Archiv autora: ADKA

Opakujeme DPH a KH nepočkají…

Vytvořil | Květen 22, 2020

Za kalendářní měsíc duben je v pondělí 25. května termín pro tato daňová tvrzení.


Nespoléhejte se na žádné sliby, benevolenci ze strany daňové správy. 🙃

Nesmyslné kontroly nepohodlných… (tj. těch, kteří nepatří do vládnoucí party) se stále opakují… 🙃


PLACENÍ?

Zaplatit se musí – jestliže si včas nevyřídíte možnost posečkání daně (*).

Není zákonný nárok na odklad (!) – na rozdíl třeba od blížící se červnové čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů.


Naše RADA (1)

Nezbývá vám tedy nic jiného, než si v klidu dokumenty připravit a nejpozději v pondělí je odevzdat.

To se netýká pouze nulových kontrolních hlášení. 🙂

Naše RADA (2)

Žádost o posečkání se podává podle § 157 Daňového řádu.

Z důvodů Čínské chřipky jsou související úroky z prodlení (§ 252 DŘ) promítnuty, jestliže budou úhrady provedeny ve stanových termínech.

(*) Dále se podle Finanční správy postupuje u „individuálních žádostí“ následujícím způsobem:

 • „…Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud se jedná o posečkání na základě individuální žádosti (kromě případů, na něž dopadá některé z Rozhodnutí ministryně financí), bude po skončení posečkání vydán platební výměr na úrok z posečkání. Následně pak může daňový subjekt požádat o jeho prominutí, pokud splňuje podmínky pro prominutí dané uvedenými metodickými pokyny. Do 31. 7. 2020 jsou žádosti o prominutí příslušenství daně prominuty od správních poplatků.“

Bezúročná půjčka u SRO

Vytvořil | Květen 21, 2020

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu:

 • fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a
 • společnosti s ručením omezeným.

Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení.


Bezúročná půjčka?

Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO.


Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP (i když trochu nepřesná), podle které se nepoužijí vybraná ustanovení platná pro cenu obvyklou, je-li věřitelem člen obchodní korporace. 🙂


Naše RADA

Daňový vliv půjček, u nichž není sjednán úrok ve standardní výši, je proto neutrální. 🙂

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Vytvořil | Květen 20, 2020

Navazujeme na včerejší článek.

Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO?

Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen:

 • Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃

Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově.


Úroky „doplacené“

Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019:

 • Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny,
 • fyzická osoba „nic“ nedaní (nebyly inkasovány).

Jestliže budou tyto úroky z roku 2019 dodatečně zaplaceny – třeba v roce 2020:

 • Budou snižovat „dodatečně“ základ daně u SRO podle § 23/3/b/3 ZDP 🙂, ale
 • fyzická osoba je zařadí do svého DPFO za tento rok.

Naše RADA

V účetnictví SRO je samozřejmě vykazován závazek a uvede se informace v příloze k účetní závěrce.

Zítra si doplníme, jak je to s bezúročnými půjčkami.

 

Daně u Fyzické osoby a půjčka vlastnímu SRO

Vytvořil | Květen 19, 2020

Doplňujeme informaci k dotazu z minulého týdne.

DPFO

Fyzická osoba poskytla půjčku své společnosti s ručením omezeným – předpokládáme jako „soukromá osoba“, nikoliv jako „podnikatel“ z obchodního majetku.

V takovém případě se v daňovém přiznání FO:

 • neuvádí žádná informace o jistině, 🙂
 • pouze se zdaní standardním způsobem, jako příjmy z kapitálového majetku v § 8 ZDP, inkasované úroky.

Smlouva

Vhodné je, aby byla uzavřena jednoduchá smlouva, která určí splatnosti a podmínky, zda je či není půjčka úročena.


Naše RADA

Daňově neutrální je pro obě smluvní strany vrácení jistiny poskytnuté půjčky. 🙂

Zítra si výklad rozšíříme o vliv takové půjčky na obchodní korporaci, s.r.o.

Daň z přidané hodnoty nepočká… Slibům politiků nevěřte!

Vytvořil | Květen 18, 2020

Příští pondělí je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty.

Doporučujeme vše připravit co nejdříve, protože:

 • Bláboly ze strany premiéra a ministrů nemají konce…

PRAXE v daních

Byly již zveřejněny kauzy, kdy správce daně místo kladného vyřízení – důvody jsou všem jasné (snad s výjimkou paní Schillerové a některých příznivců agenta StB pracujících ve Finanční správě) – uvalil na plátce DPH exekuci atd… 🙃

Další případy…

Přes sliby se situace nelepší… 🙃


Například firma zabývající se sportovními aktivitami pro veřejnost – vše samozřejmě bylo zakázáno provozovat – požádala svého místně příslušného správce daně o odklad DPH (posečkání).

A reakce:

 • Po téměř čtyřech týdnech žádost o doplnění údajů…, jak je Čínská chřipka postihla aj… 🙃

Naše RADA

Jakékoliv obdobné situace projednávejte na Finančním úřadě osobně – není jiné cesty.


