do článků publikovaných v posledních několika týdnech. 🙂

Změny v záznamní evidenci a novela DPH?

Vytvořil | Srpen 23, 2019

Včera jsme se věnovali povinnosti provést UpDate účetních programů kvůli novele zákona o DPH.

Tvrdili jsme, že máte ještě několik týdnů čas… 🙂


Toto stanovisko, jak už to v daních bývá, je i není zcela přesné… 🙃


A co záznamní evidence?

Nahlédneme-li do novinek, zjistíme, že změn je několik set a některé zakládají nové povinnosti pro údaje zachycené v záznamní evidenci.


Jako příklad si uveďme nové testování výše oprav, jde-li o významnou opravu, sleduje se, zda není nutné provést korekci uplatněného nároku na odpočet DPH, a to podle  nového § 78da zákona o DPH.


Naše RADA

Zdrojem pro takové posouzení musí být záznamní evidence…

Úprava software kvůli novele DPH?

Vytvořil | Srpen 22, 2019

K novele zákona o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 4. 2019, jsme již publikovali několik desítek článků. 🙂

Změny a UpDate

Otázkou je, zda se musí aktualizovat účetní programy:

 • NE, po dobu šesti kalendářních měsíců, nikoliv. 🙂
 • ANO, u plnění uskutečněných v říjnu se však již použijí nová pravidla pro stanovení základu daně a zaokrouhlování. 🙃

Naše RADA

Proto se včas domluvte se svými dodavateli a zajistěte si UpDate využívaného softwaru.

Nespolehlivá osoba (plátce) v DPH

Vytvořil | Srpen 21, 2019

Daňové subjekty, které mají co do činění s daní z přidané hodnoty, se musí mít stále na pozoru. 🙃

KDO je nespolehlivou osobou?

Podle § 106a zákona o DPH známe plátce, kteří jsou „nespolehlivým plátcem“…

Následující paragraf 106aa uvádí kdo je osobou nespolehlivou… 🙃


Můžeme citovat z prvního odstavce:

 • „Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.“ 🙃

INFO GFŘ

K nespolehlivým osobám bylo publikováno několik sdělení daňové správy.

Naše RADA

Pečlivě si kontrolujte své povinnosti k dani z přidané hodnoty.