Archiv kategorie: Daňová přiznání a závěrka za rok 2020

Nový termín pro podání daňového přiznání FO?

Vytvořil | 5 března, 2021

Reagujeme velmi krátce na aktuální dotaz. Daňový řád Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2020 upravuje tato procesní norma, nikoliv zákon o daních z příjmů. Lhůta je do 3. 5. 2021? ANO 🙂 i NE Skutečně jde o případy, kdy poplatník má lhůtu „prodlouženu“, automaticky na čtyři kalendářní měsíce. Do třetího května (1.… Zobrazit více »

Účtování finančních podpor kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | 15 února, 2021

Odpovídáme na krátký dotaz a navazujeme na článek ke “zdanění Antiviru”. Provozní dotace Postupujeme podle účetních předpisů, například podle Českého účetního standardu č. 017, bodu 3.7, platí, že: “…o nezpochybnitelném nároku na dotaci se účtuje…”, doplníme si MD 378/D 346. “…O použití dotace k úhradě nákladů…ve věcné a časové souvislosti…”, opět si uvedeme konkrétní účty MD… Zobrazit více »

Zvýšení limitu pro dary platí zpětně!

Vytvořil | 10 února, 2021

Díky čínské chřipce se podařilo několik pozitivní daňových změn… Nemůžeme se ale radovat, jde o “Pyrrhovo vítězství…”. 🙃 Odčitatelná položka DAR Novelu zákona o daních z příjmů, z ledna 2021 (!) si ocitujeme: 1. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období… Zobrazit více »

VIDEO: Jak je to s dodatečným uplatněním letošní daňové ztráty?

Vytvořil | 30 listopadu, 2020

Titulek je jasný a reagujeme na stále se opakující dotazy! “Výhodná” letošní ztráta?! ANO, pokud máme na mysli daňovou ztrátou, která se stává odčitatelnou položkou od základu daně. (*) 🙂 NE, jestliže hovoříme o propadu příjmů, finanční ztráty kvůli čínské chřipce. Zpětné uplatnění daňové ztráty Pokud příští rok, při podání daňového přiznání, vykážete daňovou ztrátu (*):… Zobrazit více »

VIDEO přednáška: Daň z příjmů PO za rok 2020 a Daňové novinky

Vytvořil | 12 listopadu, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Daň z příjmů PO je třetí z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Daň z příjmů právnických osob, Struktura základu daně 04  05.50 2. Testování nákladů a… Zobrazit více »

Tiskopisy a uplatnění očekávané daňové ztráty

Vytvořil | 14 srpna, 2020

Není pátek “Třináctého”, a tak máme pro Vás dobré zprávy – několikrát jsme vás již upozornili na legitimní možnost optimalizace daní za kalendářní rok 2019 – formou využití “budoucí ztráty”! 🙂 Metodika Doporučujeme tuto variantu konzultovat s daňovým poradcem, nicméně je k dispozici základní návod na webu Finanční správy. A co tiskopisy Daňových přiznání? Kladné pozitivní… Zobrazit více »

JAK uplatnit „dodatečně“ daňovou ztrátu?

Vytvořil | 7 července, 2020

Po slunném víkendu, který jste si určitě užili, je nutné se věnovat daním. Je totiž nabídnuta možnost ušetřit již za loňský rok! 🙂 „Zpětně“ Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. července, ale skutečně lze aplikovat uplatnění této odčitatelné položky „zpětně“! Základní pravidla: Za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. Maximální částka je 30 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Daňové přiznání FO za část roku 2020

Vytvořil | 16 dubna, 2020

Máte možná za sebou daňová přiznání za loňský rok 🙂, pokud nevyužíváte služeb daňového poradce. Nebo jste využili “neoficiálního” odkladu. Část roku 2000 Můžete mít – ve specifických situacích – povinnost podat daňové přiznání za letošní rok, resp. jeho část… INFO Postupujte v těchto případech podle zveřejněné informace Finanční správy. Mimo jiné jde o rozdíly v konkrétních… Zobrazit více »