„Z očí do očí“ si snad žádný pracovník FÚ nedovolí to, co předvádí ministerstvo financí a celá vláda!


 

Benefity a otázka, zda Nouzový stav je nebo není?

Vytvořil | Květen 15, 2020

Minulý týden jsme vás informovali o ustanovení platného zákona o daních z příjmů, které nabízí zaměstnavatelům poskytnout finanční benefit.

Podmínka ZDP

Citujeme z § 6/9/o ZDP:

 • „….sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav…“.

Jaká je/byla situace?

Vzpomeňte si na emotivní projevy a hlavně sliby premiéra a ministryně financí… 🙃


Rozhodně lze podřadit Čínskou chřipku („…jsme ve válce…“) k výše zmíněným katastrofám pro vyhlášení nouzového stavu!


ALE…

Na přímý dotaz Komory daňových poradců však MF oficiálně reagovalo zamítavě! 🙃

Citujeme:

 • „Interpretace § 6 odst. 9 písm. o) ZDP je poměrně jednoznačná. Celkový koncept ustanovení je založen na hmotné pomoci v případě vysoké materiální škody fyzických osob, která je typická pro živelní pohromy. Pro případy virové nákazy toto typická situace není….“

Naše RADA

Potvrzuje se mnohokrát již řečené:

 • Estebákovi a celé jeho partě nevěřte ani slovo! 🙃
 • Jsou zákeřní a jde jim jen o jejich vlastní milionové příjmy a „benefity“ ze státního rozpočtu. 🙃

Zálohy a přehledy ZDR POJ

Vytvořil | Květen 14, 2020

Doplňujeme v tomto týdnu publikované informace k pojistnému pro osoby samostatně výdělečně činné.

Jak je to se ZDR POJ?

Můžeme si vše velmi zjednodušit:

 • Platí prakticky shodná pravidla, jaká jsou popsána v článcích u SOC POJ. 🙂

zálohám, jejich částkám, viz již dříve publikovaný článek.


Termín Přehledu?

Důležitá je také lhůta pro podání Přehledu za loňský rok a zaplacení případného doplatku:

 • Je shodný jako u SOC POJ,
 • jde o pondělí 3. srpna. 🙂

Naše RADA

Úspora je jasná, nezapomeňte ji využít!

Termín Přehledů SOC POJ

Vytvořil | Květen 13, 2020

Navazujeme na včerejší článek a související dotaz.

Není sice pátek 13., jen je středa, ale máme pro vás dobrou zprávu! 🙂

KDY?

V jakém termínu se musí podat přehled SOC Pojištění za kalendářní rok 2019, aby poplatník neplatil žádné pokuty?

Odpověď je překvapivě jednoduchá 🙂:

 • Přehled je nutné podat nejpozději v pondělí 3. srpna, a
 • téhož dne musí být uhrazen doplatek pojistného (pokud vznikl).

Penále?

Skutečně se v těchto případech nebude sankcionovat „pozdní podání“ a navazující zaplacení v „prodloužené“ lhůtě. 🙂

Naše RADA

Výše uvedený „nový“ termín je nutné bezpodmínečně dodržet!

Zálohy na SOC se (ne)platí…

Vytvořil | Květen 12, 2020

Krátce reagujeme na aktuální dotaz, jak je to se zálohami na sociální pojištění v době Čínské chřipky v návaznosti na opatření k nouzovému stavu.

NEmusí se platít?

 • ANO, od března do srpna se nemusí platit žádné zálohy! 🙂

Zálohy se budou doplácet?

 • NE, jde o absolutní prominutí konkrétních částek.
 • ALE, odpuštění se týká hodnot odpovídajícím minimálním zálohám na důchodové pojištění za období šesti měsíců, březen až srpen,

Podání žádosti?

 • NE, osoba samostatně výdělečně činná nemusí činit žádné procesní úkony! 🙂

Hlavní nebo vedlejší činnost?

 • NE, prominutí se týká všech OSVČ!

Naše RADA

Zítra si doplníme informaci, jak je to s přehledy za loňský kalendářní rok.

Co (ne)platí v době Čínské chřipky?

Vytvořil | Květen 11, 2020

Přehled opatření, která již byla schválena, anebo se připravují, by měly nabízet webové stránky Finanční správy.

INFO

Například je k dispozici dokument „Souhrn opatření…“, ale asi vás nepřekvapí, že je z března… 🙃


Působení paní Schillerové na financích je vskutku tristní, a tak se nemůžeme divit:

 • v jakém stavu jsou návrhy připravované na MF,
 • jak je veřejnost informována.

„25“

Alespoň Informace k „pětadvacítce“, kompenzačnímu bonusu byly aktualizovány minulý týden.

A co „Tiskové zprávy“?

Jde většinou  o PR články, věcně nic neřeší … 🙃

Naše RADA

Máte-li nějaké nejasnosti, podívejte se alespoň na jediný rozumný zdroj – dotazy a odpovědi ke změnám (byť jsou zřídka a pomalu  doplňovány).

Nebo nám k daním (nikoliv k právu…), zadejte dotaz formou komentáře.