Archiv kategorie: Účetnictví Tipy

Kalkulace v účetnictví

Vytvořil | Leden 11, 2019

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Vytvořil | Říjen 23, 2018

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »

Poslední termín inventur?

Vytvořil | Únor 28, 2018

ANO, ač je to s podivem, máte-li účetní období kalendářní rok, DNES je poslední den pro zajištění fyzických inventur! 🙂 Termín (1) Podle zákona o účetnictví se fyzické inventury za kalendářní rok 2017 provádějí v termínu od 1. září 2017 do 28. února 2018. Účetnictví a daně Doporučujeme se při inventurách soustředit na následující oblasti. Mohou výrazně… Zobrazit více »

SEDM Tipů pro Fyzické inventury

Vytvořil | Leden 29, 2018

Konec a začátek kalendářního roku je v účetnictví (a daních) spojen s prováděním fyzických inventur. Konají se často „na poslední chvíli“ o víkendu… Máme za sebou volby, a tak se můžeme/musíme věnovat účetnictví a daním… 🙂 Naše TIPY To jistě není příjemné, snad Vám náladu zvednou naše daňové a účetní Tipy. 🙂 Daň z přidané hodnoty (1) Ano,… Zobrazit více »

„Zjednodušené“ vnitropodnikové účetnictví

Vytvořil | Listopad 23, 2017

Toto téma jsme dosud neřešili. 🙂 Odpovídáme v obecné rovině na dotaz na BLOGu, který jsme si trochu upravili. Dotaz Jak máme průběžně účtovat o denním inkasu tržeb v našich třech prodejnách. Inkasa jsou pravidelně odevzdávána na centrálu. Jak zajistíme vazby na daně? Metodika účetnictví Doporučujeme v těchto případech použít co nejjednodušší systém a nabízíme následující účetní operace. Operace… Zobrazit více »

SEDM TIPů pro účetní závěrku a daně

Vytvořil | Listopad 13, 2017

Listopad je ve znamení procesu zpracování účetních uzávěrek, jehož výsledkem je a musí být kompletní účetní závěrka a samozřejmě také daňové přiznání. Proto Vám nabízíme sedm praktických TIPů! 🙂 Audit (1) Znovu si zkontrolujte, s předstihem, jestli Vaše závěrka (ne)podléhá auditu podle nových pravidel. Časové rozlišení (2) Zjednodušte si účetní uzávěrku – časové rozlišení není vždy… Zobrazit více »

„Nová“ pravidla pro Audit?!

Vytvořil | Březen 9, 2017

Zkontrolujte si, jestli Vaše účetní jednotka má/nemá povinnost auditu účetní závěrky! Kritéria se (ne)změnila!? 🙂 Jsou stejná jako dříve: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců, ALE… Nová je metodika zjištění hodnoty Aktiv z rozvahy, nejde již o částku „brutto“. Bere se v úvahu částka „netto“ podle § 1d/1 Zákona o účetnictví. 🙃 Výpočet… Zobrazit více »

Účetní jednotky v roce 2016

Vytvořil | Březen 7, 2017

Probíhají usilovně účetní uzávěrky, jejichž zpracování je základním podkladem pro daňová přiznání. Musíme si zkontrolovat, jak je to s „novými“ účetními jednotkami podle Zákona o účetnictví. 🙂 V principu nemá tato novinka pro běžná s.r.o. zásadní význam. V § 1b Zákona o účetnictví je uvedena klasifikace účetních jednotek: mikro malé střední velké Kritéria Reagujeme též na… Zobrazit více »

Manka a přebytky se dají sečíst? ANO!

Vytvořil | Březen 7, 2014

Ale jak se má kompenzace inventarizačních rozdílů zaúčtovat? Optimalizace V článku „Manka a přebytky se dají sečíst“ jsme upozornili na výhodnou možnost snížit základ daně, přestože se objeví při fyzické inventuře inventarizační rozdíly, konkrétně manka a přebytky. Vyhláška Podle § 58 Vyhlášky, který se nazývá Vzájemné zúčtování, je možná kompenzace: „…rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly… Zobrazit více »

Nerozumíme účtování zásob

Vytvořil | Červen 24, 2013

Dotaz se týká povinnosti účtování zásob každý měsíc? Poradíme Vám a dáme Vám dobrý TIP! 🙂 Metoda A a B Způsob účtování zásob v souladu s účetními předpisy je jen a jen na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jak jsme již několikrát uváděli. 🙂 Opravdu neplatí, že společnosti s povinným auditem musí účtovat pouze způsobem „A“….! 🙃 Na druhé… Zobrazit více »