Archiv autora: ADKA

Náklady na audit jsou/nejsou daňové?

Vytvořil | Říjen 13, 2020

Navazujeme na článek ze září včetně souvisejícího dotazu:

 • Je pro uznání nákladů na audit rozhodující,
 • jestli byla nebo nebyla zaúčtována dohadná položka pasivní?

ANO i NE…

 • Přesnější je podle autora BLOGu účtování dohadné položky s tím, že v roce následujícím je rozdíl daňově účinný. 🙂
 • Někteří kolegové upřednostňují druhou variantu, do nákladů zahrnout audit až na základě předané (a vyúčtované) auditorské zprávy.

Naše RADA

V obou případech se jedná o daňové náklady.

Stejné je to u služeb poskytovaných daňovými poradci. 🙂


Pouze doporučujeme, aby byla uplatněna jednotná metodika a nebyly náklady na audit v jednom účetní období vykázány dvakrát (viz výše).


 

Máte problémy s placením daní – požádejte o posečkání nebo splátky!

Vytvořil | Říjen 12, 2020

Ekonomická krize způsobená Čínskou chřipkou nabírá na obrátkách a opravdu není jednoduché se vypořádat s daňovými povinnostmi.

Tím spíše, když vláda není schopna zajistit relevantní, rychlou a účinnou pomoc daňovým subjektům, na což všichni tvrdě doplatíme! 🙃

Existuje šance na odklad placení daní?

ANO/🙂 i NE/🙃.


Pokuste se projednat se svým správcem daně žádost o posečkání daně. 🙂


JAK se má postupovat?

Základní návod naleznete na webu Finanční správy, kde je i vzor žádosti. Uvádíme základní informace:

ŽÁDOST 

 • Podat žádost o posečkání Vám příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky).

SPRÁVNÍ POPLATEK

 • Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 12. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut a tedy jej nehradíte.
  Rozhodnutí o prominutí poplatku bylo publikováno ve Finančním zpravodaji číslo 9/2020. Běžně je třeba za žádost o posečkání uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

DŮVODY
V žádosti musíte tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které Vám může finanční úřad posečkání povolit (§ 156/1 DŘ):

 • neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
 • o byla by ohrožena výživa Vaše nebo osob na Vás odkázaných,
 • o neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
 • o není-li možné vybrat daň najednou,
 • o při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.“

Naše RADA

Na základě našich zkušeností je vhodné osobní jednání  týkající se též splátek s pracovníky místně příslušného finančního úřadu

Agentova vláda a neúcta k lidským životům

Vytvořil | Říjen 9, 2020

Výsledky „činnosti“ této vládnoucí garnitury jsou vskutku tristní. 🙃


Je zcela jednoznačné, že dvojice Babiš a Vojtěch, podporovaná přisluhovači, má na svědomí současnou situaci a desítky, stovky… lidských životů… 🙃 Odstoupení od Estébáka ale nečekejme… 🙃


BLOG se věnuje daním, které samozřejmě souvisí s ekonomikou. Sledujeme-li opatření, jak řešit krizi, způsobenou Čínskou chřipkou, zjistíme, že ve vládě není ani jeden odborník na ekonomiku. 🙃


„KurzArbeit“

Budiž nechvalným příkladem zdlouhavé jednání k této formě podpory a její výsledek, komentovaný dokonce i premiérem jako „nepovedený…“. 🙃

Prosperita České republiky?

Dokud bude u vesla tato zkorumpovaná a neschopná vláda, stav se nezlepší. 🙃

Naše RADA

Podařil se první krok, vládní koalice utrpěla debakl v krajských volbách. 🙂


Nutné je pokračovat, nezapomeňte na zítřejší senátní volby. 🙂


Citujeme Benjamina Rolla z Milionu chvilek:

 • „…Senát je klíčová pojistka demokracie v naší zemi, která je zárukou stability systému navzdory výkyvům společenských nálad. Senát totiž může zamezit schválení špatných či demokracii ohrožujících zákonů, stejně jako podezřelým změnám ústavy nebo volebního zákona. Taková pojistka je v dnešní době více než potřeba. Proto je důležité, aby v senátu seděli prodemokratičtí politici, kterým skutečně záleží na rozkvětu České republiky…“.

Osvobozený dovoz kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | Říjen 8, 2020

Opatření související s Čínskou chřipkou pro zajištění zdravotnického materiálu, osvobození od daně z přidané hodnoty, je prodlouženo. 🙂

Osvobozený „dovoz“

Do konce října je podle sdělení Finanční správy, a to podle pravidel EU, citujeme:

 • „V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020.
 • Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z
 • tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.“

Naše RADA

Nezapomeňte si v těchto případech zkontrolovat, že skutečně plníte výše uvedené podmínky pro osvobození. 🙂

 

Nové zálohy na Pojistné

Vytvořil | Říjen 7, 2020

Nezapomeňte si zkontrolovat, jaká výše „nových“ záloh pro vás platí.


Mělo by to být všem jasné, základní systém pro jejich výpočet je zřejmý a vychází z odevzdaných přehledů. Přesto uvádíme níže krátkou poznámku. 🙂


Přehled podán až v září

Využili jste možnost „odkladu“?

Platí pro vás povinnost hradit nové zálohy od měsíce následujícího – zálohu za září musíte zaplatit do ZÍTRA, tj. 8. října.

Naše RADA

Chaos na začátku Čínské chřipky mohl způsobit, že jste zaplatili zálohu za březen.


Byly odpuštěny zálohy za březen až srpen, proto v tomto případě využijte tuto zálohu jako zářijovou (se zohledněním „nové“ výše záloh na letošní rok). 🙂


 

 

Nová kniha Daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Říjen 6, 2020

Zapomeňte na chvíli na krizi způsobenou Čínskou chřipkou a neschopnou vládou…

Novinky v DPH

A věnujte se daním, resp. dani z přidané hodnoty, která nás, na rozdíl od daně z příjmů, provází (někoho trápí…) průběžně po celý rok.

Musíme proto pečlivě sledovat neustále se měnící zákon o dani z přidané hodnoty.


Autor, daňový „pamětník“, nezažil takovou krizi resortu financí, což přináší zmatky a problémy pro běžné poplatníky a plátce. 🙃


Vážení,

přehledně vysvětlené změny vám nabízí vydavatelství VERLAG DASHOFER ve své nové knize.🙂

Nahlédněte do obsahu čtyř hlavních částí:

 • Abeceda DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Komentáře změn
 • Porovnání změn v tabulkách s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna.
 • Přílohy – materiály GFŘ vydané k dani z přidané hodnoty v roce 2020.

Naše RADA

Kniha je distribuována výhradně vydavatelem.

Prosím mne jako spoluautora v této záležitosti nemusíte kontaktovat. 🙂

Zneužívání našich daní snad skončí (alespoň v krajích)

Vytvořil | Říjen 5, 2020

Drtivá porážka Agentova spolku a jeho „spolupracujících“ stran SOC DEM a KSČM dává občanům České republiky šanci na skutečně „Lepší časy…“. 🙂

Bezmezné čerpání našich finančních prostředků

Jak potvrdily různé kauzy, hospodaření v krajích pod vedením stran vládní koalice bylo naprosto katastrofální. 🙃


Voliči jim vystavili jasné STOP! 🙂


Naše RADA

Vážení,

děkujeme za účast ve volbách a nezapomeňte „ještě“ na druhé kolo senátních voleb.


SENÁT je za současné situace, „spojení Estébáka s Hradem“, pojistkou DEMOKRACIE. 🙂


 

 

Vážení, záleží skutečně jen na nás…!

Vytvořil | Říjen 2, 2020

Vážení, 

využijte DNES nebo ZÍTRA svého práva volit! 🙂


Můžeme vskutku svými hlasy zabránit probíhající devastaci České republiky. 🙂


„MLADÍ“,

 • nenechte si ukrást Svobodu a Demokracii:
  • Estébáky, Komunisty a Bolševiky, Extrémisty…

„SENIOŘI“ (Kolegové…),

 • nenechte se ovlivnit:
  • slíbenými úplatky (z našich daní) a
  • rouškami (kontaminovanými)…

Naše RADA

Každý hlas má svou váhu:

 • lze tak demokraticky dosáhnout změny v krajích a
 • vyměnit současné papaláše…

Otřesné zneužívání peněz z našich daní

Vytvořil | Říjen 1, 2020

NIKDO si neuměl představit, co VŠE se může stát, ČEHO je schopen Estébák a jeho lidi… 🙃

STOKA?

Ukazuje se, že „brněnská stoka“ byla jen skupina amatérů…


To se dá také říci o stamilionových fiktivních fakturách na reklamu spojenou s Čapím hnízdem…


Střední Čechy: „Pračka“ na peníze poplatníků

V režii paní hejtmanky byl vytvořen systém, jak měsíčně „snadno a rychle“ vysát finanční prostředky pro kamarády spojené s vládnoucími stranami… 🙃

Ve skutečnosti se jedná o neoprávněné čerpání svěřených prostředků, které nyní konečně vyšetřuje Policie ČR.


Asi už tušíte, proč Babiš a jeho neschopná vláda nikdy dobrovolně neodstoupí… 🙃


Naše RADA

Vážení,

pokud patříte mezi ty občany, kteří Agentovi uvěřili, netrapte se.

 • Média jsou kouzelná…, zmanipulují cokoliv… 🙃
 • Prostě a jednoduše: volte nyní demokratické strany! 🙂

Optimalizace daní u Home Office

Vytvořil | Říjen 1, 2020

Navazujeme na článek z minulého týdne k možnostem paušalizace různých nákladů vynaložených zaměstnancem, který pracuje z domova. 🙂

Platí zákon?

Na závěr výše zmíněného příspěvku jsme upozornili na publikovaný názor Finanční správy, viz  zápis Koordinačního výboru Komory daňových poradců.


Jedná se sice o text z oficiálního jednání, nicméně ho nelze považovat za právně závazný. Jde o odborný názor jak daňových poradců, tak pracovníků FinS.


CO lze paušalizovat?

Důležité je následující obecné kritérium – citujeme z textu KOV:

 • „…Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci plnění ve formě náhrady výdajů vynaložených zaměstnancem dle § 6, odst. 7 ZDP, musí být schopen prokázat, že poskytnutá kompenzace (plnění) nepředstavuje navýšení majetku zaměstnance…“.

Názor Finanční správy:

 • „…je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci náklady, které mu prokazatelně vzniknou při výkonu práce, ať už zaměstnanec práci vykonává na pracovišti zaměstnavatele nebo pracuje např. z domova…“
 • „Výši nákladů, které zaměstnavateli vznikly, je zaměstnanec povinen prokázat a jsou nezbytné i pro samotné stanovení paušální náhrady, tzn. je nutné kdykoliv dokázat rozložit a doložit výdajovými doklady, ze kterých se vycházelo při stanovení paušálu, tzn., zaměstnavatel nemůže stanovit paušální náhradu pouze na základě kvalifikovaného odhadu bez potřebných výdajových dokladů…“.

Naše RADA

Jinými slovy, je nutné doložit kalkulaci pro kvalifikovaný odhad! 🙂

Proto je skutečně vhodné, abyste detaily vaší vnitropodnikové směrnice důkladně probrali se svým daňovým poradcem.